Nagyböjti maraton 6. hét

Március 22.
Egyiptomi Mária anya
Egyiptomi Máriát ikonja meztelenül, csak a hajával takarva mutatja – mint Évát. „Levetkőzni a világ szellemét” – írja a Szentatya (IE160.). Ahogy Assisi Ferenc tette megtérésekor. Csak Krisztusra vágyva. Dobjon ki, ajándékozzon el ma valamit, ami csak a világhoz köti, ami Isten szemében nem értékes!
Március 23.
Hétfő
Van valaki, aki rengeteg áldozatot hozott Önért, és nem követelt viszonzást. Imádkozzon ma az édesanyjáért, látogassa, örvendeztesse meg ma, ha csak teheti!
Március 24.
Kedd
„Ő az, akinek lelkét tőr járta át, aki minden fájdalmat megért.” Tárja Isten Anyja elé szívének fájdalmait!
Március 25.
Szerda
Örömhír-vétel ünnepe
„…ami Szűz Máriával egyedülálló módon megtörtént, az velünk is megtörténik lelki síkon, amikor tiszta és őszinte szívvel elfogadjuk Isten szavát, és gyakorlatban valósítjuk meg azt.” (IE 185.) Mire kell ma igent mondania?
Március 26.
Csütörtök
„Mondja, amikor alamizsnát ad, a szemébe néz annak, akinek adja? És amikor alamizsnát ad, megérinti annak a kezét, akinek az alamizsnát adja, vagy csak odahajítja a pénzt? Ez a lényeg: Krisztus teste, megérinteni Krisztus testét, életben tartani magunkban a fájdalmat a szegényekért.” (IE 139.)
Március 27.
Péntek
Emlékszik még a diagnózisra? Vajon gyógyult? Vajon őszintébb a bűnbánata, mint 40 nappal ezelőtt? Vajon inkább szívből jövő a szeretete? Odaadóbb az imája? Bátrabb a Krisztus melletti kiállásra? Fog tudni vele együtt haladni a nagyhét útjain?

Ne feledje, erre még az apostolok sem voltak képesek! Csak a Lélek tette őket alkalmasokká Krisztus követésére. Imádkozzon ezért a kegyelemért egész családja részére! „…mindig az imádságból kell kiindulni…” (IE 115.)

Nagyböjti maraton 5. hét

Március 15.
Létrás János atya
„Sokan a teljes szenvedélytelenségért, a kegyelmi ajándékok bőségéért… meggondolatlanul elcsigázzák testüket. Szegények nem veszik figyelembe, hogy az ilyeneknek nem a testi fáradozás, hanem az alázat a szülője. Aki testi fáradozásáért kíván ajándékot, rozoga alapot vetett. Aki viszont adósnak tekinti magát, az majd egyszerre váratlan vagyonhoz jut hozzá.”- tanít Szent János atya. Ön miért böjtöl?
Március 16.
Hétfő
„Eszembe jut…az a tanács, amit Assisi Szent Ferenc mondott testvéreinek: hirdessétek az evangéliumot, s ha szükséges, akár szavakkal is… Az ellentmondás aközött, amit a hívek és a lelkipásztorok mondanak és tesznek, aláássa az egyház hitelességét.” (IE 83.) Van ilyen az Ön életében?
Március 17.
Kedd
„Meg kell szabadulnunk kicsi és nagy bálványainktól, amelyekhez bizalommal menekülünk, amelyekben biztonságunkat keressük. Olykor magunk előtt is eltitkoljuk ezek bálvány voltát: ilyen lehet az ambíció, a siker íze, hogy kizárólag mi akarjuk irányítani életünket, valamely megrögzött bűn – és hasonlók.” (IE 84.) De jó lenne, ha egyet meg tudna nevezni!
Március 18.
Szerda
„Figyelmezz, ég, és megszólalok, föld, halld meg szavamat, amikor Istenhez térek, és őt magasztalom!” – írja Krétai Szent András. Minden perc ünnep, amikor Istent választjuk. Köszönje meg a legutóbbit, és kérjen bocsánatot utolsó rossz választásáért is!
Március 19.
Csütörtök
Előtérbe került „az eldobás kultúrája”. Nincs hely az öregek vagy a nem kívánt gyerekek számára; nincs idő rá, hogy megálljunk egy szegénnyel az utcán. (IE 90.) Legyen ma ideje valakire, akire eddig nem jutott…
Március 20.
Péntek
„Jézus nem…sorscsapásként éli meg …az önfeláldozásba torkolló szeretetet. Nem titkolja el mély döbbenetét az erőszakos halál előtt, de teljes bizalommal az Atyára hagyatkozik. … kilépett önmagából mindannyiunkért. Azt mondhatnánk: De atyám, nincs időm! annyi teendőm van, nagyon nehéz, mit tehetnék én a magam kevés erejével, bűneimmel, annyi dologgal? Gyakran beérjük valami rövid imádsággal, szórakozott vasárnapi misével, csekély adománnyal, de nincs bátorságunk ’kilépni’… másokhoz. Jézus pedig Péterhez intézi az evangélium legkeményebb szavát: ’Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.’” (IE 104.) Mi lehet ma az Isten dolga? „Lépjen ki!”
Március 21.
Szombat
„Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese!” (akathisztosz himnusz az Istenszülőhöz) Mária lemondott terveiről Isten kedvéért. Mégis mindent megkapott. „az ő igen-jével megnyitotta az ajtó Isten előtt, hogy lazítson az ősi engedetlenség görcsén.” (IE 184.) Köszönje meg Istennek minden ajándékát!
Március 22.
Egyiptomi Mária Anya
Egyiptomi Máriát ikonja meztelenül, csak a hajával takarva mutatja – mint Évát. „Levetkőzni a világ szellemét” – írja a Szentatya (IE160.). Ahogy Assisi Ferenc tette megtérésekor. Csak Krisztusra vágyva. Dobjon ki, ajándékozzon el ma valamit, ami csak a világhoz köti, ami Isten szemében nem értékes!

Nagyböjti maraton 4. hét

Március 8.
Kereszthódoló
Vasárnap

„Elosztották maguk között ruháimat, és öltönyömre sorsot vetettek.” (Zsolt 22, 19) „Ki tépte szét Krisztusom, a Te köntösödet?”

„Mi magunk szaggatjuk szét az egyházat!…Nem is tudjátok, milyen rosszat tesznek az egyháznak, a plébániáknak, a közösségnek a pletykák!… A pletykák sebeznek. A kereszténynek inkább el kellene harapnia a nyelvét, semmint pletykálkodjon.” (IE 45-47.) Kérjen bocsánatot Istentől legutóbbi felesleges megjegyzéseiért, és imádkozzék azért, akiről beszélt!

Március 9.
Hétfő
„Hogyan lehet szent az egyház, amelyet emberek, bűnösök alkotnak? … az egyház azért szent, mert Istentől ered. …A történelem során többször felütötte fejét a kísértés, hogy egyesek azt állítsák: az egyház csak a tiszták egyháza,… Ez eretnekség.” (IE 49-50.) Gondoljon arra a személyre, akit közössége lenéz, akit nem sokra becsül! Nézzen a keresztre, és hallja meg Krisztus hangját: „Én szeretem őt!”
Március 10.
Kedd
„Olyan egyház vagyunk-e, amely hívja és kitárt karral várja a bűnösöket, amely bátorságot és reményt ad nekik, vagy befelé forduló, zárt egyház?” (IE 52.) Kinek lenne szüksége néhány biztató, jó szóra? Hívja föl!
Március 11.
Szerda
„”Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjénfüst, a te színed elé, kezeimnek fölemelése esti áldozat gyanánt!” Vegyen ma részt az Előszenteltek Liturgiáján, vagy imádkozza el fölemelt kezekkel a 141 (140). zsoltárt!
Március 12.
Csütörtök
„…a szentség nem abban áll, hogy különleges dolgokat cselekszünk, hanem hogy engedjük Istent cselekedni.” (IE 52.) Vajon mit akarhat ma?
Március 13.
Péntek
„…imádkozzanak – ez az apostol első számú feladata -, s azonfelül hirdessék az evangéliumot…fel kell tennünk a kérdést, vajon…elsősorban imádkozik-e, s csak aztán hirdeti az evangéliumot: mert ezt jelenti az apostoli hivatás,…” (IE 60.) Imádkozzon ma hétszer valakiért, akinek szeretné a hitét erősíteni!
Március 14.
Szombat
Halottak emlékezete. Meséljen a családtagjai közül valakinek egy történetet egy elhunyt hozzátartozójáról, és kérje meg, hogy imádkozzanak együtt érte!
Március 15.
Létrás János atya
„Sokan a teljes szenvedélytelenségért, a kegyelmi ajándékok bőségéért… meggondolatlanul elcsigázzák testüket. Szegények nem veszik figyelembe, hogy az ilyeneknek nem a testi fáradozás, hanem az alázat a szülője. Aki testi fáradozásáért kíván ajándékot, rozoga alapot vetett. Aki viszont adósnak tekinti magát, az majd egyszerre váratlan vagyonhoz jut hozzá.”- tanít Szent János atya. Ön miért böjtöl?