Karácsonyi marathon 6.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Annak idején sokan várták a Messiást, amikor elérkezett hozzánk, mégis csak kevesen
keresték fel. Azon kevesek azonban a néphagyomány szerint nem mentek üres kézzel (még
a legszegényebbek sem) – őseink ezt el sem tudták képzelni. Karácsonyra mi is sok mindent
készítünk: a felkészülési időszaknak az a célja, hogy a születendő Megváltóra is gondoljunk,
sőt, elsősorban az Ő kedvét keressük. Ezt az egyszerű feladatsort azért állítottuk össze, hogy
ebben segítsen.

December 17.
Hétfő
Velünk az Isten! Gondoljon vissza egy olyan alkalomra, amikor ezt nagyon erősen tudta vagy megtapasztalta!
December 18.
Kedd
Meg tudna-e látogatni valakit, aki magányos? Tudna-e segíteni egy hajléktalanon 200 Ft-tól értékesebb támogatással? Kinek tudna örömet szerezni, akire nagyon ráfér?
December 19.
Szerda
Vásárlás közben legyen nagyon türelmes!
December 20.
Csütörtök
Imádkozzon 10 percet azokért, akik abortuszt fontolgatnak!

December 21.
Péntek
Segítsen ma valakinek! (Ez lemondás: saját idejéről vagy terveiről. „Újratervezés…”)

December 22.
Szombat
Ajándékot csomagolunk, lakást, szobát csinosítunk, ételeket készítünk: akinek készíti, munka közben érte imádkozzék!
December 23.
Szentatyák vasárnapja
Járjon utána, volt-e az ősei vagy ismerősei között, aki különösen szép, Istennek tetsző életet élt! Tegye ki a képét, a nevét, vagy egy tőle eredő mondatot abba a szobába, ahol majd a karácsonyfa is áll!
December 24.
Karácsony vigíliája
Járjon utána, volt-e az ősei vagy ismerősei között, aki különösen szép, Istennek tetsző életet élt! Tegye ki a képét, a nevét, vagy egy tőle eredő mondatot abba a szobába, ahol majd a karácsonyfa is áll!
Xairete, nenikamen! – Örüljetek, győztünk!

Ezt kiáltotta a maratoni hírnök, mikor megérkezett. Magát nem kímélve sietett a jó hírrel. Örülj Ön is! Végigfutotta a maratont. Ha ez nem is volt tökéletes, ne feledje, ma nem az Ön győzelméről szól a jó hír, hanem Krisztuséról. Örüljön Vele, örüljön velünk!

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Karácsonyi marathon 5.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Annak idején sokan várták a Messiást, amikor elérkezett hozzánk, mégis csak kevesen
keresték fel. Azon kevesek azonban a néphagyomány szerint nem mentek üres kézzel (még
a legszegényebbek sem) – őseink ezt el sem tudták képzelni. Karácsonyra mi is sok mindent
készítünk: a felkészülési időszaknak az a célja, hogy a születendő Megváltóra is gondoljunk,
sőt, elsősorban az Ő kedvét keressük. Ezt az egyszerű feladatsort azért állítottuk össze, hogy
ebben segítsen.

December 10.
Hétfő
Vezérfonalunk a héten a leendő vasárnapi evangélium: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten Országában!” (Lk 14,16-24) Tervezze meg, hogy a héten a szokotton és kötelezőn kívül hogyan juthatna el még egy alkalommal a templomba (reggeli Liturgiára, utrenyére vagy vecsernyére)!
December 11.
Kedd
Szánjon 10 percet arra, hogy eszébe idézze, mi volt az, ami utoljára eltántorította a templomba menéstől, az imától vagy a gyónástól. Nevezze meg! Néhány veszélyforrást már felismert.
December 12.
Szerda
„Hazugság, hogy van földi eledel, amely az ember éhségét csillapíthatná.” (Simon Weil)

Ma különösen ügyeljen arra, hogy megtartsa a böjtöt! Esetleg egy kicsit többet is vállalhatna az előírtnál.

December 13.
Csütörtök
Tartson lelkiismeret-vizsgálatot pl. egy lelki tükör segítségével! Isten bennünket, méltatlanokat hívott meg a hivatalosak helyett. Köszönje ezt meg saját szavaival!

December 14.
Péntek
Az Isten Országába való bejutásunk ára a kereszt. Díszítse fel az otthonában található keresztet, és tegyen előtte három metániát (mély meghajlást): Istenem, tisztíts meg engem bűneimtől ­* és irgalmazz nekem!

December 15.
Szombat
„Még mindig van hely…” Hívjon valakit a holnapi Szent Liturgiára!
December 16.
Vasárnap
Ősatyák vasárnapja
Adjon ma hálát a templomban az Üdvözítőnek, ha a tegnap meghívott jelen van! Ha nincs, válassza ki a jelenlévők közül azt, akinek a jelenlétére legkevésbé számított, és érte imádkozzék, mondjon köszönetet!

Karácsonyi marathon 4.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Annak idején sokan várták a Messiást, amikor elérkezett hozzánk, mégis csak kevesen
keresték fel. Azon kevesek azonban a néphagyomány szerint nem mentek üres kézzel (még
a legszegényebbek sem) – őseink ezt el sem tudták képzelni. Karácsonyra mi is sok mindent
készítünk: a felkészülési időszaknak az a célja, hogy a születendő Megváltóra is gondoljunk,
sőt, elsősorban az Ő kedvét keressük. Ezt az egyszerű feladatsort azért állítottuk össze, hogy
ebben segítsen.

December 3.
Hétfő
Isten a saját képére teremtett. Szabadságot adott nekünk. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy képes vagyok jól dönteni és cselekedni.

Ezt a csodálatos ajándékot venné el tőlem a gonosz, ha hagynám. Megvédhetem magam Isten fegyverzetében: Ef 6, 10-17.

„…csatoljátok derekatokra az igazság övét,”

Nevezzen meg egy dolgot, amiben nem teljesen az igazság szerint szokott eljárni vagy beszélni, esetleg képmutatóan viselkedett!
December 4.
Kedd
„…öltsétek magatokra a megigazulás páncélját,” – a páncél az egész testünket megvédi. A megigazulás a Szentlélek kegyelmének műve: általa válunk igazzá Isten előtt, megszabadulunk bűneinktől Krisztus keresztáldozata által, és újjászületünk igazként, Isten gyermeke és barátjaként vö.: KEK 1987 kk. Szent Ágoston szerint ez nagyobb esemény a teremtésnél is, mert „az ég és föld elmúlnak, de a választottak üdvössége és igazsága örök.” Adjon hálát a Nagy doxológia imádkozásával Istennek azért, hogy Önt választotta!
December 5.
Szerda
„…sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére” Beszéljen vagy írjon valakinek az Úr Jézusról, esetleg küldjön egy Önnek kedves evangéliumi mondatot ajándékba!
December 6.
Csütörtök
„…fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.” Kérje Szent Miklós, „a hitnek szabálya” közbenjárását az erős hit kegyelméért Ön és családja számára!
December 7.
Péntek
„Tegyétek fel az üdvösség sisakját,” – mely a fejünket védi az örök élet reményével. Ha valami kellemetlenség éri ma, vagy nagy kísértés éri, viselje türelemmel, Morus Szent Tamást utánozva: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”
December 8.
Szombat
„…ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát!” Feltétlenül olvasson ma Szentírást, kérve a Szentlelket, hogy megértse Isten Önnek szóló üzenetét!
December 9.
Vasárnap
Imádkozzon ma a templomban (gyertyát vagy mécsest gyújtva, ha lehet) egy gyermektelen házaspárért!