Karácsonyi Marathon

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Már ragyog a betlehemi csillag, hogy minket is elvezessen a Szabadítóhoz, hogy ünnepeljük szeretetét, és végre békére leljünk Nála.

Az út 40 napig tart. Talán nem olyan viszontagságos, mint egykor a bölcseké, de a mi utunk Felé. Ez az egyszerű feladatokat tartalmazó útiterv nem „a böjt”, inkább csak arra való, hogy mindennap biztosan tegyünk néhány lépést – ezek a kis feladatok nem helyettesítik azt a nagyot, mellyel le kell bontanunk mindazt, ami Tőle és a családunktól oly sokszor elválaszt, vagy föl kell építenünk mindazt, ami elengedhetetlen az igazi szeretethez. Hogy mik ezek?Erre a kérdésre a választ a lelkivezetőjétől kapja.

Ezek a kis lépések is segítenek azonban a gyorsuló napokban megállni, józanok maradni, tenni valamit minden nap Krisztus kedvéért.

Segítsen a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

December 16.
Hétfő
“Ügyelj, s vigyázz magadra, hogy soha meg ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről…” (MTörv 8,11) Tegyen a lakás minden helyiségébe valamit, ami Isten jelenlétére emlékeztet! Ha már van ott ilyesmi, “tuningolja fel” egy kicsit!
December 17.
Kedd
“Halljátok a szót, Izrael háza, amelyet az Úr hozzátok intéz. Ezt mondja az Úr: A nemzetek útjait el ne tanuljátok,…” (Jer 10,1-2a) Van a családunk karácsonyi szokásai között olyan, ami nem kedves az Úrnak?
December 18.
Szerda
“De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.” (Lk 2,10-11) Mitől fél leginkább?
December 19.
Csütörtök
Vigyen egy kis süteményt valakinek, akinek jólesne!
December 20.
Péntek
“Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.” (Lk 2,7)A karácsonyi szegénység és a nagypéntek sok hasonlóságot hordoz. Hogy lehetne ezt megélni? Beszélgessen erről a családtagjaival!
December 21.
Szombat
Próbálja meg a napot úgy tölteni, hogy a családja tagjaiért mondja a Jézus imát!
December 22.
Vasárnap
“A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé. Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, sem szolgálód, sem ökröd, sem szamarad, sem semmiféle állatod, sem a házadban tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, mint te magad.” (MTörv 5,14) Ma ez különösen fontos.
December 23.
Hétfő
Készülődés. Akinek készíti, azért imádkozzon!
December 24.
Kedd
“Aki mindezt tanúsítja, az mondja: >>Igen, hamarosan eljövök. Amen.<< Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20) Legyen az Ő eljövetele ünnep az Ön és szerettei számára!