Ismét kiemelkedő félévet zárt szakkollégiumunk

A 2020-as év nehézségei szakkollégiumunk életében is változást hoztak, a kihívások és az online világban való működés után a szeptemberi tanévkezdés várakozással töltött el mindenkit. A személyes találkozásoknak, a közösségi programoknak, a nyüzsgő kollégiumnak sajnos csak november elejéig örülhettünk.

Hallgatóink eredményeire, példamutató magatartására, közösségünk erejére büszkék vagyunk. A pandémiás helyzet ellenére is kiváló tanulmányi eredmények születtek, előrehaladásukkal, egyetemi és országos versenyeken való részvételükkel öregbítették szakkollégium hírnevét. Az elért eredmények sokban köszönhetőek kiváló egyetemi mentoraink lelkiismeretes munkájának és bizalmuknak szakkollégiumunk felé.

Burai Laura, osztatlan tanári – zenetanár (gordonka) szakos hallgató

Laura zenésztársával,    Harmati Benjáminnal együtt az V. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Versenyen kamaracsoport kategóriában első helyezést ért el. A versenyre az előzetesen rögzített Dimitrij Shostakovich: d-moll cselló-zongora szonáta zeneművével pályáztak. A neves nemzetközi zsűri elismerésével díjazta a fiatalok fáradozását és remek előadását.

 

 

 

Hadházi Renáta, magyar nyelv és irodalom mesterszakos hallgató

Renáta a Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el a Cigány – magyar kétnyelvűség – Transzlingválás és nyelvi szocializáció című dolgozatával.

„Dolgozatomban azt tárgyaltam, hogyan mutatkozik meg a kétnyelvűség az oktatásban,

milyen hátrányok mutatkoznak meg akkor, ha egy gyermek cigány-magyar kétnyelvű, hiszen az anyanyelve nem az oktatás nyelve. Tárgyaltam a transzlingválás pedagógiáját, továbbá interjút végeztem diplomás roma származású tanárokkal, ahol azt vizsgáltam, hogy értelmiségi romák körében a kétnyelvűség jelentett-e hátrányt az oktatás során.”

 

 

Somosi Gábor, villamosmérnök szakos hallgató

Gábor a Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el a Beltéri Wi-Fi jelerősség feltérképező mobil robot tervezése című dolgozatával. 2021 januárjában

sikeres államvizsgát tett. Az elmúlt 3 és fél évben értékes tagja volt szakkollégiumunknak.

„A dolgozatban először a Wi-Fi-ről esik szó, annak alapvető szabványairól, típusairól, és azok tulajdonságairól. Ezt követően bemutatásra kerülnek az általam megvizsgált, már létező, széles felhasználói réteg számára elérhető mérési módszerek, amelyek alapján a saját megoldásommal szembeni követelmények is részletezésre kerülnek. Ezután a saját mérési módszerem általános bemutatása következik, annak előnyeivel és hátrányaival. Ezt követően a megtervezett robothoz felhasznált főbb elemeket mutatom be, azok előnyeivel és hátrányaival, valamint a rendszerben betöltött szerepükkel, majd bemutatásra kerül a rendszer ezen elemek felhasználásával elkészített kapcsolási rajza. Szó lesz a tervezett robot szoftveréről, annak részeiről, feladatairól, előnyeiről és hátrányairól. A dolgozat végén pedig részletezem a tapasztalható hibákat, azok megoldásainak lehetőségét, valamint a robot továbbfejlesztésének opcióit.”

 

Szajkó Cintia, történelemtanár és állampolgári ismeretek – erkölcstan – és etikatanár szakos hallgató

Cintia, Tudományos Diákköri Konferencián harmadik helyezést ért el Hátrányból előre, roma nők a siker útján a című dolgozatával.

„Dolgozatommal azt szeretném megmutatni, hogy a roma, cigány nők helyzete az elmúlt 30 évben pozitív irányba változott, az őket sújtó elnyomás kezd megszűnni. A roma, cigány tradíciókat kezdjük modernebb keretek között értelmezni, egyre elfogadottabb lesz az, hogy attól, ha egy nő sikereket akar befutni az oktatás, a munka világában, attól még életvitelével, gondolkodásmódjával tükrözheti és tovább örökítheti a roma, cigány hagyományokat. A karrierben való sikeresség miatt nem kell kizárni, megtagadni a kultúrát. A dolgozattal elsősorban azokra a tényezőkre szeretnék rámutatni, amelyek segíthetik az egyéni boldogulást az oktatásban. Szeretném megkeresni az életutakban azokat a közös vagy egyéni kulcspontokat, amelyek segítettek abban, hogy egy újabb, a tradícionális női szereptől eltérő utat járjanak be. Fontosnak tartom még feltárni azokat a pontokat is, amelyek abban segítettek, hogy a „másfajta út” bejárása során ne szakadjanak el a gyökereiktől.”

 

Gratulálunk az eredményekhez!