Nagyböjti maraton 3.

Itt az második “csomag”. Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba.
Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi
Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.

Február 25.
Hétfő
A böjt harmadik hetét kezdvén, * dicsőítsük a szent Háromságot, ó hívek! * örömmel haladva tovább, * és a testi szenvedélyeket lelkünkben elhervasztva, * mennyei virágokat szaggassunk, * koszorúkat kötvén a nap Hajnalának, * hogy a győzedelmes Krisztust * mindnyájan díszesen fogadhassuk. – énekeltük a tegnap esti vecsernyében. Írjon egy Szentháromságot magasztaló imát, megköszönve a böjti időben eddig elérteket!
Február 26.
Kedd
Ki a törvényszegés vadonjában eltévedtem, * keress fel engem, * ó isteni Ige * és hívj magadhoz * messze űzvén tőlem elmémnek gonosz szokásait, * és mint halottat újra támassz fel, * a böjt által tisztíts meg, * ki siránkozva kiáltok hozzád: * Uralkodó Krisztus, könyörülj rajtam * a te nagy és gazdag kegyelmed szerint! –Életének melyik bűnét szégyelli leginkább? A rossz szokások legalább olyan veszélyesek…
Február 27.
Szerda
„Ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd!”- imádkozta Krisztus élete legnehezebb órájában az Olajfák hegyén. Kérő imánk egyik veszélye, hogy azt kérjük Istentől, hogy a mi akaratunkat, a mi elképzelésünket teljesítse. Mintha Isten labda lenne a kezünkben, amely arra pattan, amerre akarjuk. Közben a Miatyánkban azt mondjuk: Legyen meg a te akaratod. Az állhatatos kérő ima nem Isten rábeszélésre szolgál, hanem önmagunk hozzáalakítása Isten akaratához. (Adoremusz 2005) Mit kért utoljára Istentől?
Február 28.
Csütörtök
Az apostolok a kereszt gondolatától elmenekültek. A Szentlélek tette képessé Őket annak elfogadására egészen a vértanúhalálig. Mi vagy ki az Ön legnagyobb keresztje? Kérje a Szentlélek kegyelmét!
Március 1.
Péntek

„Nem láttam én szebb gyümölcsfát,
Mint a Jézus keresztfáját.
Mert az vérrel virágozik,
Szentlélekkel gyümölcsözik.”

Az Ön kisebb-nagyobb keresztjei is teremnek gyümölcsöt – vajon mit? Krisztus felajánlotta az Atyának a keresztjét (biztosan nem csak azt, amit a Golgotán állítottak fel). Ezért teremte meg mindegyikünk örök életét és szabadulását.

Március 2.
Szombat
A keskeny úton nyugodtan haladunk, mert Istennel megyünk.

„Hogyha az Úr nem építi a házat,
hiábafáradnak, akik dolgoznak rajta.
Hogyha az Úr nem őrzi a várost,
hiába virraszt, aki őrzi.
Hiába tinéktek korán felkelnetek,
későn feküdnötök,
a keserű fáradság kenyerét ennetek,
pihentében is megad minden áldást
annak az Úr, akit szeret.” (Zsolt 127, 1-2)

Március 3.
Kereszthódoló
Vasárnap
Készítsen otthonában is koszorút a kereszt köré!