Gyakornokokat vár az Egyetem a Miskolci Roma Szakkollégiumból

A Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 2016-ban indította el gyakornoki programját, elsőként a szenior szakkollégisták körében. Ez a program lehetőséget ad a fiataloknak, hogy saját szakterületüknek megfelelően olyan feladatokat végezzenek együttműködő partnereinknél, amelyekben majdani szakmájuk gyakorlati oldalát is megismerhetik. A program a 2018-as évben megújításra, valamint egy egyetemi projekt kapcsán fellendítésre kerül. Erről nyilatkozott Dr. Szabó-Tóth Kinga alprojekt vezető, Makkai László igazgató és Somosi Ágnes gyakornoki koordinátor.

 

Dr. Szabó – Tóth Kinga a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének vezetője, aki az EFOP Főnix pályázat társadalmi integrációval kapcsolatos alprojektjének vezetője is egyben, elmondta, hogy az említett pályázat keretében nagy hangsúlyt fektetnek az Egyetemen tanuló hátrányos helyzetű hallgatók egyetemi életbe, és majd a közéletbe való sikeres integrációjára. Ennek keretében született meg az együttműködés a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium és a projekt között, melynek értelmében a szakkollégium saját hallgatóit gyakornokként „mozgatja” az Egyetem különböző Karain és Intézeteiben, annak érdekében, hogy ezen diákok már az egyetemi életük során tapasztalatokat szerezhessenek a munka világáról – mely tapasztalat segítheti őket a jövőbeli elhelyezkedésükben és hosszútávon a sikeresebb társadalmi integrációjukban. Az alprojekt keretében a gyakornoki rendszer elméleti és gyakorlati modelljének kidolgozására is sor kerül, mely modell alkalmazható lesz az ország különböző felsőoktatási intézményeiben működő hasonló szakkollégiumok vonatkozásában is.

Makkai László atya a szakkollégium igazgatója elmondta, hogy a diákok számára nagyon fontos, hogy már az egyetemi évek alatt is tapasztalatokat tudjanak szerezni a munka világából. A szakkollégiumból kikerült, diplomával rendelkező diákok közül már mind dolgoznak, sikerrel el tudtak helyezkedni az észak-magyarországi régióban vagy a fővárosban. Talán fontos azt is megemlíteni, hogy a volt hallgatóink közül csupán egy fő dolgozik jelenleg külföldön a többi volt roma szakkollégista Magyarországon vállalt és kapott munkát.

A szakkollégium eredeti célja, hogy az egyetemi tanulmányok mellett segítse a roma és hátrányos helyzetű diákokat nem csak programok vagy nyelvoktatás tekintetében, hanem anyagi támogatással is, egy kiemelt mértékű, teljesítmény alapú ösztöndíjjal. A Főnix projektből plusz lehetőségekhez is juthatnak diákjaink, amennyiben a szakkollégium által előírt vállalásoknak eleget tudnak tenni. Véleményem szerint ez az egész magyar felsőoktatást nézve egy minta projekt, aminek a tapasztalatait szeretnék majd megismertetni minél szélesebb körben.

Somosi Ágnes a szakkollégium munkatársaként és a gyakornoki program koordinátorként vesz részt a közös munkában. Ágnes elmondta, hogy az említett projekt 2020-ig tart, ez alatt az idő alatt minden félévben 5-10 szakkollégiumi tag számára ad lehetőséget az Egyetemen gyakornoki feladatok ellátására. Ágnes kiemelte, hogy a gyakornoki program rendszerének továbbfejlesztése és a jelen projekt elvárásaihoz való illeszkedés érdekében három tanulmány készült el a szakkollégium munkatársai körében, az Egyetem megbízásából. A szakmai anyagok kitérnek az intézményi háttér vizsgálatára, a meglévő gyakorlatok, példák, szakmai tapasztalatok áttekintésére, elemzésére, valamint a gyakornoki program keretrendszerének és ciklikus működtetési folyamatának felállítására is.

 

 

 

 

Az Egyetem és a szakkollégium képviselői hisznek és bíznak a projekt és az együttműködés sikerében és várakozással telve néznek a gyakornoki program jövője elé.

KRSZH Hallgatói és Alumni Találkozó

2017. január 20-án, szombaton került sor a Keresztény Roma Szakkollégiumok eddigi legmeghatározóbb eseményére, a Magyar Tudományos Akadémia adott helyet a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat országos Hallgatói és Alumni Találkozójának. Felemelő érzés volt ilyen magas színvonalú rendezvényen részt venni. A találkozón személyesen is felkérést kaptam arra, hogy a miskolci szakkollégium képviselőjeként bemutassam eddigi életutam és jövőbeli terveim a jelenlévőknek, köztük Miniszterelnök Úrnak is. A találkozó és az ott elhangzottak megerősítették azt, hogy igenis van értelme a Szakkollégiumok működésének, hiszen azok hozzájárulnak a felsőoktatási tanulmányaikat folytató roma és nem roma, illetve hátrányos helyzetű hallgatók támogatásához, mind szakmai, mind közösségi szinten.

Minden szakkollégiumból 1 fő alumni hallgatót delegáltak, akik 3 percben mutatták be azt, honnan jöttek (lakóhely, családi körülmények), a szakkollégiummal való kapcsolatteremtésük körülményeit, és a szakkollégiumi közösség részévé válásának előnyeit. A miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégiumot képviseltem és megtisztelő volt számomra a kollégiumunk nevében felszólalni. Örömmel töltött el, hogy Miniszterelnök úr, ill. az ország előtt bemutatkozhatok, s elmondhatom a tapasztalataimat, véleményemet. Úgy érzem, személyesen is megmutathattam a roma fiatalok számára, hogy kemény munkával, igénnyel a fejlődésre és megfelelő motivációval el lehet jutni a diplomáig, és hogy a Szakkollégiumok ehhez kezet nyújtanak.

Decemberben és januárban egy-egy személyes találkozóra Budapestre utaztunk az alumni szakkollégistákkal, annak érdekében, hogy előre megismerjük a találkozó menetét és szakmailag is megfelelően felkészülhessünk saját előadásunkra. Ezen alkalmakon szó esett a kommunikációs és a prezentációs készségek fejlesztéséről is. Javaslatot kaptunk az általunk megfogalmazott szöveg előadásmódjára vonatkozóan, és segítséget kaptunk abban is, hogy a találkozón hogyan kell prezentálnunk gondolatainkat ahhoz, hogy annak mondanivalója valóban eljusson a célközönséghez. Felkészítésünkhöz nagyban hozzájárult az Emberi Erőforrások Minisztérium kollégáinak támogatása is. Öröm volt megismerni a minisztériumi dolgozókat, s többek között Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár asszony közvetlen személyisége is sokat jelentett a számunkra. A találkozó felkészítő időszakában még közelebb kerültem az alumni szakkollégistákhoz, személyükben nagyszerű embereket ismerhettem meg, s úgy vélem az itt kialakult pozitív, baráti kapcsolatok végigkísérnek majd életem minden további szakaszán.

Köszönetet szeretnék mondani az Emberi Erőforrások Minisztériumának, valamint a miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium minden munkatársának, jelenlegi és volt hallgatójának, hogy lehetőséget adott a számomra egy ilyen kiemelkedően fontos rendezvényen részt venni. További munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánok!

Horváth Klaudia, szakkollégista

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Kiemelt ösztöndíj lehetőség! – Felvételi a 2017/18-as tanév tavaszi félévére

Ha úgy érzed, hogy felelős értelmiségiként tenni szeretnél a cigányság felemelkedéséért és a cigány-magyar együttélésért, valamint tagja szeretnél lenni egy jó közösségnek, köztünk a helyed!

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium felvételt hirdet a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére elsősorban roma és/vagy hátrányos helyzetű, illetve fontos társadalmi kérdések iránt érdeklődő, a cigányságot érintő problémákra fogékony hallgatók számára, akik a Miskolci Egyetemen, nappali vagy levelező tagozaton tanulnak.

Amit kínálunk:

 • akár 50 ezer Forint ösztöndíj havonta!
 • színes tanulmányi program
 • mentori rendszer
 • felzárkóztatás és hátránykompenzálás a nehezebb tantárgyakból
 • személyes odafigyelés, egyetemi tanulmányi előmenetel segítése
 • nyelvtanulási lehetőség
 • közösségi és hitéleti programok
 • ingyenes nyomtatás és fénymásolás
 • ingyenes laptop- és biciklikölcsönzési lehetőség
 • kellemes és kulturált egyetemi kollégiumi férőhely Miskolctapolcán.

Jelentkezni lehet 2018. január 23-ig elektronikusan a gkciganyszakkoli@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23-24. címre küldött pályázati dokumentációval, mely tartalmazza:

 1. a kitöltött jelentkezési lapot,
 2. egy fényképes önéletrajzot,
 3. az érettségi bizonyítvány másolatát,
 4. a felsőoktatási intézmény által küldött felvételi értesítő másolatát (amennyiben felsőoktatási tanulmányaid 2017 szeptemberében kezded meg),
 5. az előző két lezárt félév tanulmányi eredményéről szóló igazolást (NEPTUN rendszerből kinyomtatott leckekönyv, ha tanulmányaid 2017 szeptembere előtt megkezdted a felsőoktatási intézményben),
 6. egy lelkészi ajánlást,
 7. a jegyző által kiállított igazolást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról és a hátrányos helyzetről (amennyiben releváns).

A pályázati dokumentáció beérkezését követően a jelentkezőket írásban értesítjük a felvételi eljárás második szakaszáról.

Letölthető jelentkezési lap és további információk a szakkollégiumról: http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu

További információ:

Mozgó Mónika (külső kapcsolatok koordinátora)

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Mobil: +36 30 723 1005

E-mail: gkciganyszakkoli@gmail.com

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – A KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS MEGERŐSÍTÉSÉRE

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium pályázatot hirdet az aktív tagsági jogviszonnyal rendelkező szakkollégistái számára új szakkollégiumi tisztségek betöltésére, melyek célja a hallgatók közösségi szerepvállalásának megerősítése a Szakkollégiumban. A pályázat nyertesei havi 10 000 Ft. ösztöndíj-kiegészítésre lesznek jogosultak a tisztség betöltésének ideje alatt.

 

Az alábbi szakkollégiumi tisztségekre lehet pályázni (egy hallgató csak egy tisztségre nyújthat be pályázatot):

 

 1. HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI VEZETŐ
  • A tisztséget max 1. fő töltheti be.
  • A jelentkezőnek be kell mutatni a programját a pályázati adatlapon írásban, amit 2018. 02. 27.-én, 18:30-tól szóban is prezentálnia kell a hallgatók előtt. Ezt követően a tisztség betöltéséről a hallgatók döntenek szavazás útján.
  • A tisztség betöltésének feltételei:
  • 2,00 feletti összesített korrigált kreditindex,
  • határidőben benyújtott, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
  • kollégiumi bentlakó státusz,
  • a hallgató nem csúszott le eggyel alacsonyabb ösztöndíjsávba a 2017/18. tanév I. félévben,
  • a szakkollégista vállalja, hogy a tisztség betöltésének lejárta előtt (júniusban) szakmai beszámolót készít a megvalósított programokról, tapasztalatokról.

 

 1. KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR
  • A tisztséget max. 2 fő töltheti be.
  • A közösségi animátornak minimum havi egy közösségi programot kell megszerveznie.
  • A jelentkezőnek be kell mutatni a pályázati adatlapon a programtervét, melyben előzetes dátumokhoz kötve mutassa be a tervezett programokat. A programokat ne a teljes félévre, hanem csak a szorgalmi időszak intervallumára tervezze – vegye figyelembe, hogy ebben a félévben a szorgalmi időszak május 18-ig tart.
  • Egy program akkor minősül közösségi programnak, ha azon minimum 8 fő részt vesz.
  • A tisztség betöltésének feltételei:
  • 2,00 feletti összesített korrigált kreditindex,
  • határidőben benyújtott, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
  • kollégiumi bentlakó státusz,
  • a szakkollégista vállalja, hogy a tisztség betöltésének lejárta előtt (júniusban) szakmai beszámolót készít a megvalósított programokról, tapasztalatokról, melyhez a programokat dokumentáló fényképeket, esetleg videókat is csatol.

 

 1. LELKI PROGRAMSZERVEZŐ:
  • A tisztséget max 1. fő töltheti be.
  • A lelki programszervező feladata havi egy imaalkalom megszervezése lesz, Atyával egyeztetve.
  • Egy imaalkalmon való részvétel minden szakkollégista számára kötelező.
 • A tisztség betöltésének feltételei:
  • 2,00 feletti összesített korrigált kreditindex,
  • határidőben benyújtott, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
  • kollégiumi bentlakó státusz,
  • a szakkollégista vállalja, hogy a tisztség betöltésének lejárta előtt (júniusban) szakmai beszámolót készít a megvalósított programokról, tapasztalatokról.

 

 1. SPORTKOORDINÁTOR:
  • A tisztséget max 1. fő töltheti be.
 • A sportkoordinátor feladata havi egy sporttevékenység megszervezése.
  • A jelentkezőnek be kell mutatni a pályázati adatlapon a programtervét, melyben előzetes dátumokhoz kötve mutassa be a tervezett programokat. A programokat ne a teljes félévre, hanem csak a szorgalmi időszak intervallumára tervezze – vegye figyelembe, hogy ebben a félévben a szorgalmi időszak május 18-ig tart.
 • Egy program akkor minősül közösségi programnak, ha azon minimum 8 fő részt vesz.
 • A tisztség betöltésének feltételei:
  • 2,00 feletti összesített korrigált kreditindex,
  • határidőben benyújtott, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
  • kollégiumi bentlakó vagy külsős státusz,
  • a szakkollégista vállalja, hogy a tisztség betöltésének lejárta előtt (júniusban) szakmai beszámolót készít a megvalósított programokról, tapasztalatokról melyhez a programokat dokumentáló fényképeket, esetleg videókat is csatol.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.02.20.

A jelentkezést személyesen benyújtva vagy elektronikus formában (beszkennelve) fogadjuk el, a kitöltött és aláírt pályázati adatlap benyújtásával.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. 02. 27.

 

A tisztség betöltésének intervalluma: A tisztségek egységesen 2018. március 1-től 2018. június 30-ig tölthetők be.

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.