Nagyböjti maraton 1.

Itt az első “csomag”. Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba.
Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi
Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Itt az első “csomag”. Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba.
Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi
Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.
Használati utasítás:

  • Ne nézze meg előre az összes feladatot!
  • Előző este már gondolja át a másnapit, hogy jobban fel tudjon készülni.
  • Ha valami miatt nem tudta megtenni az arra a napra rendelt feladatot, nem
    tragédia, de még mielőtt aludni térne, imádkozza el az 50. zsoltárt, vagy
    valamelyik Ön által választott másik zsoltárt. Egyetlen nap se teljen el a böjti
    időből, hogy ne tenne valamit Krisztus kedvéért!
  • Jó, ha áldást kér egy paptól böjti szándékára!

Segítse a Jóisten! Sok kegyelmet és sok örömet!

A szerkesztő

Február 11.
Tisztahétfő
A Nagyböjt kezdete. Mondja el magáért és a
családtagjaiért a böjt kezdetére írt imát! Ha eddig
nem gyónt, tervezze meg, hogy a hét melyik napján
tudja ezt megtenni!
Február 12.
Kedd
Olvassa el a Szentírásból a következő részeket:
MTörv 30, 15-20; Mt 7, 13-14! Melyik utat
válasszam? Vajon melyik a nehezebb? Középútról
szó se lehet…
Február 13.
Szerda
Első lépés: Lk 15, 18-19
Írja le egy lapra a visszatérő bűneit!
Február 14.
Csütörtök
“A Sátán nagyon jól tudja, hogy életünknek mely
területeit nem rendeltük alá Istennek, és pontosan
ezeken fog megkísérteni.”
Vegye elő a tegnapi lapot!
Február 15.
Péntek
Az első megálló az úton: a kereszt, amit én okoztam,
de amit zokszó nélkül vett a vállára értem Krisztus
– hogy legyen esélyem végigmenni az úton.
Ma
feltétlenül vessen keresztet az útszéli keresztek előtt!
Február 16.
Szombat
Tegnap este kollivát szenteltünk.
Sokan idejétmúltnak tartják a böjti étel-szabályokat. Pedig
nem mindegy, sem testileg, sem lelkileg, miért és
mivel táplálkozunk az úton. Biztosan van olyan
könyv, amit már régen el akar olvasni. Lapozzon ma
bele!
Február 17.
Igaz hit vasárnapja
Igyekezzen ma a Szent Eukarisztiában részesülni, egyesülni az Egyházban Krisztussal, este pedig
mondja el családjával közösen a Hitvallást (a hisze kegyet)!

Ima a Nagyböjt kezdetén

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és a messze

tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek

megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél

el az ószövetségi törvény s a próféták által, ki magad az idők teljével

a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre

emelted és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy

mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte alázatossággal, buzgó

imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel, gyakori térdhajtással

és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok

tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet

megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk. Állítsd azért életünk

mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és

akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól

járás-kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy a böjt

küzdelmében a szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk

megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg. Mert az irgalom,

könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni

akarsz, azért neked, a te kezdet nélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos

és elevenítő Lelkeddel együtt dicsőséget zengünk most és mindenkor

és örökkön-örökké. Amen.