Kápolnaszentelés

A miskolci Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium (Cigány Szakkollégium) lakói számára
eljött végre a várva várt nap. Nekik is lett kápolnájuk. (Volt korábban is kápolna, csak sajnos természetei baleset
áldozata lett.) 2012. február 19-én, vajhagyó vasárnap Orosz Atanáz püspök atya felszentelte a Szent Kereszt
kápolnát, amelyet a kollégisták a Kiengesztelődés kápolnájának is neveznek.

A kollégium udvarán álló kis faház eddig is fogadta a hallgatókat, leginkább rekollekciók, imaórák,
ünnepi liturgiák helyszínéül szolgált. Több hónapos előkészület előzte meg a szentelést. Végül a helyére került a
két alapkép, az oltár és az előkészületi asztal.

Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődött. A kollégisták és a vendégek az udvaron várakoztak izgatottan.
A szertartó már előző nap kiosztotta a hallgatóknak az asszisztencia feladatait, akik szívesen és örömmel vállalták.

A szentelés körmenettel kezdődött, mely során püspök atya, a papság és az asszisztencia megkerülte a
kápolnát. A Dicsőség Királyának érkezését hirdette, mely után bebocsátást nyert a kápolnába. Az ünnepség első
részében, míg a gyülekezet zsoltárokat énekelt, a kápolnaszentelés szertartása zajlott. Miután felöltöztették az
oltárt, a szentelés utolsó mozzanata a falak olajjal, szentelt vízzel és tömjénezéssel való megszentelése volt.
Az esemény a kápolna első püspöki Szent Liturgiájával folytatódott. Atanáz püspök a megbocsátásról és
a kiengesztelésről tartott szent beszédet. A kollégisták számára ez hihetetlen erőt adott, megérintette őket. Egy mai
fiatalnak rengeteg akadállyal kell szembenéznie, problémák soraival megküzdenie. Az egyetem kihívásokkal teli,
mellyel szembesülve a hallgatók elgyengülhetnek, könnyen feladhatják. Egy-egy sikertelen vizsga, rosszul
sikerült tantárgy dühöt, haragot válthat ki az emberből. Ám a kollégium kis kápolnájában vigaszra lelhet bárki.

A
megbocsátás és kiengesztelődés szent helye lett az e napon felszentelt Szent Kereszt Kápolna. Szeretet tölti be a
légkört, lelkünkkel érezhetjük az Úr jelenlétét. A fiatalok bármikor feltöltődhetnek, kiengesztelődhetnek,
elmondhatnak egy-egy imát. Immár a miskolctapolcai kollégistáknak is van kápolnája, melynek ajtaja mindig,
mindenki előtt nyitva áll.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kápolna szent küldetéséhez méltó környezetet
teremtsen, ahhoz, hogy ez a nap örömünnep legyen. Köszönet az Úrnak, akinek áldása nélkül ez a nap sohasem
jöhetett volna el.