Kocsis Fülöp püspök atya látogatása

A miskolci Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium havi rendszerességgel tart
lelkigyakorlatot a hallgatók számára. Ezúttal március 20-án Kocsis Fülöp püspök atya tartotta a
rekollekciót. Makkai László atya, a kollégium igazgatója arra kérte püspök atyát, hogy beszéljen az életéről,
diákéveiről, fiatalságáról, valamint arról, miként jutott el püspökségig.

Fülöp püspök atya megnyílt a fiatalok előtt. Őszintén feltárta előttük az életét, mesélt arról, hogy miként
döbbent rá hivatására, hogyan élte ezt meg, miként fogadta a környezete. Mint minden mai fiatalnak, neki is nehéz
döntéseket kellett meghoznia, melyek sokszor lemondásokkal jártak. Az Úr azonban elég erőt adott ahhoz, hogy
leküzdhesse az előtte álló akadályokat, hogy képes legyen az elé állított feladatokat ellátni úgy, hogy az számára
örömet is okozzon. Püspök atya elmondta, hogy tisztában van azzal, mennyire nehéz egy mai fiatalnak
megtalálnia a helyét, az életének értelmét. Ez rengeteg lelki vívódással, szorongással jár. Tudja, hiszen ő is átélte
ezeket. Azonban volt egy iránytű, mely mindig jó irányba terelte. Azt tanácsolta a kollégistáknak is, hogy
higgyenek és imádkozzanak, hiszen az Úr maga az iránytű. Mindig készen állhatunk az új lehetőségek
felismeréséhez, a ránk bízott feladatok megoldásához. Az iránytű a boldogság felé vezető utat mutatja.

Fülöp püspök atya azonnal megtalálta a közös hangot a hallgatókkal. Élettörténete, tanúságtétele
mindannyiuk számára nagyszerű példa lehet. Megerősíti őket hitükben, s abban, hogy képesek megtalálni
helyüket ebben a nagy világban.

Ezen a keddi estén valószínűleg minden kollégista kapott valamit. Egy lökést, biztatást vagy megerősítést.
Köszönet Kocsis Fülöp püspök atyának!