Látogatás az apostoli nunciatúrán

Az Exarchátus Cigánypasztorációs Bizottságának papjai Atanáz püspök atya vezetésével felkeresték a budapesti apostoli nunciatúrán S.E.R. Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát.


A Nuncius úrral való beszélgetésünket Atanáz püspök atya vezette. Nuncius úr beszédében többször utalt életútjára, amely során számos országban és kontinensen ismert meg új kultúrákat és népeket. Középpontba állította, hogy  imádságos lelkülettel kell minden nép felé fordulni és egyben biztatást adott a cigánypasztorációban részt vevő papoknak munkájukhoz.

A beszélgetés után Nuncius úr a nunciatúra kápolnájában áldását adta ránk és köszönetet mondott Atanáz püspök atyának és a jelenlévőknek a közös imádságért és a látogatásért. A beszélgetést követően szerény agapén vettünk részt Nuncius úr jóvoltából.

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Cigánymissziós Koordinációs és Kulturális Iroda kulturális rendezvényeinek, cigány hagyományőrző műhelyeinek, táborok megvalósítása című 4908/01748 azonosítószámú programsorozat részeként kerül megrendezésre