Ülj mellém! – KRSZH Tanévnyitó Konferencia 2018

2018. szeptember 22-23. között került megrendezésre a KRSZH Tanévnyitó Konferencia Tatán, a Jezsuita Roma Szakkollégium szervezésében.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a roma szakkollégiumok hallgatóit, hiszen hideggel és esővel érkezett meg az ősz a szombati reggelre. Ennek ellenére lelkesen vetették bele a forgatagba magukat a fiatalok. A szervezők célja az volt, hogy az ifjúsági világtalálkozók hangulatát hozzák el a tanévnyitóra.

Közös imával kezdtük a programot, amit Hofher József atya vezetett a hallgatók számára. Megnyitó beszédében Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár úr kiemelte, hogy a roma szakkollégiumok jövője biztosított és folyamatosan fejlődik. A hallgatókat köszöntötte még Schanda Anikó, a KRSZH elnöke, Laborczi Géza, az RSZE elnöke és Fixl Renáta, a Hanns Seidel Alapítvány képviselője. Ezt követően a diákbizottsági kerekasztal beszélgetést Langerné Victor Katalin moderálta.

A köszöntők és az ebéd után izgalmas csapatjátékra vártak minket a szervezők. Egy nyomozós játékban megtörtént eseteket dolgoztunk fel. Bizonyítékok átböngészése, helyszíni fotók tanulmányozása után fényt derítettünk a gyilkosságok, rablások tetteseire. Következett a sárkányhajózás, ami a tatai tavon mozgatta meg a vállalkozó kedvű hallgatókat. Mentőmellénnyel, esőkabáttal, evezővel felszerelkezve vetettük bele magunkat a sárkányhajóba és a tatai hullámokba. A kezdeti félelmünket legyőzve, ritmusra próbáltuk meg húzni az evezőket egyre nagyobb lelkesedéssel. Az evezés után még várt minket a közösségi játékok újabb állomása. A fáradtságos evezés után remek kikapcsolódást nyújtott számunk az ásványrulett, a tippjáték, a kérdez-felelek és az ehhez hasonló játékok.

Az esti programban Oláh Gergő, és csapata, a Roma Soul zenekar varázsolt fantasztikus hangulatot. Utánuk a Karaván Família táncháza következett. A sok mosoly, tánc, zene, találkozások, barátságok mutatták, hogy mennyire jól sikerült az este.

Vasárnap Tata polgármestere köszöntötte a hallgatókat. Az Ökumenikus Istentiszteleten Balogh Róbert hirdetett igét, arra buzdítva a szakkollégistákat, hogy váljanak hídemberré saját közösségük és a társadalom között. Az istentisztelet végén Makkai László görögkatolikus pap, Hofher József jezsuita szerzetes, Molnár Erzsébet evangélikus lelkész és Balogh Róbert református lelkész megáldották az elsős szakkollégistákat. A megható eseményt az ároni áldás eléneklésével zártuk.  (Fénykép forrása: RefoRom facebook oldal)

 

A program folytatásaként a hallgatók workshopokon vettek részt. A témák a roma közösségi szerepvállalásához kapcsolódtak: romák média-szerepvállalásának hatása az előítéletek változására; a tanulás értéke a roma családokban; hagyományok: szokások, művészet, a mai huszonéves roma fiatalok körében; mit tehetünk közösségünkért?; a hit szerepe a roma közösségszervezésben és közösségfejlesztésben; roma nők a változó világban.

Köszönjük a szervezést a Jezsuita Roma Szakkollégium munkatársainak és szakkollégistáinak! További munkájukat Isten áldása kísérje!

A program az 6322-5/2018/FFF azonosítószámú egyedi támogatás keretében valósult meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.

Minden Értetek van! – Tanévnyitó

Megnyitotta 21 – ik tanévét a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, nyolcadik tanévét a Görögkatolikus Roma Szakkollégium és első évét a Görögaktolikus Romzsa Tódor Szakkollégium.

  1. szeptember 11.-én Szent Liturgia keretében hívtuk segítségül a Szentlelket, hogy ebben az évben is Ő vezessen bennünket, munkánkban, tanulmányainkban.

Makkai László igazgató atya a II. Korintusi levélből vette a kollégium éves jelmondatát, mely így szól „Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére”. (Korinthusiaknak írt II. levél 4,15)

Szent Liturgia után Makkai László igazgató atya bemutatta az új hallgatóknak a diákotthon munkatársait és a kollégisták számára a tanévet megnyitotta. Sok újdonság, fontos információk, nyüzsgés, a feladatok vállalása ez mind a kollégiumi élet elindulását jelzi.

Az új szervezeti egységünket, a Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégiumot Dr. Orosz Atanáz Püspök Atya alapította. A szakkollégium fő céljai közé tartozik, hogy saját képzési programját megvalósítva magas szintű képzést nyújtson, tehetséggondozó tevékenysége révén segítse a hallgatók értelmiségi feladatokra történő felkészülését, szerepvállalását, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A Szakkollégium kiemelt célja, hogy a hit és a tudomány között tevékenységével folyamatos párbeszéd alakuljon ki és elkötelezett felelőségvállalás a határon túl élő magyar görögkatolikus hallgatók megsegítésére.

 

Isten áldásával, kegyelmekben megerősödve kezdjük meg a 2018-2019-es tanévet!

EFOP prokjektet zárt a Görögkatolikus Roma Szakkollégium

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium EFOP-3.4.1-15-2015-00010 azonosítószámmal európai uniós projektet bonyolított le a Roma szakkollégiumok támogatása című, EFOP-3.4.1. számú támogatási konstrukció keretében 2016. február 1 és 2018. augusztus 31 között. A 126 546 250 Ft elnyert támogatásból megvalósított projekt alapvető célkitűzése az volt, hogy roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

A projekt közvetlen célcsoportját a Miskolci Egyetem hátrányos helyzetű, roma és nem roma hallgatói jelentették. A projekt komplex tevékenységrendszere több szinten nyújtott támogatást nekik abban, hogy tanulmányaikat sikeresen befejezzék, és társadalmi szerepvállalásuk megerősödjön. Ennek főbb pillérei a következők voltak:

  • tanulmányi és szakkollégiumi teljesítményhez kötött ösztöndíjnyújtás,
  • kurzusok, tréningek, workshopok (kulturális, közismereti és spirituális modul),
  • idegen nyelvi képzés,
  • szakkollégistákat támogató mentorprogram egyetemi oktatók bevonásával,
  • szakkollégisták által végzett közösségi szolgálat,
  • tudományos rendezvények és közösségi programok,
  • egyéni foglalkozások: tantárgyi korrepetálások, tehetségfejlesztő magánórák.

 

A projekt nagy hangsúlyt fektetett a humánerőforrás továbbképzésére és a szolgáltatásfejlesztésre is. A szakmai program átalakult egy módszertani tanulmány javaslatait követően.  A szakmai megvalósítóknak szánt továbbképzés garantálta, hogy a bevont szakemberek a hátrányos helyzetű hallgatókat célzó tehetséggondozás eszközrendszerével felvérteződjenek.

A projekt összesen 53 hallgató számára adott lehetőséget a szakkollégiumban való részvételhez, a 31 hónap alatt 11 fő szerzett diplomát, 10 fő nyelvvizsgát és 9 fő vett részt a TDK-versenyen, közülük négyen díjazottak lettek. Az eredménymutatók jól példázzák, hogy a Szakkollégium hatékonyan tudta segíteni a hallgatókat egyetemi tanulmányaikban, közösségi és szakmai kompetenciáik, személyiségük fejlődésében.

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.