Karácsony előtti maraton 2014 3. hét

December 1.
Hétfő
Náhum próféta emléke. Könyvében így ír: „Nézd, én szembeszállok veled…szoknyád szegélyét arcodig emelem, feltárom meztelenségedet a népek előtt, szégyenedet a nemzetek előtt.” (Náh 3, 5) Titkos bűneink egy nap nyilvánosságra kerülnek. Van ideje gyónásra, vezeklésre, engesztelésre?
December 2.
Kedd
Habakuk próféta tisztelete. „Közeledik Isten Támán felől, és a Szent Fárán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, méltósága betölti a földet.” (Hab 3, 3) A Szentírás szerint a két mondat felolvasása között szünetet kell tartani. Tartson ma 10 perc szünetet, hogy Isten szaván elmélkedjen!
December 3.
Szerda
Szofoniás próféta napja. „Nem hagyok meg belőled, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik:” (Szof 3, 12) Feszült valami miatt? Bízza az Úrra! Mondja is ki ezt saját szavaival imádkozva!
December 4.
Csütörtök
Szent Borbála vértanúnő és Damaszkuszi Szent János atya, akiket ma tisztelünk, sokat szenvedtek Krisztusért. Zsolozsmájukban így imádkozunk: „Kérleld meg, tisztaságos Szűz, Fiadat, hogy adjon a benned bízó foglyoknak békés szabadulást az ellenséges környezetből!” Imádkozzon ma egy negyed óráig azokért, akiket a hitükért üldöznek!
December 5.
Péntek
„Az Isten képére alkotott lelket ártatlanul őrizted meg, és elmédet az ártalmas szenvedélyektől böjtölés által megtisztítván, az Uralkodónak ajánlottad föl…” – énekeljük ma a megszentelődött Száva atya tiszteletére. Böjtöljön ma valamelyik makacs bűnétől való szabadulásáért!
December 6.
Szombat
„A szeretet soha el nem múlik.” Szent Miklós püspök ereklyéi ma is gyógyító erejű „mannát”, egy tiszta folyadékot árasztanak. Halála után is segít. Mert Istennel semmi sem lehetetlen. Kinek van ma leginkább szüksége Önre?
December 7.
Vasárnap
„Akinek füle van, hallja meg!” – fejezte be Jézus beszédét, melyet ma hallottunk az evangéliumból. Miről is szólt? Meghallotta?