Orosz Atanáz Püspök Atya látogatása Kollégiumunkban

2017. október 24-én este Püspök Atya megszentelte a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium és Cigány Szakkollégium nyáron felújított kápolnáját. A nyári szakkollégiumi felújítási munkálat a kápolnára is kiterjedt: új tető, külső szigetelés, nyílászárócsere és belső festés.

 

A rövid szentelési szertartás után Püspök Atya igehirdetését azzal kezdte, hogy az Isten szavairól való gondolkodáshoz fontos impulzusokat adhat a Szentírás mindennapi olvasása. A hallgatók számára a következő Szentírási részt olvasta fel: Lk 8,22b-25.

Ez a Szentírási rész kérdőjellel fejeződik be, akárcsak egy másik Bibliai könyv, Jónás könyve. Ezen Szentírási részeket összehasonlítva beszélt Püspök Atya arról, hogy Istennel közösen tudunk átjutni a túlsó partra. Az Úr nem törli el a nehéz helyzeteket az életünkben, hanem azokban jelen van és jelenlétével támogat, erősít bennünket. A kápolnánkat a bárkához hasonlította, amit Jézus megszentel jelenlétével az Eucharisztia képében.

A kápolnai jelenlétet közös imádsággal zártuk. A Szakkollégium társalgójában közös képet készítettünk Püspök Atyával, miután új kollégistáinkat köszöntötte és egyenként beszélgetett velük.

Nagyon köszönjük Atanáz Püspök Atya szeretetteljes látogatását!

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Közösségi tevékenység – színházlátogatás

A szakkollégisták 2017. október 11-én egy közösségi tevékenység keretében megtekintették a Marica Grófnő című operettet a Miskolci Nemzeti Színházban. Az előadás kiemelkedően fontos volt a hallgatók számára, hiszen társuk, Burai Sándor szakkollégistánk is szerepelt a darabban. Az előadás után megvártuk Sándort, aki beavatott minket egy-két kulisszatitokba is.

Szakkollégiumunk egyik célja, hogy növelje a szakkollégiumi tagok kulturális ismeretanyagát, így a színházi előadás megtekintése több okból is előnyös volt. Amellett hogy a hallgatók a színház világában való jártassága fejlődik, közösségi élményt is szereznek, ami erősíti a köztük lévő kapcsolatot és kötődést. Továbbá azáltal, hogy a program után közösen fel is dolgozzák a látottakat, hallottakat, esélyt kapnak a vélemény-nyilvánításra, a vita formuláinak gyakorlására.

A Marica Grófnőben népszerű operettslágerek csendültek fel, amik egy vidám, romantikus történeten kalauzoltak keresztül bennünket.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Farkas Franciska önálló estjét mutatta be szakkollégistáinknak

2017 júniusa után ismét Farkas Franciska színésznő volt Szakkollégiumunk vendége.

Ezúttal önálló estjével érkezett hozzánk, amiben Gorkij Makar Csudra című novelláját mutatta be. Egy személyben testesítette meg a novella szereplőit. A Színháztörténeti és Színészmúzeum kis termében a színész és a közönség közelsége megteremtett egy olyan közvetlen közeget, amiben minden apró részlet, minden hangsúly érvényesülhetett. Mozdulataival, mimikájával, hangjával és pár darab kellékkel rabul ejtette közönségét ezen a keddi estén. Egy személyben testesítette meg a novella szereplőit. Mesélőként vezette be a darabot, majd egy bajusz és kalap segítségével átalakult Makarrá. Legyezője mögül villant elő szeme, ahogy Raddát személyesítette meg. Pipája segítségével Makar bölcsességét hangsúlyozta. Előadása vastapssal zárult.

A lenyűgöző előadása után Franciska szakkollégistáinkkal beszélgetett. A közönségtalálkozón több dologról esett szó:

Elmesélte, hogy ezt a novellát már gyermekkorában megismertette vele édesanyja, aki orosz szakos tanárnő volt. Közel áll a szívéhez a mű ezért, szívesen olvasta fel, ismertette meg barátaival is a novellát. Mikor nemrégiben felkérték egy önálló estre hosszas gondolkodás után választotta ki ezt a darabot.

Beszélt filmsikereiről (Viktória – A zürichi express, Brazikok, Aranyélet című sorozat), és ezen szerepek kapcsán arról is, hogy a mai Magyarországon a színészeket beskatulyázzák egy szerepkörbe, amiből nehéz kitörni.

A könnyed és tartalmas beszélgetést közös fényképpel zártuk le.

Köszönjük Farkas Franciska színésznőnek, hogy ismét ellátogatott hozzánk és előadásával elkápráztatott minket!

Köszönjük Mikita Gábornak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Színháztörténeti és Színészmúzeum termét!

KRSZH Országos Tanévnyitó Konferencia Miskolcon

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat Országos Tanévnyitó Konferenciáját szeptember 15-17-én tartották Miskolcon.

Idén a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat Országos Tanévnyitó Konferenciájának házigazdája a miskolci Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium. A megnyitón Makkai László, a kollégium igazgatója, a háromnapos konferencia mottójára „Együtt a hitben jövőt építünk” utalva fogalmazta meg, hogy legyen ez a három nap a partnerség megerősítésének és újabb kapcsolatok kialakításának lehetősége, a lelki feltöltődés ideje, és alkalom az összetartozás erejének megtapasztalására, melyet a hit kovácsol egybe.

Szent Pál korintusiakhoz írt első leveléből olvasott fel egy rövidebb részt a Miskolci Egyházmegye püspöke, melynek egyik mondatát („Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” 1Kor 16,14 ) tették hozzá a konferencia jelmondatához a szervezők. Az apostol szavai megerősítenek bennünket hitünk kifejezésében és biztatást adnak arra, hogy hitünkben állhatatosak is maradjunk, mondta Orosz Atanáz püspök köszöntőjében.

A konferencia jelmondatának szellemében, csapatépítő játékkal folytatódott a nap további programja, a másnapi, szakmai nap előtt.

A szombati napon szakmai nappal folytatódott a KRSZH országos tanévnyitó konferenciája Miskolcon.

Indulni csak az tud, aki hisz, és reméli is, hogy célba ér. Hisz abban, hogy van értelme életének, tanulmányainak és hisz Istenben is, lelkesítette a hallgatókat Orosz Atanáz, miskolci püspök tanévnyitó beszédében. A keresztény ember egészséges önbizalma mellett, Isten kegyelmére épít. „A keresztény roma szakkollégiumok hálózata az Istenre építők szövetsége”, mondta a főpásztor, majd Nagy Szent Bazil tanítására hívta fel a hallgatóság figyelemét: a „szeretet által tevékenykedő hit”  kereszténységünk és közösségeink alapja, irányadója.

A délelőtt folyamán Novák Katalin, család- és ifjúságügyért és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár, valamint Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár tartott előadást a fiataloknak. Beszédet mondott Laborczi Géza, a KRSZH elnöke és Fixl Renáta, a Hanns-Seidel-Alapítvány irodavezetője. A rendezvényen jelen volt Fekete Károly református püspök és Vizi Elemér jezsuita rendfőnök is, több egyházi- és felsőoktatási intézmény vezetője mellett.

A felsőfokú oktatásban most résztvevők számára tanulságos mondanivalót fogalmaztak meg a kerekasztal-beszélgetésre hívott alumni szakkollégisták.

A délutáni programot Dr. Járóka Lívia lelkesítő előadása nyitotta, majd Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott beszédet. A miniszter üdvözölte az egyház és az állam közös kezdeményezését, ami mostanra már intézményrendszerré nőtte ki magát. Az eltelt évek alatt több mint kétszáz diplomás fiatalt bocsátott ki a szakkollégiumi hálózat, amelynek keretében körülbelül háromszázan tanulnak jelenleg is.

A miskolci szakkollégisták korszerű, felújított kollégiumi épületbe költözhetnek mostantól. Az épület bővítése és felújítása Magyarország Kormányának támogatásával (EGYH-KCP-16-P-0115) valósult meg. A felújított épületet Kocsis Fülöp és Orosz Atanáz áldották meg szombat délután.

A házszentelés szertartásán olvasott evangélium szavait idézte homíliájában Fülöp érsek; ahová Jézus belép, ott minden megváltozik, elsősorban az emberi szívek, és ez által az egész környezet. Az az ember, aki Jézussal él, olyan lelki forrásra talál, olyan végtelen erőt tapasztal meg, amely semmihez sem fogható, mert ez túllép az emberi végességen, mondta a metropolita. Utalva a délelőtti előadásra, az érsek újrafogalmazta az ott elhangzottakat: aki eddig a társadalom kiszolgáltatottjaként élt, nem elég, ha beéri azzal, hogy nem lesz áldozat többé. Áldozatvállalókká kell legyenek az itt tanuló fiatalok, mert ők a jövő nemzedék reménységei. Csak az a boldog ember és csak az tud teljes életet élni, aki áldozatot tud vállalni a másikért. Ez pedig csak áldással, Jézussal lehetséges. Szerencséseknek nevezte Fülöp atya a miskolci szakkollégistákat, mert a mai áldással Jézus már belépett az életükbe.

Vasárnap zárult a tanévnyitó konferencia. Élő közvetítéssel kapcsolódtak be a katolikus cigány közösségek máriapócsi zarándoklatán mondott Szent Liturgiába. Vendégként Czibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár mondott beszédet. Az új szakkollégisták püspöki áldásban is részesültek.

Forrás: Varga Bernadett (http://www.migorkat.hu/)

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.