Beszámoló az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projektről

A „Érték-közösség-tehetség” elnevezésű, NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt 2018.07.01. és 2019.06.30. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 2.000.000 Ft volt. A program a szakkollégium komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. A pályaorientációs napokon, az önkéntes programon és szerepvállalásukkor a hallgatók a felsőoktatás felé orientálnak roma fiatalokat, társadalmi felelősségérzetük erősödött. Kurzusok bővítették a hallgatók aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét. Közös programok erősítették a közösséget, szociális kompetenciájukat. A kiadványban ismertetett gyakornoki program a tehetséggondozás egy jó gyakorlatává válhat.

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium részéről egy szakmai vezető és egy gazdasági ügyintéző vett részt. A kötelezően megvalósítandó, 15 órás „Kötöttségek és önállóság – hazánk és az EU” című szakkurzust Dr. Kuttor Dániel, a Miskolci Egyetem oktatója tartotta meg. A kurzus során az előadások fő témája az Európai Unió és Magyarország kapcsolata volt, melyet több, igen változatos szempontból közelítettünk meg. Kezdetben szó esett a Brexitről, az aktuális európai konfliktusokról, az uniós tagság nyújtotta lehetőségekről, a tagállamokra vonatkozó kötöttségekről, megszorításokról és az államok közti szövetség jövőjéről is. A kurzusokon felmerült Európa nemzetközi megítélésének kérdése, az egyes nemzetek adóssága, az angolok kilépése és a németek erős befolyásoló szerepe is. Külön figyelmet fordítottunk a migrációs kérdésekre, azon belül is a bevándorlás és a migráció fogalmi tisztázására, a világszintű vándorlási folyamatokra, az Unióban érvényes betelepítési kvótára, valamint a nemzetközi migrációs tevékenységek várható hatására és a jövőbeli várható vándorlási folyamatokra. Végezetül, de nem utolsó sorban beszéltünk az uniós roma politikáról is. A szintén kötelező elemként vállalt 15 órás „Ott hagyom a lábnyomom?” – környezet-gazdaságtani alapismeretek c. szakkurzust Sebestyénné Dr. Szép Tekla egyetemi oktató tartotta meg. Az előadások sokféle témát érintettek, az előadó többek között a környezeti problémákat, mint a globális felmelegedést, az üvegházhatás és a jégsapkák olvadása, a víz–, talaj- és levegőszennyezést, és ezeknek lehetséges megoldásait is felvázolta. Ezen kívül olyan alapvető gazdasági ismeretekre tettek szert hallgatóink, amelyekre mindenkinek szüksége lehet a mindennapi életben.

A választható programelemek között megvalósításra került négy (egyenként 6 órás) pályaorientációs nap, amelyek lehetőséget adtak hallgatóinknak identitástudatuk, társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésére, miközben olyan középiskolás és általános iskolás diákoknak mutatták be a szakkollégiumi programot, egyetemi életet, a továbbtanulás lehetőségeit, akik a jövőben maguk is intézményünk tagjaivá válhatnak. A négy pályaorientációs nap alkalmával szakkollégistáink társadalmi szerepvállalása erősödött. Bátor fellépésükkel erősítették a roma és hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulás iránti érdeklődését. A foglalkozások sikerét mutatja, hogy a 4 alkalmon összesen 164 fő vett részt.

A megvalósított kulturális jellegű közösségi programokon 29 fő vett részt. A négy alkalom során két színházlátogatáson és két mozilátogatáson vettünk részt. Negyedik alkalommal Parno Graszt koncerten jártunk szakkollégistáinkkal. A koncert kiváló alkalmat adott arra, hogy egy kulturális esemény keretében fejlesszük a közösségünket. A zenekar autentikus cigány zenét játszik, szerepeltek a Dal című műsorban is. Országosan és nemzetközileg is elismert együttesről van szó, akik a cigány hagyományaikon keresztül érintik meg és kerülnek közel közönségükhöz. Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

Társadalmi felelősségvállalást erősítő projekt keretében hallgatóink két rendezvényt szerveztek. Első alkalommal a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Avasi központjában Mikulás ünnepségen jártunk. A roma és hátrányos helyzetű fiataloknak örömmel mutatták be életüket, szakkollégiumot és közös ünnepség keretén belül együtt várták a Mikulást. A második alkalommal a VI. Lakatos Menyhért Szavalóversenyen roma és hátrányos helyzetű fiatalok mutatták meg tehetségüket. A két alkalom motiválja és felkarolja a gyerekeket, fejleszteni a hallgatók társadalmi felelősségérzetét.

A támogatási összeg felhasználásával sor került az intézmény időszakos kiadványának összeállítására és nyomtatására, amely Lehetőség 2019/1 számmal, A gyakornoki program keretrendszerének kialakítása a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban címmel jelent meg. A kiadványban Makkai László, Szemán Ágnes Katalin, és Szilágyi Eszter tanulmányai olvashatóak. A gyakornoki program rendszerének kialakítása 2016-tól kezdődött szakkollégiumunkban és ennek kereteit olvashatjuk a kiadványban.

A projekt időtartama alatt kiemelt együttműködő partnerünk volt a Miskolci Egyetem, melynek köszönhetően a globalizációs szakkurzus előadói feladatait, Dr. Kuttor Dániel egyetemi oktató vállalta el, a környezet-gazdasági szakkurzust Sebestyénné Dr. Szép Tekla egyetemi oktató tartotta. A szakkurzus alatt szakkollégistáink megkedvelték oktatóikat és segítségükkel sikerrel bővítették tudásukat. Partnerünk volt továbbá a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, ahol az intézményvezető megismertette a szakkollégistákat az Avason elő hátrányos helyzetű fiatalok életével, lehetőségeivel.

 

A projektben vállalt célok az alábbiak voltak:

 1. A hallgatók tájékozottságának növelése, tudásuk bővítése az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokról, a közéleti témák iránt fogékony értelmiségi attitűd megerősítése, a vélemény-nyilvánítási képesség erősítése.
 2. A szakkollégiumi hallgatók kommunikációs- és szervezőkészségének és önállóságának javítása, illetve a szakkollégium rekrutációs bázisának növelése, valamint a felsőoktatás felé orientálódó roma és/vagy HH fiatalok számának növelése.
 3. Az egyéni tehetség kibontakozásának társas-közösségi megerősítése, interperszonáliskompetenciák fejlesztése, a középosztálybeli szociokulturális minták erősítése, kulturális ismeretek fejlesztése, közösség erősítése.
 4. A szakkollégiumi hallgatók társadalmi felelősségtudatának és közéleti szerepvállalásának, önkéntes törekvéseinek megerősítése, ill. a hátrányos helyzetű/roma, tehetséges fiatalok felkeresése, azonosítása és támogatása, irányítása és segítése a felsőoktatás felé. Továbbá a szakkollégisták kommunikációs, szervezőkészségének és önbizalmának javítása.
 5. A szakkollégiumi tagok számára megvalósított gyakornoki program keretrendszerének és alapmodelljének bemutatása a szakkollégiumok tehetséggondozása területén bevett jó gyakorlatok elméleti hátterének bővítése érdekében.
 6. A program eredményeinek népszerűsítése, hozzáférhetővé tétele tehetséges, HH-s fiatalok számára.

 

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták IKT kompetenciájának, szervezőkészségének, önállóságának, interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy egyetemi tanulmányaikat még gördülékenyebben tudták teljesíteni az elmúlt tanévben. A szakkollégium egészén belül bővültek a tehetségazonosítással, -segítéssel, -fejlesztéssel kapcsolatos ismeretek is. Mindezek együttes, hosszú távú hatásaként értelmezhető, hogy a szakkollégisták a szakmai kiválóságot a társadalmi felelősségvállalással ötvöző értelmiségivé válnak, valamint az, hogy a tehetségsegítés területe tovább erősödik a szakkollégiumban.

Köszönjük a támogatást!

Miskolc, 2019.06.27.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Negyedik Pályaorientációs Nap – Készülj velünk az Egyetemre!

Felsőoktatási Felkészítő Program a Szakkollégiumban

A Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő Görögkatolikus Roma Szakkollégium Felsőoktatás Felkészítő Programot hirdetett hátrányos helyzetű tehetséges diákoknak.

A program keretén belül megismerkedhetnek az érdeklődők a Miskolci Egyetem képzési struktúrájával, a szakkollégium által kínált ösztöndíj programmal, valamint a tehetséggondozással. Az említett programmal az érdeklődő diákok és kísérőik a negyedik pályaorientációs nap keretében ismerkedhettek meg. A rendezvény elején Makkai László igazgató atya köszöntette a jelenlévőket, majd röviden elmondta a felsőoktatásban történő változásokat, valamint azt, hogy az egyházi küldetésünk segíteni és támogatni a fiatalokat, főleg, akik a legjobban rászorulnak. A szakkollégium rövid bemutatását angol és német nyelven ismerhették meg a diákok, majd kérdésekre válaszolhattak arról, ki mit értett meg a bemutatóból. Jó volt megtapasztalni, hogy a diákok többsége értette az idegen nyelvi bemutatást.

A kollégium bemutatását Csorba Mónika a szakkollégium tanulmányi vezetője tartotta, Lakatos Richárd szakkollégista segítségével. A bemutatásban megismerkedhettek a hallgatók az ösztöndíj programunkkal, a szakkollégium nyújtotta lehetőségekkel.

A szünet után Mozgó Mónika tartotta meg előadását a Felsőoktatási Felkészítő Programról. Ismertette a program következő lépéseit, a nyári nyelvi tábort, a kortárs mentori programot, pályaorientációt.

A program lényege, hogy azon diákok számára, akik egyetemre szeretnének jelentkezni, de a nyelvvizsgával még nem rendelkeznek egy intenzív nyári tábort szervezünk angol és német nyelvből. A feltétele a jelentkezésnek, hogy a szükséges dokumentumokat eljuttassák a kollégium részére. A nyelvi kompetenciák tekintetében legalább A2 vagy B1 szintet érjenek el, amit a saját oktatójuk igazol a kollégium számára. A jelentkezési lap hamarosan letölthető lesz kollégiumunk honlapjáról, egyelőre emailben kérhető a gkciganyszakkoli@gmail.com címről. További információ kérhető a 30/7231005-ös telefonszámon vagy emailben.

A diákok 6 intézményből jöttek, több mint 50 fiatal és pedagógus vett részt a találkozón. Reméljük, hogy programunk felkeltette az érdeklődésüket. A nyári nyelvi tábor és a kortárs mentori program hozzá segítheti az érdeklődőket, hogy nyelvvizsgát tegyenek és sikeresen bejussanak az egyetemre.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

VI. Lakatos Menyhért Szavalóverseny

2019 májusában immár hatodik alkalommal került megrendezésre szakkollégiumunkban a hagyománnyá vált Lakatos Menyhért Szavalóverseny. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy számban jelentkeztek a versenyre. Körülbelül 15 intézmény 45 diákkal vágott neki a megméretésnek. Mondanom sem kell, hogy tehetségesebbnél tehetségesebb fiatalok álltak ki a színpadra és adták elő szavalatukat. A nagy létszámra való tekintettel 2 korcsoportban párhuzamosan történt a verseny, az első korcsoportban az általános iskolások, míg a második korcsoportban a középiskolások versenyeztek egymással. A zsűrinek nem volt könnyű feladata. A programot a szakkollégisták műsorával és Makkai László igazgató atya köszöntő szavaival nyitottuk meg. Juhász Imre szakkollégista J.S Bach hegedű szonátából adott elő gitáron, Dudu Ádám szakkollégista Arany János: A walesi bárdok c. versét szavalta el. A színvonalas előadások után kezdődött  a szavalóverseny

Az első kategória zsűrijében Baranyi Réka alumni szakkollégista, a Belügyminisztérium munkatársa, Orgován Vivien és Varga Ákos a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatói, Szemán Ágnes szakkollégiumunk irodavezetője és Hadházi Renáta jelenlegi szakkollégista foglaltak helyet. Sok gondolkodás után megszületett az eredmény, csak ebben a korcsoportban 3 különdíjat osztott ki a zsűri, ez is mutatja milyen színvonalas produkciókkal érkeztek a fiatalok.

Helyezések:

 1. helyezés: Glonczi Péter (Forrói Gárdonyi Géza Ált. Isk.)
 2. helyezés: Siroki Viktória Ildikó ((Polgári Vásárhelyi Pál Ált. Isk.)
 3. helyezés: Berecki Éva (Polgári Vásárhelyi Pál Ált. Isk.)

Különdíj:

Hallgatói Önkormányzat különdíjasai: Bangó Martin (Bujáki Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.) és Tóth Róbert (Polgári Vásárhelyi Pál Ált. Isk.)

Szakkollégiumi különdíj: Mezei Virág (Bujáki Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.)

 

A második, a középiskolás-kategóriában Papp Zoltán atya oktatási referens, Baloghné Beri Hilda alumni szakkollégista, Csorba Mónika és Tóth Andrea szakkollégiumunk munkatársai és Dudu Ádám szakkollégista hozták meg a végső döntést.

Helyezések:

 1. helyezés: Lakatos László András (Karacs Teréz Középiskolai Kollégium)
 2. helyezés: Lakatos Mirtill (Don Bosco Ált. Isk., Szakközépiskola, Szakgimn., Gimnázium Kollégium)
 3. helyezés: Suha Lilla (MIOK)

Különdíj:

Hallgatói Önkormányzat különdíjasa: Nagy Krisztina (Karacs Teréz Középiskolai Kollégium)

Szakkollégiumi különdíj: Rontó Kimberli (Dr. Ámbédkár Iskola)

 

Nagy élmény volt ez a verseny mindenki számára, hálásak vagyunk, hogy évről évre megrendezhetjük ezt az eseményt. Szerencsések vagyunk, hogy tanúi lehettünk csodás pillanatoknak, amit a produkciók során tapasztalhattunk meg. Sok munkát fektettünk a verseny megszervezésébe, de örömünket leltük a szavalókat látva.

Köszönjük a versenyzőknek és felkészítőiknek, hogy eljöttek a versenyünkre következő évben is visszavárjuk őket! Köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a verseny ilyen remekül sikerüljön. A versenyzők vers és verselés iránti tisztelete és szeretette becsülendő.

További sok sikert és szép eredményeket kívánunk!

 

Szajkó Cintia

versenyszervező szakkollégista

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – Negyedik Pályaorientációs Nap

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket középiskolások számára rendezendő 4. Pályaorientációs Napjára!

Időpont: 2019. május 17. (péntek) 10 óra

Program:

10.00 – 10.30 Érkezés és regisztráció
10.30 – 11.00 Köszöntés
11.00 – 11.30 Szakkollégium bemutatása
11.30 – 11.50 szünet
11.50 – 12.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal I. Téma: Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat és a roma szakkollégiumok bemutatása, továbbtanulás, érettségi folyamata és kérdései
12.50 – 13.00 szünet
13.00 – 13.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal II. Felsőoktatási Felzárkóztató (FeFe) Program bemutatása, jelentkezési lehetőségek, feltételek.
13.50 – 14.00 Elköszönés

 

Helyszín: Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

 

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy Tanodájukból hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com! 

 

Miskolc, 2019. május 2.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Parno Graszt koncerten jártunk

Szakkollégistáinkkal 2019. április 26-án Parno Graszt koncerten jártunk a miskolci Helynekem nevű szórakozóhelyen. A remek hangulatú, élvezetes koncert kiváló alkalmat adott arra, hogy egy kulturális esemény keretében fejlesszük a közösségünket. A zenekar autentikus cigány zenét játszik, szerepeltek a Dal című műsorban is. Országosan és nemzetközileg is elismert együttesről van szó, akik a cigány hagyományaikon keresztül érintik meg és kerülnek közel közönségükhöz. Ez a kiemelkedő lehetőség fontos volt, mert alumni szakkollégistáink is szép számmal részt vettek az eseményen, így nem csak jelenlegi, de volt szakkollégistáinkkal is találkozhattunk, beszélgethettünk, élvezhettük a cigány kultúra és művészet nyújtotta szépséget. A koncert után a koncertre szintén ellátogató munkatársakkal együtt, örömteli hangulatban beszélgettünk a zenéről, nosztalgiáztunk, faggattuk egymást a kolis évekről.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Színházlátogatás

2019 áprilisában ismét kitárult előttünk a világ, hiszen egy közösségi program keretében szakkollégistáinkkal a Cryrano és Hunyadi László című színházi előadásokon vettünk részt a Miskolci Nemzeti Színházban. A színházba járás különlegessége, hogy egyik pillanatról a másikra magához láncolja a nézőt, és mozdulatlanná teszi a levegőt. A Cyrano előadáson érzelmes, nemes lelkű főszereplő sorsát követhettük nyomon, a Hunyadi László opera pedig történelmünk egy fontos időszakába adott betekintést. Ezek miatt az élmények miatt kezdünk el máshogy gondolkodni, beszélgetni a látottakról. Fontos volt, hogy a darabok után közösen vitassuk meg a látottakat, egy közösségi estén a hallgatóink elmesélték élményeiket, benyomásaikat, majd egy igen sokoldalú vita keretében ütköztették véleményeiket a két főhős életeseményeit illetően. Szó esett a „mi lett volna ha” kérdésekről és arról is, melyikük, hol fordíthatta volna meg élete alakulását. A program interaktív és mozgalmas volt, nagy mértékben erősítette a közönségünket.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Ott hagyom a lábnyomom? – környezet-gazdaságtani alapismeretek” c. szakkurzus

Március hónap folyamán az „Ott hagyom a lábnyomom? – környezet-gazdaságtani alapismeretek” c. szakkurzus keretében a szakkollégium hallgatói három alkalommal Sebestyénné Dr. Szép Tekla előadásán vehettek részt.

Az előadások sokféle témát érintettek, az előadó többek között a környezeti problémákat, mint a globális felmelegedést, az üvegházhatás és a jégsapkák olvadása, a víz–, talaj- és levegőszennyezést, és ezeknek lehetséges megoldásait is felvázolta. Ezen kívül olyan alapvető gazdasági ismeretekre tettünk szert, amelyekre mindenkinek szüksége lehet a mindennapi életben. Ezen túl rengeteg érdekesség is elhangzott, amelyek számomra élvezetessé tették az előadásokat, sok színes diagramot és érdekes statisztikát mutatott az előadó. Bemutatta a világ 10 leggazdagabb emberét, illetve kérésünkre aktuális világpolitikai témákat is érintett.

Nekem személy szerint azért tetszett nagyon az előadássorozat, mert olyan témákat is érintett, amelyek magamtól nem jutottak volna eszembe, valamint felnyitotta a szememet, hogy ezentúl hogyan segíthetek a környezetvédelemben és a Föld megmentésében. Ha a Földön minden második ember csak egy apróságot tenne, sokat segítenénk annak érdekében, hogy a bolygónk élhető hely maradjon a gyerekeink, unokáink számára is.

Sipos Anna – szakkollégista

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Harmadik Pályaorientációs Nap a Szakkoliban

A harmadik Pályaorientációs Napot rendeztük meg 2019. március 26-án Szakkollégiumunkban. A délelőtti programon a Don Bosco Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium diákjait láttuk vendégül. A köszöntő és regisztráció után kezdtük el a programot.

A szakkollégiumi közösség bemutatása után csoportokban beszélgettünk a középiskolás diákokkal, fontos témákat érintve. A csoportokat szakkollégistáink és munkatársaink vezették. A témák között volt a továbbtanulás, azon belül érintve a KRSZH-t, a szakkollégiumot és a Miskolci Egyetemet. Beszélgettünk olyan kérdésekről, mint a diákok lehetőségei, egyetem vagy szakma, arról, hol találhatnak a továbbtanulással kapcsolatban információt, kitől kérhetnek segítséget, szó esett az érettségiről, a pályaválasztásról is. A személyes jövőkép is előkerült a beszélgetésben. Felmértük, mennyire reális a jövőképük, ismerik-e önmagukat, lehetőségeiket, képességeiket, mik az erőforrásaik. Bemutattuk nekik a FeFe programot is.

A tartalmas beszélgetéseket összegezve köszöntük el a fiataloktól, felajánlva segítségünket az érettségi és a továbbtanulás útján.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – Harmadik Pályaorientációs Nap

MEGHÍVÓ

 

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket a középiskolás diákok számára rendezendő 3. Pályaorientációs Napjára!

Időpont: 2019. március 26. (kedd) 9 óra

Program:

09.00 – 09.30 Érkezés és regisztráció
09.30 – 09.45 Köszöntés
09.45 – 10.30 Szakkollégium és a szakkollégisták bemutatása
10.30 – 10.40 szünet
10.50 – 11.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal I. Téma: Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat és a roma szakkollégiumok bemutatása, továbbtanulás, érettségi folyamata és kérdései. Pályaválasztás segítése, kiscsoportos foglalkozás. A középiskolások jövőképe.
11.50 – 12.10 szünet
12.10 – 13.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal II. Továbbtanulási és választási lehetőségek a Miskolci Egyetemen. FeFe Program bemutatás és lehetőségei.
13.00 – 13.10 Elköszönés

 

Helyszín: Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

 

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com!

Miskolc, 2019. március 14.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

 

Meghívó – VI. Lakatos Menyhért Szavalóverseny

Célt kutatok a céltalanságban, hogy a reménytelenség útvesztőjében reményeket keressek.„

(Lakatos Menyhért)

 

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja intézményük diákjait az ismét megrendezésre kerülő Lakatos Menyhért Szavalóversenyére

Időpont: 2019. május 10., péntek 9:30

 

A versenyt 2014 májusa óta immár hatodik alkalommal rendezzük meg intézményünk falain belül. Célunk, hogy főként a hátrányos helyzetű, leginkább cigány származású diákoknak teret és lehetőséget biztosítsunk tehetségük kibontakoztatására.

A versenyre két művel kell készülnie a jelentkezőknek:

 • Kötelező vers: Lakatos Menyhért – Ha elmúlt
 • Egy szabadon választható mű, amelynél előnyt jelent, ha a szerző roma származású. (Az iskolai tantervben szereplő kötelező művet nem lehet választani.)

 

Jelentkezni két korcsoportban lehet:

 • általános iskola, 5-8. osztály
 • középiskola, 9-12. osztály

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 23.

Mellékelve küldjük a jelentkezési lapokat, melyet a következő e-mail címre kérünk visszaküldeni: lakatosmenyhert.szavaloverseny@gmail.com

A helyszín jelenleg egyeztetés alatt áll, erről a jelentkezőket a későbbiekben emailban értesítjük.

 

Várjuk jelentkezésüket!

 

További kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal, az alábbi elérhetőségeken:

Email: lakatosmenyhert.szavaloverseny@gmail.com

Mozgó Mónika – külső kapcsolatok koordinátora: +36 30 723 1005

Szajkó Cintia –HÖK Elnök:+36 30 811 28 13

 

Üdvözlettel:

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata

 

KÖTELEZŐ VERS

Lakatos Menyhért: – Ha elmúlt

Ha elmúlt a vadvirágos nyár

az nem jön vissza többé soha már.

Amit elrabolt a sötét őszi éjszaka

s ha homályosuk lelkednek ablaka,

kutatni mindhiába, akkor hasztalan

bolyong az ember, mint a hontalan.

 

Mint a vándor, ki az út porából él,

edződve teste, lassan semmitől sem fél,

nekivág az útnak a sors irányt mutat,

ha nehéz lesz azon is mulat,

nem ismer irgalmat testi lelki szenvedést,

nem fog könyörögni, nem ad semmi könnyítést.

 

Valamikor én is örültem a nyárnak,

a szerelmesen nyíló, múló vadvirágnak

tudtam szeretni a vadregényes tájat,

smaragdzöld erdőt, legelésző nyájat.

Ámde nekem az ősz sárga falevele,

melyet elvitt a szél vadjátékos kedve,

betemette lelkem, borongás jött rája,

minek nekem a nyár cifra virágzása.

 

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

 

Az eseményen fénykép és videófelvétel készül.