Nagyböjti maraton 5. hét

Március 15.
Létrás János atya
„Sokan a teljes szenvedélytelenségért, a kegyelmi ajándékok bőségéért… meggondolatlanul elcsigázzák testüket. Szegények nem veszik figyelembe, hogy az ilyeneknek nem a testi fáradozás, hanem az alázat a szülője. Aki testi fáradozásáért kíván ajándékot, rozoga alapot vetett. Aki viszont adósnak tekinti magát, az majd egyszerre váratlan vagyonhoz jut hozzá.”- tanít Szent János atya. Ön miért böjtöl?
Március 16.
Hétfő
„Eszembe jut…az a tanács, amit Assisi Szent Ferenc mondott testvéreinek: hirdessétek az evangéliumot, s ha szükséges, akár szavakkal is… Az ellentmondás aközött, amit a hívek és a lelkipásztorok mondanak és tesznek, aláássa az egyház hitelességét.” (IE 83.) Van ilyen az Ön életében?
Március 17.
Kedd
„Meg kell szabadulnunk kicsi és nagy bálványainktól, amelyekhez bizalommal menekülünk, amelyekben biztonságunkat keressük. Olykor magunk előtt is eltitkoljuk ezek bálvány voltát: ilyen lehet az ambíció, a siker íze, hogy kizárólag mi akarjuk irányítani életünket, valamely megrögzött bűn – és hasonlók.” (IE 84.) De jó lenne, ha egyet meg tudna nevezni!
Március 18.
Szerda
„Figyelmezz, ég, és megszólalok, föld, halld meg szavamat, amikor Istenhez térek, és őt magasztalom!” – írja Krétai Szent András. Minden perc ünnep, amikor Istent választjuk. Köszönje meg a legutóbbit, és kérjen bocsánatot utolsó rossz választásáért is!
Március 19.
Csütörtök
Előtérbe került „az eldobás kultúrája”. Nincs hely az öregek vagy a nem kívánt gyerekek számára; nincs idő rá, hogy megálljunk egy szegénnyel az utcán. (IE 90.) Legyen ma ideje valakire, akire eddig nem jutott…
Március 20.
Péntek
„Jézus nem…sorscsapásként éli meg …az önfeláldozásba torkolló szeretetet. Nem titkolja el mély döbbenetét az erőszakos halál előtt, de teljes bizalommal az Atyára hagyatkozik. … kilépett önmagából mindannyiunkért. Azt mondhatnánk: De atyám, nincs időm! annyi teendőm van, nagyon nehéz, mit tehetnék én a magam kevés erejével, bűneimmel, annyi dologgal? Gyakran beérjük valami rövid imádsággal, szórakozott vasárnapi misével, csekély adománnyal, de nincs bátorságunk ’kilépni’… másokhoz. Jézus pedig Péterhez intézi az evangélium legkeményebb szavát: ’Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.’” (IE 104.) Mi lehet ma az Isten dolga? „Lépjen ki!”
Március 21.
Szombat
„Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese!” (akathisztosz himnusz az Istenszülőhöz) Mária lemondott terveiről Isten kedvéért. Mégis mindent megkapott. „az ő igen-jével megnyitotta az ajtó Isten előtt, hogy lazítson az ősi engedetlenség görcsén.” (IE 184.) Köszönje meg Istennek minden ajándékát!
Március 22.
Egyiptomi Mária Anya
Egyiptomi Máriát ikonja meztelenül, csak a hajával takarva mutatja – mint Évát. „Levetkőzni a világ szellemét” – írja a Szentatya (IE160.). Ahogy Assisi Ferenc tette megtérésekor. Csak Krisztusra vágyva. Dobjon ki, ajándékozzon el ma valamit, ami csak a világhoz köti, ami Isten szemében nem értékes!
Please follow and like us: