Megjelent a Roma Szakkollégium újabb tudományos munkája

A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium 2015 óta jelenteti meg Lehetőség c. kiadványát, amiben intézményünkhöz kötődő szakemberek, szakkollégisták, munkatársak publikálják írásaikat.

Az intézmény legújabb kiadványa Lehetőség 2019/1 számmal, A gyakornoki program keretrendszerének kialakítása a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban címmel jelent meg.

A kiadványban Makkai László, Szemán Ágnes Katalin, és Szilágyi Eszter tanulmányai olvashatóak. A gyakornoki program rendszerének kialakítása 2016-tól kezdődött szakkollégiumunkban. Felismertük azt a lehetőséget, hogy szakkollégistáinknak gyakornoki helyet keressünk, ezáltal esélyt biztosítsunk arra, hogy a diploma megszerzése előtt tapasztalatot szerezhessenek. 2018-ban kaptunk lehetőséget a Miskolci Egyetem “FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című, EFOP 3.4.3-16-2016-00015 azonosítószámú projektje keretében, hogy az egyetemmel közösen indított gyakornoki program részleteit kidolgozzuk. A program keretein belül szakkollégistáink az általuk tanult szakokhoz kötődő tanszékeken, hosszú távon gyakornokként dolgoznak 2018 februárjától.

 

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Szép volt Fiúk! – KRSZH Focikupa 2019

Idén már hetedik alkalommal került megrendezésre a Keresztény Roma Szakkollégiumok közötti focikupa, melynek Debrecen adott otthont. Az előző évi győztes csapat a Wáli István Református Cigány Szakkollégium szervezte meg a tornát. Ebben az évben 10 csapat szállt szembe egymással a győzelemért. A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium csapata, a Shukar Boyz remek csapatjátékkal az elődöntőig jutott. Csoport küzdelmek során első meccsünket 3-1-re nyertük meg, míg a második meccsünkön döntetlent játszottunk. Ezekkel az eredményekkel csapatunk az elődöntőbe jutott, ahol a későbbi győztes Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium búcsúztatott minket.

Nagyon büszkék vagyunk csapatunk minden tagjára, hiszen a mérkőzéseket remek csapatjátékkal, nagyszerű támadásokkal, kemény védekezéssel gazdagították. Köszönjük szakkollégistáinknak a hangos szurkolást!

Gratulálunk minden résztvevő csapatnak, köszönjük a házigazda szakkollégiumnak az esemény megrendezését! Jövőre ismét visszatér a Shukar Boyz a pályára!

Farsangi mulatság a szakkollégiumban

2019. február 15-én farsangi mulatságot tartottunk szakkollégiumunkban. A vidám, szórakoztató estét szakkollégiumunk hallgatói önkormányzata szervezte meg. Remek programokkal és vacsorával várták a szakkollégistákat és a munkatársakat.

Az estét jelmezversennyel kezdtük, aminek győztese Hófehérke lett. Izgalmas játékokkal folytattuk az estét. Kaptunk egy listát, amin zeneszámokat kellett párosítani a szakkollégistákkal, megtalálva, hogy melyik, kinek a kedvence. Két csoportra osztották a csapatot, és arra kértek minket, hogy egy-egy híres film jelenetét szinkronizáljuk le és adjuk elő. Vicces jelenetek kerekedtek a zsíros kenyér készítés és a péntek 13-ai szilveszter esetéről. Az estének még itt mindig nem volt vége, hiszen egy 70-es évekbeli diszkó táncot kellett leutánoznunk.

Vacsorára töltött káposztával kedveskedtek a szervezők, süteményt és fasírtot is kaptunk mellé. A tombolahúzáson mindenki nyertes volt. Az est hátralevő része tánccal, filmnézéssel és beszélgetéssel telt.

Készülj velünk az egyetemre!

A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium középiskolás, 10.-es és 11.-es, roma és/vagy hátrányos helyzetű fiatalok számára hirdet elsősorban nyelvvizsga felkészítő programot. Ennek neve Felsőoktatási Felkészítő Program – nyelvvizsga felkészítő és egyetemi felvételi útmutató program. Az alábbi programmal kívánja segíteni a rászoruló fiatalokat, hogy ne érje hátrány őket a felsőoktatási felvételihez kapcsolódó kötelező nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésében. Kérem, hogy tájékoztassa az iskolájukban érintett tanulókat, és jelezze felénk, ha van olyan diákjuk, aki szeretne részt venni programunkban. A 2020-as évtől az egyetemi felvételi feltétele a nyelvvizsga megszerzése. Az felkészítő programban lehetőséget biztosítunk a középiskolás fiataloknak, hogy nyelvvizsgát szerezzenek és bejussanak a felsőoktatásba. Elsősorban a Miskolci Egyetem után érdeklődő fiatalokat várjuk, akik jelenlegi nyelvtudásukkal elérik az A2-es szintet.

Amit kínálunk: (többek között)

 • nyári nyelvi tábor,
 • nyelvvizsga felkészítő programok,
 • útmutató az egyetemi felvételihez,
 • pályaorientáció,
 • szabadidős és közösségi programok.

Az program iránt érdeklődő hallgatók és tanáraik, szüleik számára nyílt napot rendezünk a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban, 2019. május 17.-én pénteken, 10 órai kezdettel.

További információ kérhető kollégánknál:

Mozgó Mónika (külső kapcsolatok koordinátora)

3519 Miskolc, Görömbölyi u 24.

telefon: +36 30 723 1005

email: gkciganyszakkoli@gmail.com

honlap: http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu/

facebook: www.facebook.com/gkciganyszakkoli/

A programról kollégáink szívesen tartanak személyes tájékoztatás is, akár a tantestület, akár a diákok számára. Amennyiben élni szeretnének a lehetőséggel, keressék kollégáinkat a fent említett elérhetőségeinken.

Otthagyom a lábnyomom? – környezetgazdaságtani alapismeretek c. szakkurzus – Tematika

TEMATIKA

Otthagyom a lábnyomom? – környezetgazdaságtani alapismeretek c. szakkurzus

 

Program megnevezése:                    Otthagyom a lábnyomom? – környezetgazdaságtani alapismeretek c. szakkurzus

Program típusa:                               tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                  3 alkalom: 2019.03.12., 2019.03.19., 2019.03.26.;

                                                           1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                          Görögkatolikus  Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon    Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.

 

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner):

Sebestyénné Dr. Szép Tekla oktató – előadó

Leírás:

A szakkurzus célja bemutatni a környezetgazdálkodás, mint új tudományterület kialakulásának okait, mint a közgazdasági gondolkodás fejlődésének eredményét, és a tudományterület mai helyzetét. Rávilágítani a környezet és gazdaság kapcsolatának makro- és mikroökonómiai összefüggéseire, a környezetgazdaságtanban a vizsgálatokhoz alkalmazott eszközrendszerekre. Megismertetni és elsajátíttatni a környezetgazdálkodás gyakorlati módszereit és azok elméleti alapjait, a fenntartható fejlődés hatékonyságnövelési módszereit és a környezeti szempontú tervezés lényegét.

 

Tematika:

1. alkalom

15.00-20.00
 1. A fenntartható fejlődés elmélete, alapfogalmak.
 2. Különbségek a mainstream közgazdasági és a könyezetgazdaságtani gondolkodásban.
 3. A környezeti gondolkodás fejlődése.
 4. A gazdasági növekedés és a környezeti minőség kapcsolata.
 5. A környezet monetáris értékelése.

 2. alkalom

15.00-20.00
 1. A környezetszennyezés gazdaságtana.
 2. A környezetvédelem szabályozásának eszközei.
 3. Az Európai Unió környezetpolitikája.
 4. Az Európai Unió energiapolitikája.
 5. Hazai példák.

3. alkalom

15.00-20.00
 1. A Föld légköre és a klímaváltozás.
 2. Alternatív jóléti mutatók.
 3. Energia, mint erőforrás szerepe a gazdaságban; a világ energiafelhasználásának alakulása.
 4. A kőolaj szerepe a világgazdaságban.
 5. Globális forgatókönyvek a világ alakulására.

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

A szakkurzus eredményeként a résztvevők/hallgatók az alábbi kompetenciákkal bírnak:

 • a hallgató szakmai feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a megfelelő környezeti módszereket;
 • törekszik a szakmai és személyes kompetenciáinak fejlődését szolgáló önképzésre;
 • a tanult környezetgazdaságtani elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is;
 • nyitottá válik az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére;
 • környezetérzékennyé, gyakorlatorientált szemléletmódúvá válik.

Szakirodalom

1.      Kerekes S. (2007) : A környezetgazdaságtan alapjai. AULA Kiadó 238 p.

2.      Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 245p.

3.      Szlávik J. (2013): Fenntartható gazdálkodás Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest 273 p. ISBN 978 963 295 345 8

4.      Kerekes S. (2007): Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés 145p. http://miau.gau.hu/avir/intranet/debrecen_hallgatoi/tananyagok/jegyzet/21-Kornyezetgazdalkodas.pdf

5.      Gyulai I. (2012): A fenntartható fejlődés. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 105p.

6.      Buday-Malik A., Győrffy I., Nyiry A., Roncz J., Szép T., Tóthné Szita K. (2012): Energiagazdálkodás és fenntarthatóság Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem

 

Püspöki látogatás a diákotthonunkban

2019. február 5-én vendégül láttuk Dr. Orosz Atanáz Püspök Atyát a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthonban. Püspök Atya látogatásával évről évre megtisztel bennünket, és szívén viseli intézményünk lakóinak és munkatársainak sorsát.

Közös imádságban adtunk hálát alkonyati zsolozsmában az elmúlt félévért, a vizsgaidőszak örömeiért és nehézségeiért. Imában kértük, hogy az új félévben újult erővel, közösségben megélve haladjunk tovább utunkon.

Püspök Atya kollégistákhoz intézett szavaiban a találkozás ünnepéről és az Evangélium öröméről beszélt. Az Evangélium örömét megtapasztalva találkozásainkban adjuk át másoknak is a megtapasztalt örömet.

Egy csoportkép elkészítése után beszélgetésre invitálta hallgatóinkat, akik felé mindig nagy szeretettel és érdeklődéssel fordul. Azt kérte a kollégistáktól, hogy mutassák be neki, hogyan indultak tanulmányaik, mikor döntötték el, hogy egyetemre szeretnének járni, ki támogatta, segítette őket útjukon, mi volt a motivációjuk.

Találkozónk végén személyesen elbeszélgetett az új kollégistákkal és meghívta közösségünket a Miskolci Egyházmegye központjába.

Elkezdődött a 2018-2019-es tanév tavaszi féléve

A február beköszöntével elkezdődött szakkollégiumunkban a tavaszi félév. A vizsgaidőszakot magunk mögött tudva újult erővel vágunk bele a 2019-es évbe.

2019. február 1-én vidám, felszabadult délutánt töltöttünk együtt. Közösségi programunkban volt beszélgetés, társasjáték és szakkollégiumi csapatunk elkezdte a felkészülést a márciusi Hajdúböszörményi népismereti versenyre.

2019. február 2-án Kulturális és Közismereti modul keretében Etikett és protokoll előadáson vettek részt szakkollégistáink. A hétvégi előadás célja, hogy szakkollégistáink megismerkedjenek a bemutatkozás, az öltözködés, megjelenés, hétköznapi élet szabályaival. Bemutatásra kerültek a hétköznapi és hivatali élet illemszabályai, egyének közötti interakciók, társadalmi érintkezés szintjei. Öltözet sajátosságait, dress code-okat is felfedezték a délelőtt során. Az interaktív előadás során kipróbálhattak szituációkat, átfogó körképet kaptak az etikett aktuális szabályairól.

Február hónapban a következő kiemelt programok várnak ránk:

 1. február 5. – Félévkezdő imádság Atanáz Püspök Atyával diákotthonunk kápolnájában
 2. február 16. – KRSZH Focikupa Debrecenben