Jézus Krisztus szupersztár

Kiváló színészi játék és érzelmi hullámvasút fogadott minket, szakkollégistákat a Jézus Krisztus szupersztár nevezetű rockoperán, 2022.10.13-án.

Amikor a kollégiumtól megkaptuk a jegyeket, nem gondoltam volna, hogy ennyire pozitív hangulattal fogok kisétálni a Miskolci Nemzeti Színház ajtóin. Maga az előadás hasonlított az eredeti, filmes verzióra, azonban tele volt új, megszokottól eltérő kivitelezésekkel. A háttérszínészek hátborzongatóan jól meg tudták ragadni, majd átadni az érzelmeket, így a közönség is a játék része lehetett és átélhette a főszereplők érzéseit. A darab sikerét bizonyította, hogy a nézősereg felállva, tapsviharral köszönte meg a színészek munkáját.

Köszönjük szépen a szakkollégiumnak, hogy általuk ilyen kulturális élményben lehetett részünk.

Glonczi Bence

A program az NTP-SZKOLL-22-0002 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823/)

Rímmel mondom el

Hogy lehet megismerni valakit úgy, hogy ő egy szót sem mond magáról? A kreatív versírás 2 alkalmas szakszemináriumunkat a szakkollégiumban Káli-Horváth Kálmán (roma származású magyar festő- és előadóművész, költő, kommunikációs szakember; a Budapesti Református Cigány Szakkollégium igazgatója) tartotta nekünk. Az előadónk rendkívül kreatív módon mutatkozott be.

Számomra és a társaimnak is a legnagyobb tetszését elnyerő feladat az volt, hogy csoportokra bontva mindenki kapott egy az előadó verseit, írásait tartalmazó könyvet. Kiválasztottunk egy verset és beleolvasva még néhány alkotásba alkothattunk véleményt ezek alapján arról, hogy milyen is lehet a versek szerzője. Minden csapat más-más verset választott és Kálmán is érdeklődve hallgatta a róla alkotott képeket. A versek tele voltak hittel és mozgalmassággal, némelyik a családról vagy a családnak szólt. Izgatottan vártunk minden feladatot és a költészet világába való betekintést. Az első nap a verseké volt a főszerep, megtanultuk őket elemezni, megismertük azok típusait és a rímelés technikáját is. Matematikai képletek helyett most rímképleteket kellett megérteni, és sakkozgatni a rímpárokkal.  A nap sok ismerettel és kíváncsisággal záródott a folytatás iránt. Kaptunk házi feladatot is, amit a második alkalommal „ellenőriztünk” is. A második alkalom fő témája a kreatív írás fontossága és hasznossága volt a jelenlegi tanulmányainkban és a jövőben. Itt a már nehezebb feladatok és koncentráció mellett is sokszor volt szórakoztató és tanulságos rész is. Szó esett arról, hogy lehet egy komoly versből stand-up szöveg, és fordítva.  Megcsodálhattuk, mikre képesek a szavak, hasonlatokkal, megszemélyesítéssel és más költői eszközökkel alkottunk meg festői képeket.

Az előadónk összegzésé a szakszemináriumról: „Szerintem jól sikerült, mert közük volt a folyamathoz és együtt gondolkodással és annak közös eredményének az alkalmazásával, irányítottan, de partnerként tudtunk biztonságosan lépni az írásra felszabadító és eszközöket adó úton.

Fontos volt az is, hogy a saját hang vagy a vélt elvárásoknak való megfelelés kérdésével is foglalkoztunk. Ezért volt a nagyon kortárs, köznyelvhez közeli feladat, hogy merhetnek abból dolgozni, akik valójában. Így az identitás sokoldalú dimenziói és a mai korban létezésből adódó kifejezőelemek használatának tabutlanítására külön hangsúlyt helyeztünk és ebben ki is próbálhatták magukat úgy, hogy tényleg egyedi, saját szöveget alkottak, ami kimondva is hiteles a szájukból.”

A két alkalom mindenki számára pozitívumokkal telve és eredményesen záródott. Nagyon szépen köszönjük Káli-Horváth Kálmánnak a sok munkát és a tudást, amit megosztott velünk.

Budai Katalin

A program az NTP-SZKOLL-22-0002 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823/)

TEMATIKA – Rímmel mondom el – kreatív versírás szakszeminárium

Program megnevezése: Rímmel mondom el – kreatív versírás

Program típusa: tréning /workshop/ kurzus

Program ideje: 2 alkalom: 2022.10.08., 2022.10.09.;

1 alkalom 7 óra ill. 8 óra (1 óra = 45 perc)

Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium (3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.)

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner):

Káli-Horváth Kálmán – roma származású magyar festő- és előadóművész, költő, kommunikációs szakember; a Budapesti Református Cigány Szakkollégium igazgatója.

 

Leírás:

„Az utóbbi években egyre gyakrabban lehet hallani a kreatív írás kifejezést. A kreatív írás nem pusztán egy divatos, efemer jelenség, hanem mára már sokak számára szükségszerűvé vált tevékenység. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a legfrissebb Nemzeti alaptanterv teljes struktúrájának sarkalatos pontját képezi, s noha expressis verbis még csak a kulcskompetenciák között jelenik meg: „A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái” (Nat 2020: 297), az életkorokra bontott, részletes kifejtésben egyértelmű elvárások, előírások jelzik a jelentőségét.”

A kreatív írást elsajátítása azért nélkülözhetetlen az értelmiség számára, mert ad egy pluszt a kifejezés szempontjából. Az ilyen tudással rendelkező személy, nem csupán az írás területén lesz hatékonyabb és kritikusabb, hanem a mindennapokban a munkájában. Rendelkezni azzal, hogy tudatosan figyelj meg dolgokat, kritikai attitűdökkel szemléld a környezeted, kreatívvá tesz és növeli a megoldási lehetőségeid és másoktól eltérő innovatív módszereket alkalmazhatsz. Fontos a kreatív írásban való önkifejezés és önismeret, nem hiába vált diszciplínává és oktatják egyetemi szinten. Kreatívnak lenni egy/több új ajtó a világra.

Tematika:

1.alkalom: 2022.10.08.

09:00-15:15 A nap témája: Költészet, vers. Bemutatkozás- elmesélem az életutam, mivel ebből kiderül a kapcsolódásom az íráshoz és a kreatív kifejezéshez, a művészetemhez. Ppt segítségével kitárul a hallgatók elé a költészet világa és a versírás rejtelmei, technikája. Játékos/ébresztő játékok, minden nagyobb etap előtt és után, a témához kapcsolódóan. Feladatlapok, csoportos és egyéni munkák. Előadásmódok gyakorlása. Versírás kezdetben egyszerű módon, versek elemzése. 3 költő életének, válságkorszakának a bemutatása, kilábalás története. Az önkifejezés fontosságának kiemelése. Előkészítő, betekintő a következő alkalomra, házi feladat készítése a másik időpontig.

 

2.alkalom: 2022.10.09.

09:00-16:00 A nap témája: Kreatív versírás. Bemelegítő játékok. A kreatív írás történetének az elmesélése, technikáinak és hatékonyságának a bemutatása. Az előző alkalommal adott házi ellenőrzése, kritikai szemléletmód alkalmazása. Csoportos feladatok, műkritikus és költő szerepek. Költői nyelvtan alkalmazása, erre épülő feladatlapok kiosztása és a csoportok látják el az ellenőrzést egymásnak. Kreatív versírás mint, egyéni feladat instrukciók szerint. Később mindenki előadja, majd összehasonlítani az első alkalommal készült verssel.

 

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

kognitív funkció fejlesztése, szerteágazó információ befogadás

-kommunikatív funkció: nyelvi interakciós készlet bővítése

-a kritikus szemléletmód

-önmegfigyelési és öntanulási folyamat elindítása

-magabiztosság erősítés a tudás által

-kommunikációs képességek és vitakultúra fejlesztése

-stilisztikai funkció: az irodalmi művek által gyarapszik a szókincs, az írás stílusbeli nyelvi repertoárja

-tudatos megfigyelés kialakulása

-hatékony, érdekérvényesítést növelő kommunikáció alkalmazása

-innovatív, megoldásközpontú munkavégzés, írásmód

 

Káli-Horváth Kálmán

A szakszemináriumról készült előadásanyag itt érhető el:  Kreatív versírás ppt.

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823/)