Nagyböjti maraton 4. hét

Március 8.
Kereszthódoló
Vasárnap

„Elosztották maguk között ruháimat, és öltönyömre sorsot vetettek.” (Zsolt 22, 19) „Ki tépte szét Krisztusom, a Te köntösödet?”

„Mi magunk szaggatjuk szét az egyházat!…Nem is tudjátok, milyen rosszat tesznek az egyháznak, a plébániáknak, a közösségnek a pletykák!… A pletykák sebeznek. A kereszténynek inkább el kellene harapnia a nyelvét, semmint pletykálkodjon.” (IE 45-47.) Kérjen bocsánatot Istentől legutóbbi felesleges megjegyzéseiért, és imádkozzék azért, akiről beszélt!

Március 9.
Hétfő
„Hogyan lehet szent az egyház, amelyet emberek, bűnösök alkotnak? … az egyház azért szent, mert Istentől ered. …A történelem során többször felütötte fejét a kísértés, hogy egyesek azt állítsák: az egyház csak a tiszták egyháza,… Ez eretnekség.” (IE 49-50.) Gondoljon arra a személyre, akit közössége lenéz, akit nem sokra becsül! Nézzen a keresztre, és hallja meg Krisztus hangját: „Én szeretem őt!”
Március 10.
Kedd
„Olyan egyház vagyunk-e, amely hívja és kitárt karral várja a bűnösöket, amely bátorságot és reményt ad nekik, vagy befelé forduló, zárt egyház?” (IE 52.) Kinek lenne szüksége néhány biztató, jó szóra? Hívja föl!
Március 11.
Szerda
„”Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjénfüst, a te színed elé, kezeimnek fölemelése esti áldozat gyanánt!” Vegyen ma részt az Előszenteltek Liturgiáján, vagy imádkozza el fölemelt kezekkel a 141 (140). zsoltárt!
Március 12.
Csütörtök
„…a szentség nem abban áll, hogy különleges dolgokat cselekszünk, hanem hogy engedjük Istent cselekedni.” (IE 52.) Vajon mit akarhat ma?
Március 13.
Péntek
„…imádkozzanak – ez az apostol első számú feladata -, s azonfelül hirdessék az evangéliumot…fel kell tennünk a kérdést, vajon…elsősorban imádkozik-e, s csak aztán hirdeti az evangéliumot: mert ezt jelenti az apostoli hivatás,…” (IE 60.) Imádkozzon ma hétszer valakiért, akinek szeretné a hitét erősíteni!
Március 14.
Szombat
Halottak emlékezete. Meséljen a családtagjai közül valakinek egy történetet egy elhunyt hozzátartozójáról, és kérje meg, hogy imádkozzanak együtt érte!
Március 15.
Létrás János atya
„Sokan a teljes szenvedélytelenségért, a kegyelmi ajándékok bőségéért… meggondolatlanul elcsigázzák testüket. Szegények nem veszik figyelembe, hogy az ilyeneknek nem a testi fáradozás, hanem az alázat a szülője. Aki testi fáradozásáért kíván ajándékot, rozoga alapot vetett. Aki viszont adósnak tekinti magát, az majd egyszerre váratlan vagyonhoz jut hozzá.”- tanít Szent János atya. Ön miért böjtöl?
Please follow and like us: