Karácsonyi Marathon 3.hét

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Már ragyog a betlehemi csillag, hogy minket is elvezessen a Szabadítóhoz, hogy ünnepeljük szeretetét, és végre békére leljünk Nála.

Az út 40 napig tart. Talán nem olyan viszontagságos, mint egykor a bölcseké, de a mi utunk Felé. Ez az egyszerű feladatokat tartalmazó útiterv nem „a böjt”, inkább csak arra való, hogy mindennap biztosan tegyünk néhány lépést – ezek a kis feladatok nem helyettesítik azt a nagyot, mellyel le kell bontanunk mindazt, ami Tőle és a családunktól oly sokszor elválaszt, vagy föl kell építenünk mindazt, ami elengedhetetlen az igazi szeretethez. Hogy mik ezek?Erre a kérdésre a választ a lelkivezetőjétől kapja.

Ezek a kis lépések is segítenek azonban a gyorsuló napokban megállni, józanok maradni, tenni valamit minden nap Krisztus kedvéért.

Segítsen a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

November 25.
Hétfő
Isten kemény szavakkal üzen annak, akit elvakítanak a saját dolgai: „Mivel ellenem lázadtál, és kevélységed a fülemig hatolt: azért karikát teszek az orrodba, zablát a szádba, és úgy vezetlek vissza azon az úton, amelyen idejöttél.” (Iz 37,29) Gyorsul az életünk, de egy baleset vagy betegség mindent megállíthat. Tényleg csak így tudok megállni?
November 26.
Kedd
„Amint a hetedik pecsétet felnyitotta, csend lett az égben mintegy félóráig.” (Jel 8,1) Tudna ma egy fél óráig csöndben lenni?
November 27.
Szerda
Irotán, kis csereháti egyházközségünkben ma kezdődik az akathisztosz Szent Miklós tiszteletére. Így készülnek az ünnepre.

A szent nem a gyerekeket akarta csokiba fojtani, hanem segített a bajbajutottakon. Ki lehet az Ön környezetében, aki tényleg bajban van? Hogyan tudna segíteni rajta? A készületi idő arra is jó, hogy az ember ne letudni akarja, vagy ne hamarkodja el a segítséget.

November 28.
Csütörtök
Ma Szent Irenarkot, egykori hóhérsegédet ünnepli az Egyház. A vértanúk hősiessége miatt tért meg, s maga is vértanú lett, pedig ő aztán tudta, mi az!
Imádkozzon egy negyed órát valakiért, akinek különösen szeretné a megtérését!

November 29.
Péntek
„Ó, ti mindnyájan, akik az úton jártok,

tekintsetek ide, és lássátok:

van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam,

amelyet nekem okoztak?” (Siralm 1,12)

Útszéli keresztek gyakori felirata volt ez az idézet. Vajon mi az az én életemben, ami szomorúságot okoz Krisztusnak?

November 30.
Szombat
Jákob így szólt: »Elég nekem, ha József fiam még él! Elmegyek, hadd lássam, mielőtt meghalok!«(Ter 45,28) Önnek mit mondanak ezek a sorok?
December 1.
Vasárnap
Erre Mózes így szólt: »Odamegyek, megnézem ezt a különös látványt, miért nem ég el a csipkebokor!« (Kiv 3,3) Nagyon fontos volna, hogy ma áldozni tudjon…

Karácsonyi Marathon 2.hét

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Már ragyog a betlehemi csillag, hogy minket is elvezessen a Szabadítóhoz, hogy ünnepeljük szeretetét, és végre békére leljünk Nála.

Az út 40 napig tart. Talán nem olyan viszontagságos, mint egykor a bölcseké, de a mi utunk Felé. Ez az egyszerű feladatokat tartalmazó útiterv nem „a böjt”, inkább csak arra való, hogy mindennap biztosan tegyünk néhány lépést – ezek a kis feladatok nem helyettesítik azt a nagyot, mellyel le kell bontanunk mindazt, ami Tőle és a családunktól oly sokszor elválaszt, vagy föl kell építenünk mindazt, ami elengedhetetlen az igazi szeretethez. Hogy mik ezek?Erre a kérdésre a választ a lelkivezetőjétől kapja.

Ezek a kis lépések is segítenek azonban a gyorsuló napokban megállni, józanok maradni, tenni valamit minden nap Krisztus kedvéért.

Segítsen a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

November 18.
Hétfő
„De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? (Mt 6,23) – ezt Krisztus a lelkiismeretünkről mondja, melyet meg kell tisztítanunk. legalább egy csillagnyi fényre szükségünk van a haladáshoz. Keressen a mai napon módot arra, hogy még ezen a héten meggyónjon!
November 19.
Kedd
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Imádkozzon ma 7 alkalommal!
November 20.
Szerda
Amint mentek az úton, valaki megszólította: "Követlek, bárhová mész is." (Lk 9,57) Próbáljon meg egy dolgot felismerni, amit Isten szeretne ma Öntől!
November 21.
Csütörtök
Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: "Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel." (ApCsel 9,17) Vajon kihez kell ma odamennem?
November 22.
Péntek
„Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s engem magamra hagytok.” (Jn 16,32) Keressen fel ma egy templomot, vagy imádkozzon egy útszéli kereszt előtt, esetleg éjszaka fölkelve néhány percet azokért, akik magányosak!
November 23.
Szombat
Nem tudná meglátogatni azt, akiért tegnap imádkozott? Ha nem, beszélgessen valakivel, akivel a mai rohanásban különben nem váltott volna szót!
November 24.
Vasárnap

»Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére,

és Jákob Istenének házához,

hogy megtanítson minket útjaira,

és ösvényein járjunk!« (Mik 4,2)

Beszélgessen valakivel a mai prédikációról!

Karácsonyi Marathon

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Már ragyog a betlehemi csillag, hogy minket is elvezessen a Szabadítóhoz, hogy ünnepeljük szeretetét, és végre békére leljünk Nála.

Az út 40 napig tart. Talán nem olyan viszontagságos, mint egykor a bölcseké, de a mi utunk Felé. Ez az egyszerű feladatokat tartalmazó útiterv nem „a böjt”, inkább csak arra való, hogy mindennap biztosan tegyünk néhány lépést – ezek a kis feladatok nem helyettesítik azt a nagyot, mellyel le kell bontanunk mindazt, ami Tőle és a családunktól oly sokszor elválaszt, vagy föl kell építenünk mindazt, ami elengedhetetlen az igazi szeretethez. Hogy mik ezek?Erre a kérdésre a választ a lelkivezetőjétől kapja.

Ezek a kis lépések is segítenek azonban a gyorsuló napokban megállni, józanok maradni, tenni valamit minden nap Krisztus kedvéért.

Segítsen a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

November 15.
Péntek
„Nálam nélkül semmit sem tehettek.” – mondja az Úr (Jn 15,5). Amit nélküle teszünk, abban nincs köszönet. Kezdjük imával a böjtöt! Térdeljen a kereszt elé, önmagáért és családjáért imádkozza el a Mennyei Királyt háromszor. Ha csak teheti, kérjen lelkiatyjától, papjától áldást a böjtre!
November 16.
Szombat
„Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.” – vallja magáról Krisztus (Jn 3,17). Próbáljon meg ma mindenkiről csak jót mondani! Ha elvétette, imádkozza el az illetőért az Üdvözlégyet, így próbálva a megszólás helyett segíteni!
November 17.
Vasárnap
Az Úr napján Eukarisztiára, hálaadásra gyűlünk össze. Ha teheti, még reggel írja össze egy lapra mindazt, ami köszönnivaló történt az elmúlt héten. Tegye bele a Szentírásába, és vessen rá néha egy pillantást a jövő héten is!