Beszámoló az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projektről

Az „Együtt egymásért – Tehetségek támogatása a miskolci Roma Szakkollégiumban” elnevezésű, NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt 2020.07.01. és 2021.10.13. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 4.000.000 Ft volt. A program a szakkollégium komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. A pályaorientációs napokon, az önkéntes programokon és szerepvállalásukkor a hallgatók a felsőoktatás felé orientálnak roma fiatalokat, társadalmi felelősségérzetük erősödött. Kurzusok bővítették a hallgatók aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét, vitaestek segítették hozzá őket a hatékony érveléstechnikájuk és kritikus gondolkodásuk fejlődéséhez. Közösségi programok erősítették a hallgatói összetartást, szociális kompetenciájukat. A lehetőség kiadványban bemutatott tudományos írások és beszámolók jó gyakorlatokká válhatnak a jövőben, míg a mesekönyv hiánypótló művészeti alkotás Magyarországon.

                      

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium részéről egy szakmai vezető és egy gazdasági ügyintéző vett részt. A kötelezően megvalósítandó, 15 órás „Pénzügyi világunk” c. szakszemináriumot Prekopné Hriczó Mária könyvelő, középiskolai oktató tartotta meg. A három alkalmas, alkalmanként 5-5 órás (összesen 15 órás) szakszeminárium első, 2020.10.06-i óráin szó esett a bevételek és kiadások fogalmáról, a mindennapi pénzkezelési feladatokról, a számlavezetésről a banki szolgáltatások köréről. A második és harmadik alkalmakat a COVID-19 vírusra tekintettel online formában kellett megrendeznünk, a Google Meet program segítségével. Az online megvalósítás, továbbá a pénzügyi világ elektronikus színtereinek megismerése teret adott a diákok számára digitális kompetenciáik fejlesztésére. A második, 2020.10.20-i alkalmon a hitelek világa került mélyreszántóan bemutatásra, gyakorlati példákon keresztül, illetve az ügyfélkapu és a cégkapu működését is eltanulhatták a fiatalok. A 2020.11.10-i harmadik alkalom az adózásról, a biztosítotti jogviszonyról és annak pilléreiről, továbbá a bérszámítás gyakorlati módszeréről és az adóbevallásról szólt. A szintén kötelező elemként vállalt 15 órás „Történelmi egyházaink megismerése” c. szakszemináriumot Kiss László atya, a Miskolci Egyházmegyei Gazdasági Hivatalának vezetője, görögkatolikus teológus tartotta. Az alkalmakon az egyháztörténelem során történt események fényében vizsgáltuk meg a történelmi egyházi közösségek kialakulását. Célunk az volt, hogy a tudományos ismereteinket bővítsük keresztény közösségeink létrejöttét illetően, s hogy megismerjük azt a gondolkodásmódot, mely a különféle egyházi és lelkiségi hagyományokat övezi.

                   

A társadalmi felelősségvállalást erősítő projektek keretében hallgatóink két eseményt szerveztek. Első alkalommal a szakkollégisták egy ünnepi programot szerveztek meg és bonyolítottak le főleg roma és hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek számára. A programot eredetileg a miskolci Avas városrészben, a MESZEGYI Avasi Közösségi Terében terveztük megvalósítani, azonban a COVID-19 vírus miatt kénytelenek voltunk az online térben találkozni. Bár az online lét nagyban megnehezítette a részvételt (sokaknál akadozott az internet, vagy nem tudtak külön eszközökről kapcsolódni, így egy-egy család közösen, egy eszközről lépett be), a hangulat fergeteges volt. Második eseményként „Felesősen egymásért!” programunk keretében az Avasi Közösségi Kávézó megújításában segítettek szakkollégistáink 2021. július 13-án. A Dialóg Egyesülettel évek óta jó kapcsolatot ápol szakkollégiumi közösségünk. A karantén időszak alatt zárva tartó Avasi Közösségi Kávézó fontos közösségi tere az Avason élőknek, ahol azonban egy tavaszi beázásnak köszönhetően szükségessé vált egy teljes körű festés, takarítás, helyrehozatal. Szakkollégiumunk nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra, így mikor diákjaink hallották, hogy nehéz helyzetbe került a Kávézó, egyértelmű volt számukra, hogy felajánlják segítségüket.

 

A választható programelemek között megvalósításra került három (egyenként 4 órás) pályaorientációs nap, amelyek lehetőséget adtak hallgatóinknak identitástudatuk, társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésére, miközben olyan középiskolás és általános iskolás diákoknak mutatták be a szakkollégiumi programot, egyetemi életet, a továbbtanulás lehetőségeit, akik a jövőben maguk is intézményünk tagjaivá válhatnak. A három pályaorientációs nap alkalmával szakkollégistáink társadalmi szerepvállalása erősödött. Bátor fellépésükkel erősítették a roma és hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulás iránti érdeklődését.

A projekt keretében három nyilvános vitaest megrendezésére került sor, amelyek témája szorosan kapcsolódott a szakkurzuson és a szakszemináriumon elsajátított ismeretekhez. A „Hitel vagy nem hitel?” online nyilvános vitaestet a szakszeminárium oktatója, Prekopné Hriczó Mária vezényelte le. A fő kérdés nem más volt, mint hogy megéri-e hitelt felvenni a mai világban, gazdasági, politikai, társadalmi helyzetben, vagy jobban járunk, ha messziről elkerüljük azt. Mind a pro, mind a kontra érvek között felmerültek gondolatok a hitelfelvételhez ideális életkorról és élethelyzetről, és a törlesztőrészletekről is. A banki világban való nehéz tájékozódás, eligazodás, mint a hitelfelvétel ellenérve került szóba. Pro érvként szólt a „nem lesz gond, ha addig nyújtózkodunk, míg a takarónk ér” kifejezés is, amellyel többen egyetértettek a megjelentek közül. A hallgatók érveltek a fix és a változó törlesztőrészletek előnyeiről és hátrányairól is. A második vitaest az „Egy Istenben hiszünk?” címet viselte, a meghívott moderátor Kiss László atya volt. A kérdés kapcsán két csoportra osztva érveket és ellenérveket felvonultatva tartalmas beszélgetés alakult ki. Az egyik csoportban a katolikusokat, a másikban a protestánsokat képviselték a fiatalok. Abban mindannyian egyetértettek, hogy mindennapi életükre hatással van az imádság, az Istennel való kapcsolatunk és a szeretet vezérli napjainkat. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy bár vallási nézeteink sok esetben elérőek, mégis egy Isten az, akiben mindannyian, katolikusok, reformátusok és evangélikusok hiszünk. A harmadik vitaest a korábbi két vitaest kérdésköreit is magában foglalta, mégis új megvitatandó témával állt elő: „működik-e” az online vallásgyakorlás? A délutánra felkért előadó és egyben vitavezető Lakatos Richárd vállalkozó, informatikai szakember, egyben alumni szakkollégista volt. Azért esett rá a választás, mert a szakkollégiumi évei alatt rengeteg a vallásgyakorlást érintő témát dolgozott fel társaival együtt, miközben a média világában, az online térben mozogva nem volt idegen számára az ezen felületek nyújtotta lehetőségek és buktatók ismerete sem.

A projektmegvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk. A 2020/2021-es tanév 1. félévében csak egy beltéri program megszervezésére volt lehetőségünk (Elme Háza) a COVID-19 okán bevezetett korlátozások miatt. Ezt követően online alkalmakat szerveztünk, melyek közt szerepelt színházlátogatás és tudományos előadáson való részvétel is. A korlátozások feloldását követően a hallgatók újult erővel vetették bele magukat a közös játékokba, beszélgetésekbe. Ebben nagyban segítette őket a megvalósított sportnap, a gokartozás, a társasjátékest és az ügyességi vetélkedő. Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, az egészséges életmódra nevelés és a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

 A támogatás keretében sor került az intézmény időszakos kiadványa egy példányának összeállítására és nyomtatására, amely Lehetőség 2021/1 számmal, „Az Egyéni Tanulmányi Terv módszertana a szakkollégiumi tehetséggondozásban” címmel jelent meg, és amely a szakkollégium egy jó gyakorlatát hivatott bemutatni. Megjelent továbbá a Bikamipesko Manush! / Szeretet nélkül semmik vagyunk! – Mesék a szakkollégisták tollaiból c. mesekönyv, amelynek különlegessége, hogy kétnyelvű – lovári és magyar nyelven tartalmazza a szakkollégisták által írt meséket. A könyvet a régió tanodás gyermekeinek rajzai díszít.

 

 

 

A projektben vállalt célok az alábbiak voltak:

  1. A hallgatók tájékozottságának növelése, tudásuk bővítése az aktuális társadalmi, politikai folyamatokról, közéleti témák iránt fogékony értelmiségi attitűd megerősítése, vélemény-nyilvánítási képesség erősítése.
  2. A szakkollégiumi hallgatók kommunikációs- és szervezőkészségének, önállóságának javítása, a szakkollégium rekrutációs bázisának növelése, a felsőoktatás felé orientálódó roma és/vagy hátrányos helyzetű fiatalok számának növelése.
  3. Az egyéni tehetség kibontakozásának társas-közösségi megerősítése, interperszonális kompetenciák fejlesztése, a középosztálybeli szociokulturális minták erősítése, kulturális ismeretek fejlesztése, közösség erősítése.
  4. A szakkollégiumi hallgatók társadalmi felelősségtudatának, közéleti szerepvállalásának, önkéntes törekvéseinek megerősítése, a tehetséges hátrányos helyzetű és roma, fiatalok azonosítása, támogatása, orientálása a felsőoktatás felé.
  5. A szakkollégisták vitakultúrával kapcsolatos képességeinek továbbfejlesztése, a hatékony érvelésre és kritikus gondolkodásra épülő vitaképességek gyakorlati alkalmazása.
  6. A szakkollégiumi tagok írásainak megjelentetése (íráskészség fejlesztése, ösztönzés a publikációra), ill. a szakkollégium egy jó gyakorlatának, az Egyéni Tanulmányi Terveknek és az általa elért eredményeknek a bemutatása, elérhetővé tétele.
  7. A program eredményeinek népszerűsítése, hozzáférhetővé tétele tehetséges, roma/hátrányos helyzetű fiatalok számára.

                 

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanév kihívásai ellenre is gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat. Az egyes programokon a digitális eszközök (pl. beszerzett tabletek) használata fejlesztette digitális kompetenciáikat is. A szakkollégium egészén belül bővültek a tehetségazonosítással, -segítéssel, -fejlesztéssel kapcsolatos ismeretek is.  Mindezek együttes, hosszú távú hatásaként értelmezhető, hogy a szakkollégisták a szakmai kiválóságot a társadalmi felelősségvállalással ötvöző értelmiségivé válnak, valamint az, hogy a tehetségsegítés területe tovább erősödik a szakkollégiumban.

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Köszönjük a támogatást!

Miskolc, 2021.09.22.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük