A globalizáció gazdasági és politikai kihívásai c. szakkurzus

Program megnevezése:            A globalizáció gazdasági és politikai kihívásai szakkurzus

Program típusa:                             tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                         3 alkalom: 2017.11.14., 2017.11.21., 2017.11.29.;

                                                           1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                  Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23-24.

 

 Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner):

Dr. Kuttor Dániel oktató – előadó

 

Leírás:

Megismertetni a hallgatókat a világgazdaság fejlődésével; a globalizáció okaival, feltételeivel, hajtóerőivel és következményeivel. Sor kerül a világgazdaság szerepelőinek bemutatására, kiemelt figyelemmel a világgazdaság jelenlegi (TRIÁD: EU, USA, Távol-Kelet) és potenciális jövőbeli centrumtérségeinek államaira; a transz-, ill. multinacionális vállalatokra (TNCs, MNCs), valamint a nemzetközi szervezetekre. A nemzetközi áru- és szolgáltatás-kereskedelem, a migráció és a tőkemozgás volumenének, irányainak, összetételének és trendjeinek feltárása, jellemzése. Végezetül felfedni hazánk és Kelet-Közép-Európa fejlődési lehetőségeit és korlátait.

Tematika:

1. alkalom

15.00-20.00
 • A globalizáció fogalommagyarázata.
 • A világgazdaság rövid fejlődéstörténete, jelenlegi helyzete.
 • A világgazdaság módszertani háttere, főbb szereplők, hazánk helyzete

2. alkalom

15.00-20.00
 • A nemzetközi tényezőáramlás: tőkeáramlás és külkereskedelem fontossága, migráció kérdései.
 • Hazánk külkapcsolati rendszere.

3. alkalom

15.00-20.00
 • Kelet-Közép-Európa pozíciói a kontinensen és a világban.
 • Különös tekintettel a visegrádi együttműködésre és a szomszédos országokra.

 

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

 • Ismeretek bővítése: a hallgatók tájékozottá válnak a globalizáció általános jellemzőivel kapcsolatban, képessé válnak a jelenlegi trendekkel kapcsolatos egyéni véleményformálásra.
 • Kritikai szemlélet erősítése: a hírek helyes értelmezéséhez.
 • Lényeglátás, tájékozottság fokozása: hazánk racionális helyzetértékelése.
 • Nyitottság, befogadás: az új információk elfogadása.

 

Szakirodalom

* Andor L. – Artner A. – Csáki Gy. – Farkas P. – Fóti K. – Heltai L. – Losoncz M. – Mészáros Á. – Misz J.: 21. századi enciklopédia – Világgazdaság; Pannonica Kiadó, 2006.

* Blahó A. – Kutasi G. (szerk.): Erőközpontok és régiók a 21. század világgazdaságában; Akadémiai Kiadó, 2010.

* Blahó András és munkaközössége: Világgazdaságtan; Akadémiai Kiadó, 2007.

* Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. HVG-ORAC Budapest 2011. 978 963 258 136 1

* Kuttor Dániel– Nagy Zoltán – Sebestyénné Szép Tekla: Világgazdasági régiók a XXI. században – kihívók és vetélytársak. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014, ISBN 978-615-5216-58-9

* Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója, Akadémiai Kiadó, 2006.

* Maddison, Angus: The World Economy: A Millenial Perspective; OECD, 2001.

* Maddison, Angus: The World Economy: Historical Statistics; OECD, 2003.

* Meadows, D. – Randers, J. – Meadows, D.: A növekedés határai – harminc év múltán; Kossuth Kiadó, 2005.

* Simai Mihály – Gál Péter: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban, Akadémiai Kiadó, 2000.

 2017. november 10. 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.