Nagyböjti maraton 2014 1.

Kedves Testvérem!

Aki Isten kedvében járni akarva elkezded a böjt napjait, fogadd szeretettel ezt a kis segítséget 40 napos utadhoz. Kérd hozzá lelki atyád áldását, Isten kegyelmét!

Atanáz püspök atya biztatására Ferenc pápa Az evangélium öröme (Evangelii Gaudium) kezdetű buzdításából többször idéztem. (EG) Remélem, a végére kedvet kapsz ahhoz, hogy az egészet elolvasd.

Isten áldja meg minden egyes napodat, amelyben az ő kedvét keresed!

Március 3.
Tisztahétfő
A Nagyböjt kezdete. Mondja el magáért és a családtagjaiért a böjt kezdetére írt imát!

Ima a Nagyböjt kezdetén

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és a messze tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által, ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszin­te alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel, gyakori térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk. Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdelmében a szenvedélyek meg­fékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg. Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért neked, a te kez­detnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt dicsőséget zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké.

Amen.

Ha eddig nem gyónt, tervezze meg, hogy a hét melyik napján tudja ezt megtenni!

Március 4.
Kedd
“A mai világnak – a maga sokféle és nyomasztó fogyasztói kínálatával – nagy veszedelme az egyénközpontú szomorúság,…Amikor az egyén belső élete bezárkózik saját érdekeibe…és érzéketlen, elégedetlen… személyekké válnak.” (EG 2.) Legyen ma megfigyelő! Hányszor hall elégedetlenkedést, zúgolódást, ítéletet másokról, és hányszor hall dicséretet, vagy öröm, hála kifejezését?
Március 5.
Szerda
Ma önmagát figyelje meg! Próbálja meg, hogy ma csak jót mond mindenkiről, és mindenkinek!
Március 6
Csütörtök
“Ez nem a méltó és teljes élet választása, nem Isten ránk vonatkozó vágya…” (EG 2.) Nem a ma divatos pozitív gondolkodásra törekszünk, hanem Isten kedvében akarunk járni!Tegyen ma valamit Isten kedvéért!
Március 7.
Péntek
“Meghívok minden keresztényt,…hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Krisztussal,…Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól,” (EG 3.) Ne elégedjen meg ma azzal, hogy “elvégzi” az imáit!
Március 8.
Szombat
“Itt van a perc, hogy azt mondjuk Jézus Krisztusnak: Uram, hagytam rászedni magam, ezerféleképpen menekültem szereteted elől, de most újra itt vagyok, hogy megújítsam szövetségemet veled. Szükségem van rád. Fogadj vissza, Uram, fogadj ismét megváltó karjaidba.” (EG 3.)
Március 9.
Igaz hit vasárnapja
Jó lenne, ha ma egy ikon előtt együtt imádkozna a családjával…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük