Eredményes félévet kezdtek a miskolci szakkollégisták

A kemény munka meghozza gyümölcsét, tartja a közmondás. A 2017/2018-as félév elején, szakkollégistáink és munkatársunk kimagasló tanulmányi eredményeket értek el. Egyetemi tanulmányukkal, egyetemi és országos versenyeken öregbítették a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hírnevét. Az elért eredmények sokban köszönhetőek kiváló egyetemi mentoraink lelkiismeretes munkájának és bizalmuknak szakkollégiumunk felé.

Gratulálunk az elért eredményekhez!

Balogh Jenő – GÉIK, Mérnökfutam, 2. helyezés

Az idei évben 5. alkalommal került megrendezésre az IAESTE Hungary által a Mérnökfutam elnevezésű verseny. Erre a megmérettetésre 3 fős csapatok jelentkezhettek, akik műszaki területen végeznek felsőfokú képzést. Az én csapatom csupán két fővel indult el és az online selejtező után a döntő Budapesten került megrendezésre. A 2 naposra nyúló rendezvényen egy projekt feladatot kellett teljes egészében megtervezni illetve ennek prezentációját a zsűri bizottság elé tárni. A döntőben végül sikerült a 2. helyezést elnyernünk illetve a projektünkben megfogalmazott, újszerű probléma megoldási javaslatainknak köszönhetően egy innovációs különdíjat is hazahozhattunk. Csapatom teljesítményére a Miskolci Egyetem is felfigyelt és oktatóink gratulációjukat fejezték ki a versenyen nyújtott munkánkért.

 

 

Hadházi Renáta – ME_BTK Szép Magyar Beszéd Verseny, 2. helyezés

A Görögkatolikus Szakkollégiumnak köszönhetően, a szakomnak megfelelő mentort kaptam, Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő személyében. Folyamatosan segíti a tanulmányaimat, és rendszeresen segít mindenben, amiben csak kérem. A Nyelv-és társadalom előadás keretein belül, amit éppen ő tartott, meghirdetett egy versenyt, Szép Magyar Beszéd címmel. Kedvet kaptam a versenyzéshez, a megmérettetéshez. A verseny menete két szöveg felolvasásával történt. Egy szabadon választható szöveggel, és egy a zsűri által kiszabott szöveg felolvasásával. Kritériumok voltak a szép kiejtés, hangsúly, tagolás, és mindemellett a szöveghűség is. Az én szabadon választott szövegem: Márai Sándor: A szív (Részletek) című szövege volt. A versenyben második helyezést értem el, aminek nagyon örültem, és mentorommal készülünk az országos megmérettetésre.

 

 

Somosi Gábor – Tanulmányi emlékérem, bronz fokozat

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar tanácsa ítélte meg nekem és még számos másik kartársamnak a tanulmányi emlékérmet, az előző féléves tanulmányi teljesítményünkért. Az éremnek 3 fokozata van, arany, ezüst és bronz. Ezek közül én a bronz fokozatot kaptam meg. Úgy tudom a döntést az érem odaítélésére csak az előző félévi átlag befolyásolja, az én átlagom 4,66 volt. Az emlékérem mellett egy elismerő oklevelet is átadtak nekünk az ünnepségen. Szerintem fontos az a tény, hogy az éremre bárki esélyes, függetlenül a szaktól vagy attól, hányadik évét tölti az egyetemen. Ezt bizonyítja az, hogy én, mint elsőéves kaptam meg, azonban találkoztam az ünnepségen több mesterszakos hallgatóval is.

 

 

 

Lajhóné Tóth Andrea – Tanulmányi Emléklap

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Tanulmányi Emléklapját vehettem át a TDK dolgozatom harmadik helyezéséért. Dolgozatom címe: Az egyházak szerepvállalása a cigányság felzárkóztatásában. Az edelényi cigányság körében végeztem interjús kutatást, melyben olyan családok életútját kutattam, akik kapcsolatban állnak a cigánypasztorációval. Bemutattam, hogy a cigányság életében milyen szerepet játszik a vallás, a kultúra, és a cigány babona. Mindezeket elfogadva az egyházak jelentős szerepet vállalnak a felzárkóztatásban. A pasztoráció (lelki gondozás) által a cigányság megőrizhette identitását, ugyanakkor ápolhatta hagyományait. TDK dolgozatom alapjául szolgál majd a szakdolgozatomnak, melyet kiegészítek további kutatásokkal. A vallás és a cigányság is közel állnak hozzám, ezért választottam ezt a témát.