Karácsonyi Marathon

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Már ragyog a betlehemi csillag, hogy minket is elvezessen a Szabadítóhoz, hogy ünnepeljük szeretetét, és végre békére leljünk Nála.

Az út 40 napig tart. Talán nem olyan viszontagságos, mint egykor a bölcseké, de a mi utunk Felé. Ez az egyszerű feladatokat tartalmazó útiterv nem „a böjt”, inkább csak arra való, hogy mindennap biztosan tegyünk néhány lépést – ezek a kis feladatok nem helyettesítik azt a nagyot, mellyel le kell bontanunk mindazt, ami Tőle és a családunktól oly sokszor elválaszt, vagy föl kell építenünk mindazt, ami elengedhetetlen az igazi szeretethez. Hogy mik ezek?Erre a kérdésre a választ a lelkivezetőjétől kapja.

Ezek a kis lépések is segítenek azonban a gyorsuló napokban megállni, józanok maradni, tenni valamit minden nap Krisztus kedvéért.

Segítsen a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

November 15.
Péntek
“Nálam nélkül semmit sem tehettek.” – mondja az Úr (Jn 15,5). Amit nélküle teszünk, abban nincs köszönet. Kezdjük imával a böjtöt! Térdeljen a kereszt elé, önmagáért és családjáért imádkozza el a Mennyei Királyt háromszor. Ha csak teheti, kérjen lelkiatyjától, papjától áldást a böjtre!
November 16.
Szombat
“Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.” – vallja magáról Krisztus (Jn 3,17). Próbáljon meg ma mindenkiről csak jót mondani! Ha elvétette, imádkozza el az illetőért az Üdvözlégyet, így próbálva a megszólás helyett segíteni!
November 17.
Vasárnap
Az Úr napján Eukarisztiára, hálaadásra gyűlünk össze. Ha teheti, még reggel írja össze egy lapra mindazt, ami köszönnivaló történt az elmúlt héten. Tegye bele a Szentírásába, és vessen rá néha egy pillantást a jövő héten is!
Please follow and like us: