Nagyböjti maraton 6. hét

Március 22.
Egyiptomi Mária anya
Egyiptomi Máriát ikonja meztelenül, csak a hajával takarva mutatja – mint Évát. „Levetkőzni a világ szellemét” – írja a Szentatya (IE160.). Ahogy Assisi Ferenc tette megtérésekor. Csak Krisztusra vágyva. Dobjon ki, ajándékozzon el ma valamit, ami csak a világhoz köti, ami Isten szemében nem értékes!
Március 23.
Hétfő
Van valaki, aki rengeteg áldozatot hozott Önért, és nem követelt viszonzást. Imádkozzon ma az édesanyjáért, látogassa, örvendeztesse meg ma, ha csak teheti!
Március 24.
Kedd
„Ő az, akinek lelkét tőr járta át, aki minden fájdalmat megért.” Tárja Isten Anyja elé szívének fájdalmait!
Március 25.
Szerda
Örömhír-vétel ünnepe
„…ami Szűz Máriával egyedülálló módon megtörtént, az velünk is megtörténik lelki síkon, amikor tiszta és őszinte szívvel elfogadjuk Isten szavát, és gyakorlatban valósítjuk meg azt.” (IE 185.) Mire kell ma igent mondania?
Március 26.
Csütörtök
„Mondja, amikor alamizsnát ad, a szemébe néz annak, akinek adja? És amikor alamizsnát ad, megérinti annak a kezét, akinek az alamizsnát adja, vagy csak odahajítja a pénzt? Ez a lényeg: Krisztus teste, megérinteni Krisztus testét, életben tartani magunkban a fájdalmat a szegényekért.” (IE 139.)
Március 27.
Péntek
Emlékszik még a diagnózisra? Vajon gyógyult? Vajon őszintébb a bűnbánata, mint 40 nappal ezelőtt? Vajon inkább szívből jövő a szeretete? Odaadóbb az imája? Bátrabb a Krisztus melletti kiállásra? Fog tudni vele együtt haladni a nagyhét útjain?

Ne feledje, erre még az apostolok sem voltak képesek! Csak a Lélek tette őket alkalmasokká Krisztus követésére. Imádkozzon ezért a kegyelemért egész családja részére! „…mindig az imádságból kell kiindulni…” (IE 115.)

Please follow and like us: