Szakkollégiumi felvételi a 2019/20-as tanév tavaszi félévére

Ha úgy érzed, hogy felelős értelmiségiként tenni szeretnél a cigányság felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért, valamint tagja szeretnél lenni egy jó közösségnek, köztünk a helyed!

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére elsősorban roma és/vagy hátrányos helyzetű, illetve fontos társadalmi kérdések iránt érdeklődő, a cigányságot érintő problémákra fogékony hallgatók számára, akik a Miskolci Egyetemen, nappali vagy levelező tagozatán tanulnak.

Amit kínálunk:

 • akár 50 ezer Forint ösztöndíj havonta!
 • színes tanulmányi program
 • mentori rendszer
 • felzárkóztatás és hátránykompenzálás a nehezebb tantárgyakból
 • személyes odafigyelés, egyetemi tanulmányi előmenetel segítése
 • nyelvtanulási lehetőség
 • közösségi és hitéleti programok
 • ingyenes nyomtatás és fénymásolás
 • ingyenes laptop- és biciklikölcsönzési lehetőség
 • kellemes és kulturált egyetemi kollégiumi férőhely Miskolctapolcán.

Jelentkezni lehet 2020. január 24-ig elektronikusan a gkciganyszakkoli@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24. címre küldött pályázati dokumentációval, mely tartalmazza:

 1. a kitöltött jelentkezési lapot,
 2. egy fényképes önéletrajzot,
 3. az érettségi bizonyítvány másolatát,
 4. az előző két lezárt félév tanulmányi eredményéről szóló igazolást (NEPTUN rendszerből kinyomtatott leckekönyv),
 5. egy papi/lelkészi ajánlást,
 6. a jegyző által kiállított igazolást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról és a hátrányos helyzetről (amennyiben releváns).

A pályázati dokumentáció beérkezését követően a jelentkezőket írásban értesítjük a felvételi eljárás második szakaszáról.

Jelentkezési lap letölthető honlapunk főoldalán.

Online jelentkezésre is van lehetőség: http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu/h%C3%ADrek/jelentkezes/?

További információ:

Mozgó Mónika (kapcsolati koordinátor)
3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.
Mobil: +36 30/7231005
E-mail: gkciganyszakkoli@gmail.com

Sok munka, kitartás és megérdemelt elismerés – TDK 1. helyezésért el szakkollégistánk

Hadházi Renáta, harmadéves magyar alapszakos hallgató, a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium tagja I. helyezést ért el a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Tudományos Diákköri Konferenciáján 2019. november 26-án.

Dolgozatának címe: Hátrányos nyelvi helyzet, cigány-magyar kétnyelvűség vizsgálata egy szabolcsi iskola tanulóinak körében. Transzlingválás és nyelvi szocializáció.

Munkájával kiérdemelte a Zrínyi Ilona Gimnázium különdíját is. Témavezetője Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő, aki egyben Renáta mentora is.  Mindkettőjükre büszkék vagyunk! Gratulálunk és további sok sikert kívánunk nekik!

Sötétségből fény felé – Rekollekció a Szakkollégiumban

2019.  november 19-én Dr. Dobos András atya volt diákotthonunk/szakkollégiumunk vendége. A karácsony előtti időszak hagyományos rekollekciójában arra kértük András atyát, hogy beszéljen a személye tapasztalatairól, hogyan várja a Megváltó születését, mi az, ami hozzátartozik az várakozással teli hetekhez.

András atya arra biztatta hallgatóinkat, hogy ismerjék fel magukban a sötétséget. Fontos elgondolkodni, felismerni, hogy vannak olyan részek, ahova a fény még nem ért el bennünk. Ha felismerjük ezt, látjuk a gyengeségeinket, félelmeinket akkor rá tudjuk bízni magunkat Istenre. A sötétség felfedezésével beengedhetjük a fényt, amit Jézus, születésével a világba hoz.

Bízzunk benne, hogy András atya gondolatai elhozzák lelkünkbe a fényt, és így várjuk a „Világ Világosságát”, Karácsony szent éjszakáját.

Meghívó – Kortárs mentori találkozó

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket középiskolások számára rendezendő Felsőoktatási Felkészítő Programjára!

Időpont: 2019. november 30. (szombat) 10 óra

 

Program:

10.00 – 10.15 Találkozás és regisztráció
10.15 – 10.45 Köszöntés
10.45 – 11.15 Szakkollégium bemutatása
11.15 – 12.15 Beszélgetés a szakkollégistákkal Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat és a roma szakkollégiumok bemutatása, továbbtanulás, érettségi folyamata és kérdései
12.15 – 13.00 Ebédszünet
13.00 – 14.00 Közösségi Program az Elme Házában

 

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy ha szeretne részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com! Jelentkezési határidő: 2019. november 21.

Az étkezés és a közösségi program költségeit a Görögkatolikus Roma Szakkollégium állja.

 

Tisztelettel:

Miskolc, 2019. november 11.

Második Pályaorientációs Nap

A második Pályaorientációs Napon 2019. november 12-én a Miskolci Egyházmegye tanodáinak fiataljai látogattak el hozzánk a szakkollégiumba. A beszélgetéseken hallgatóink bemutatták a szakkollégiumot, illetve elmondták saját tapasztalataikat, élményeiket, érzéseiket az intézményről, és örömmel meg is mutatták az épületet, ahol hét közben laknak. Ezt követően beszélgettünk a tanulás fontosságáról, mivel a többségül általános iskolás korú diák volt, ezért a középiskola választásról is.

A szünetet követően a szakkollégistáink által a fiatalok betekintést nyerhettek a Miskolci Egyetem szakjaiba.

A program végén a gyerekek kérdéseiket is feltehették a szakkollégistáknak.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Társadalmi felelősségvállalás – Faültetés Hodászon

2019. november 10.-én szakkollégistáinkkal elutaztunk Hodászra, ahová egyfelől a kapcsolatépítés, másfelől az intézményünk diákjainak társadalmi felelősségvállalása kapcsán juttatunk el. Részt vettünk a roma közösség Szent Liturgiáján, amelyet cigány és magyar nyelven végzett Kanyó Árpád atya és Makkai László atya. Prédikációjában Árpád atya kiemelte, hogy az Úr mindig szól hozzánk. A fontos az, hogy meg is halljuk a szavát. Ezt követően szakkollégiumunkat és a hodászi roma közösséget a parókia udvarán elültetett almafával kapcsoltuk össze.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Boldogok, akik meghallják Isten szavát – Körúton a szakkollégisták

November második hétvégéjén tanulmányi kirándulásra indultak a Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatói. Első állomásunk Nyíregyháza volt, ahol Szocska A. Ábel püspök atya várt minket. A Püspök atyánál tett látogatásunk szeretetben telt, kedvessége, jó kedve átragadt mindnyájunkra. Megmutatta a Püspöki Hivatalt, a felújítás alatt álló kápolnát, és vendégül látta a hallgatókat. Az örömteli találkozás után továbbindultunk Máriapócsra.

Máriapócson Orosz Istvánné, Rita mutatta be a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs munkáját. Többek között beszélt arról, hogy a szemináriumban tanuló kispapok kijárnak vele a falvakba, tanodákba és segítik munkáját. Előadásokat tartanak fiataloknak a gyermekekre leselkedő veszélyekről. Fontos eleme cigánypasztorációs munkájának a személyes találkozás a roma családokkal és a roma tehetségnapok. A jövőben megvalósítani tervezett programjaik között szerepel fiatal roma házaspárok részére családtervezési előadások megtartása is.

Vasárnap reggel közös imádsággal kezdtük a napot a Máriapócsi Kegytemplomban, a Szűzanya oltalmába helyeztük szakkollégiumunkat. Utunkat folytatva Hodász felé vettük az irányt, ahol részt vettünk a hodászi roma közösség Szent Liturgiáján. A liturgiát cigány és magyar nyelven végezte Kanyó Árpád atya és Makkai László atya. Prédikációjában Árpád atya kiemelte, hogy az Úr mindig szól hozzánk. A fontos az, hogy meg is halljuk a szavát. Szakkollégiumunkat és a hodászi roma közösséget a parókia udvarán elültetett almafával kapcsoltuk össze. Hazaindulásunk előtt Lakatos Sándor beszélt nekünk Sója Miklós atya áldásos tevékenységéről is.

Köszönjük munkatársainknak a szervezést, a hallgatóknak az aktív jelenlétet, a vendéglátóinknak a kedvességet és a Jóistennek azt, hogy áldása kísért utunkon!