Nagyböjti maraton 2. hét

Február 22.
Igaz hit vasárnapja
„…a hit nem erőszakos,…A hívő nem erőszakos: épp ellenkezőleg, az igazság alázatossá teszi, mert jól tudja, hogy nem mi birtokoljuk azt, hanem az ölel át és birtokol minket. A hit bizonyossága nem megdermeszt, hanem elindít az úton…” (IE 19.) Kérje Istentől azt az ajándékot, hogy így tudjon Róla beszélni! Ezután írjon egy néhány mondatos saját hitvallást, amit a Hiszekegyhez tűzhet. A kettő együtt az igazi…
Február 23.
Hétfő
A Szentatya szerint Isten csupa meglepetés. „Kedves fivéreim és nővéreim, félünk életünkben Isten meglepetéseitől!…ne zárkózzunk el az újdonság elől, amit Isten akar életünkbe hozni! Gyakran vagyunk fáradtak, csalódottak, szomorúak, érezzük bűneink súlyát, úgy érezzük, nem bírjuk tovább… Nincs olyan helyzet, amelyet Isten ne tudna megváltoztatni,…” (IE 21.) Járjon ma nyitott szemmel – vajon mivel akarja Isten meglepni?
Február 24.
Kedd
„A kísértés gyakran mentegetőzés és kifogások formájában jelentkezik, mintha számtalan feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy az öröm lehetségessé váljon.” (Evangelii Gaudium 7.) Sorolja fel ezeket a kísértéseit!
Február 25.
Szerda
„A történelem forradalmai politikai és gazdasági rendszereket változtattak meg, de az emberi szívet egyik sem változtatta meg igazán. …Jézus Krisztus… a legnagyobb változás az emberiség történetében. Azért, mert a szíveket változtatja meg.” (IE 25-26.) Nem azon múlik, aki erőlködik, vagy aki törtet, hanem a könyörülő Istenen – vallja Pál apostol is. Kérjen áldást egy paptól legfontosabb céljaira, és gondolja meg: vajon ezek a célok Isten legfontosabb céljai is az Ön esetében?
Február 26.
Csütörtök
„Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők képét használja: maradjatok az én szeretetemben, maradjatok kapcsolatban velem, ahogy a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz.” Figyelje meg, mi akadályozza ma abban, hogy az egész napot Istennel töltse! Írja le tapasztalatait! Kérje holnapra Isten kegyelmét!
Február 27.
Péntek
„’Megvan a hitoktatói címem!’ De hát ez semmi, még semmid sincs, csak egy apró lépést tettél… Nem címről van szó, hanem hozzáállásról: Vele lenni, ami egy életen át tart. …Szavak nélkül…engeded, hogy az Úr nézzen téged?…ez is az imádság egyik fajtája.” (IE 29.)
Február 28.
Szombat
Halottak emlékezete. Ha nem jut el a templomba, gyújtson otthon gyertyát, és imádkozzon elhunyt hozzátartozóiért!
Február 29.
Palamasz Gergely atya
„Ha szívünkben nincs ott Istennek, az Ő szeretetének és gyöngédségének melege, hogyan melegíthetnénk fel mi, szegény bűnösök, másokét? Gondoljátok csak meg.” (IE 30.) Próbáljon meg ma csendben, összeszedetten, Isten jelenlétére figyelni, 25-ször mondva az imát:

„Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!”

Please follow and like us: