Karácsony előtti maraton 2014

November 24.
Hétfő

Volt egyszer egy öreg kolostor, amelyre nehéz idők jártak. Évszázadokkal korábban ez egy virágzó kolostor volt, most azonban mindössze öt szerzetes élt itt, akik már mindnyájan hetven év felettiek voltak. Pár mérföldnyire a kolostortól lakott egy öreg remete, akiről sokan azt tartották, hogy próféta.

–     Tudsz-e valamit tanácsolni nekünk, – kérdezte az elöljáró a remetét – ami segítene megmenteni a kolostort?

–     Sajnos, nem – válaszolta a remete. – Azt nem tudom, hogyan menthető meg a kolostorotok. Csak azt tudom mondani nektek, hogy egyikőtök Isten apostola.

Néha az öreg szerzetesekhez hasonlóan feltesszük a kérdést: „Hogyan vonzhatna több gyereket az ifjúsági csoportunk? Hogyan tehetünk szert egy kis elevenségre, és hogyan növekedhetnénk mind számban, mind lelkiekben?” Lehet, hogy a válasz nálunk is abban keresendő, hogyan tekintünk egymásra.

November 25.
Kedd
A nagybölcsességű Szent Katalin vértanúnő tisztelete. Beszéljen ma valakinek Istenről! „….nem ti vagytok a szólók, hanem a Szentlélek.”- biztatja Krisztus a hitüket megvallókat. Önnek csak bátorság kell ahhoz, hogy merjen kezdeni beszélni. A többit bízza a Lélekre!
November 26.
Szerda
Egy nagy egyetem kezdő logika kurzusán a professzor szokatlan ajánlatot tett a záróvizsgára készülő diákoknak. „A vizsga napján annyi információt hozhatnak magukkal, ami egy füzetlapra ráfér.” Minden diák kihegyezte a ceruzáját és egész héten kemény munkával igyekezett a lehető legtöbb adatot belesűríteni egy A/4-es füzetlapba. Az egyik diák azonban besétált a terembe, letett egy füzetlapot a földre, és egy haladó logika osztályba járó diákot állított a papírra. Ez a diák mindent elmondott neki, amit csak tudnia kellett. Az eredmény az lett, hogy ő volt az egyedüli diák az osztályban, aki ötöst kapott. Próbáljon ma Isten jelenlétében járni! (Használhat segédeszközt!)
November 27.
Csütörtök

Irotán, kis csereháti egyházközségünkben ma kezdik imádkozni az akathisztoszt Szent Miklós tiszteletére. Így készülnek az ünnepre.

A szent nem csokiba fojtani akarta a gyerekeket, hanem segített a bajbajutottakon. Van olyan gyermek az Ön környezetében, aki tényleg bajban van? Hogyan tudna segíteni rajta? A készületi idő arra is jó, hogy az ember ne letudni akarja, vagy ne hamarkodja el a segítséget.

November 28.
Péntek
„Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött… Sebei szereztek számotokra gyógyulást.” (1Pét 2, 23 a.24b) Van olyan testi vagy lelki szenvedése, aminek türelmes viselését másokért felajánlhatja? Tegye ma ezt a kereszten függő Krisztussal!
November 29.
Szombat
„Vezesd ide a fiadat!” Ahogy feléje tartott, földhöz vágta őt az ördög és össze-vissza rángatta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta apjának.” – tanít a mai evangéliumi szakasz (Lk 9). Gyermekünket, a számunkra fontosakat Jézushoz vinni nekünk is feladatunk, akkor is, ha ők nem akarnak menni. Kitartó imáinkra Krisztus legyőzi az ellenkezést, bármilyen hosszúnak tűnik az út.
November 30.
Vasárnap
„Elhagytad a halfogást, szent apostol…” Kérje Szent András apostol segítségét, hogy a mai munkaszünetet egész családjával együtt meg tudja tartani – Krisztusért!