KRSZH focikupa Szegeden

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat országos labdarúgó tornáját a tavaly Nyíregyházán aratott győzelme után idén a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium rendezte meg február 27-én.

2015 tavaszán a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium csapata nyerte a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) labdarúgó tornáját. A hagyomány szerint a győztes csapaté a megtiszteltetés, hogy a következő évi teremlabdarúgó tornát megrendezze. Így ötödik alkalommal, idén Szeged adhatott otthont a hat szakkollégiumot összefogó sportrendezvénynek.

A barátságos mérkőzések kiemelt célja a sport közösségformáló erejének és az egészségtudatos életmód népszerűsítése mellett a hálózat tagjai közötti kapcsolat erősítése, a sportszerűség hangsúlyozása és roma – nem roma fiatalok közötti együttműködés ösztönzése, támogatása.

2016. február 27-én, a Dugonics András Piarista Gimnázium tornacsarnokában a nyíregyházi, miskolci, budapesti és szegedi valamint két debreceni intézmény roma szakkollégistái mérhették össze erejüket. A teremlabdarúgó torna fővédnöke dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke. Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, aki a kezdőrúgást is elvégezte. Köszöntőjében kiemelte: “maga a szakkollégiumi hálózat azért indult, hogy a nehéz körülmények közül induló fiatalokat segítse abban, hogy diplomához jussanak, de nem csupán a felsőfokú képesítés megszerzése a nehéz, hanem meg kell tanulniuk ezeknek a fiataloknak azt, hogy csapatban kell játszaniuk. Ebben is segít a KRSZH országos focitornája, amit 2012 óta rendeznek meg.”

Kiss-Rigó László védnökségével rendezett torna megnyitóján a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke a fair play fontosságára hívta fel a figyelmet, mint mondta, ezt képviselik a roma szakkollégiumok is. Nógrádi Tibor, a Magyar Labdarúgó-szövetség Csongrád megyei igazgatójaként köszöntötte a csapatokat, ajándékokat hozott a résztvevőknek, akárcsak a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, amely nyereményekkel támogatta a rendezvényt.

A kezdőmeccset az államtitkárság csapata játszotta az egyházmegyei válogatottal. Az államtitkárság csapatában játszott többek között Sztojka Attila az EMMI főosztályvezetője, Papinot Ferenc, az EMMI sajtós munkatársa, Antal István a Jezsuita Roma Szakkollégium rektora, valamint Pisont András is.

A torna a debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium csapatának győzelmével zárult, második helyen a szegediek végeztek, míg a bronzérmet a mi vihettük haza. A legjobb kapusnak járó díjat Orosz-Tóth Mihály kapta, a torna legjobb mezőnyjátékosa Kocsis Dániel lett, míg a gólkirálynak a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium játékosát, Berta Arnoldot választották.

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

 

Görögkatolikus Roma Szakkollégium európai uniós projektet bonyolít le

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium EFOP-3.4.1-15-2015-00010 azonosítószámmal európai uniós projektet bonyolít le a Roma szakkollégiumok támogatása című, EFOP-3.4.1. számú támogatási konstrukció keretében 2016. február 1 és 2018. július 31 között. A 126 546 250 Ft elnyert támogatásból megvalósított projekt alapvető célkitűzése az, hogy a Szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató roma értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

 

A projekt közvetlen célcsoportját a Miskolci Egyetem hátrányos helyzetű, roma és nem roma hallgatói jelentik. A projekt komplex tevékenységrendszere több szinten nyújt támogatást nekik abban, hogy tanulmányaikat sikeresen befejezzék, és társadalmi szerepvállalásuk megerősödjön. Ennek főbb pillérei a következők:

 • tanulmányi és szakkollégiumi teljesítményhez kötött ösztöndíjnyújtás,
 • kurzusok, tréningek, workshopok (kulturális, közismereti és spirituális modul),
 • idegen nyelvi képzés,
 • szakkollégistákat támogató mentorprogram egyetemi oktatók bevonásával,
 • szakkollégisták által végzett közösségi szolgálat,
 • tudományos rendezvények és közösségi programok,
 • egyéni foglalkozások: tantárgyi korrepetálások, tehetségfejlesztő magánórák.

 

A projekt kimeneti mutatói:

A projektbe bevonni kívánt hallgatók száma: az első támogatott tanévben, a második szemeszterre meghaladja a 27 főt, a második tanév, azaz a negyedik szemeszter  végére  eléri a 30 főt. A középfokú oktatási intézményekben tanulók számára szervezett szakmai rendezvények, alkalmak száma: 9

Az együttműködő partnerekkel, így felsőoktatási intézményekkel, szakkollégiumokkal közösen megvalósított programok és rendezvények száma: 9.

Felkészítésben, képzésben résztvevő szakkollégiumi pedagógusok, oktatók, szakemberek száma: 5 fő.

 

A projekt eredménymutatói:

Egyéni fejlesztési tervben foglaltakat sikeresen teljesítők aránya (a szakkollégium tématerületeihez illeszkedő, egyénre szabott fejlesztési célokat teljesítő hallgatók aránya, beleértve az iskolai eredményességet, a kutatás és társadalmi szerepvállalás terén vállalt feladatok teljesítését): 80 %

A Szakkollégium által támogatott és diplomát szerző fiatalok száma: 5 fő

 

A projekt hosszú távú hasznosulása:

 • A társadalmi integráció és társadalmi kohézió erősödik a régióban, a Szakkollégium hozzájárul a cigányság felemelkedéséhez és a cigány-magyar együttélés segítéséhez.
 • Javul a romák esélyegyenlősége.
 • A munkaerőpiac megerősödik magasan képzett, roma értelmiségi munkavállalókkal.
 • A régió megtartó ereje növekszik, az elvándorlás csökken.
 • Az egyház társadalmi szerepvállalása megerősödik a hátrányos helyzetű csoportok irányában.
 • A felsőoktatás minősége javul, a felsőoktatás hátránykompenzáló és esélyegyenlőséget biztosító szerepe kibővül a foglalkoztathatóság növelésében.
 • A szakkollégium tevékenységei továbbfejlődnek, a szolgáltatási színvonal emelkedik.
 • Társadalmi szemléletformálás: a cigánysággal és más hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos toleráns és elfogadó, együttműködésre nyitott szemlélet tovább terjed.
 • Előmozdul a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntartható fejlődés, javul a jövő generáció életminősége.

 

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.