Karácsonyi Marathon 2.hét

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Már ragyog a betlehemi csillag, hogy minket is elvezessen a Szabadítóhoz, hogy ünnepeljük szeretetét, és végre békére leljünk Nála.

Az út 40 napig tart. Talán nem olyan viszontagságos, mint egykor a bölcseké, de a mi utunk Felé. Ez az egyszerű feladatokat tartalmazó útiterv nem „a böjt”, inkább csak arra való, hogy mindennap biztosan tegyünk néhány lépést – ezek a kis feladatok nem helyettesítik azt a nagyot, mellyel le kell bontanunk mindazt, ami Tőle és a családunktól oly sokszor elválaszt, vagy föl kell építenünk mindazt, ami elengedhetetlen az igazi szeretethez. Hogy mik ezek?Erre a kérdésre a választ a lelkivezetőjétől kapja.

Ezek a kis lépések is segítenek azonban a gyorsuló napokban megállni, józanok maradni, tenni valamit minden nap Krisztus kedvéért.

Segítsen a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

November 18.
Hétfő
„De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? (Mt 6,23) – ezt Krisztus a lelkiismeretünkről mondja, melyet meg kell tisztítanunk. legalább egy csillagnyi fényre szükségünk van a haladáshoz. Keressen a mai napon módot arra, hogy még ezen a héten meggyónjon!
November 19.
Kedd
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Imádkozzon ma 7 alkalommal!
November 20.
Szerda
Amint mentek az úton, valaki megszólította: "Követlek, bárhová mész is." (Lk 9,57) Próbáljon meg egy dolgot felismerni, amit Isten szeretne ma Öntől!
November 21.
Csütörtök
Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: "Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel." (ApCsel 9,17) Vajon kihez kell ma odamennem?
November 22.
Péntek
„Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s engem magamra hagytok.” (Jn 16,32) Keressen fel ma egy templomot, vagy imádkozzon egy útszéli kereszt előtt, esetleg éjszaka fölkelve néhány percet azokért, akik magányosak!
November 23.
Szombat
Nem tudná meglátogatni azt, akiért tegnap imádkozott? Ha nem, beszélgessen valakivel, akivel a mai rohanásban különben nem váltott volna szót!
November 24.
Vasárnap

»Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére,

és Jákob Istenének házához,

hogy megtanítson minket útjaira,

és ösvényein járjunk!« (Mik 4,2)

Beszélgessen valakivel a mai prédikációról!

Please follow and like us: