Harmadik pályaorientációs nap

Harmadik pályaorientációs nap

Hosszas szervezés és egyeztetés után 2018. április 23-án a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tanodák számára pályaorientációs napot hirdettünk meg. Makkai László igazgató úr kedves szavaival üdvözölte a megjelent tanodákat és egy közös imádság után szakkollégiumunk bemutatására került sor. Ezt követően a beszélgetésben hallgatóink bemutatták a szakkollégiumi programot, illetve elmondták saját tapasztalataikat, élményeiket, érzéseiket a szakkollégiumról, és nagy örömmel meg is mutatták az épület, ahol hét közben laknak. Fontos tapasztalat volt ez mindenki számára, hiszen szakkollégistáink büszkén mutathatták be lehetőségeiket, a hallgatóság pedig örömmel vette, hogy nem csak szóban hallhattak mindezekről, de meg is ismerhették az életteret, amit a kollégisták használnak.

      

Ezt követően – a nagy létszámra való tekintettel – két csoportban foglalkoztunk a fiatalokkal. Míg ez egyik csoport a felsőoktatási rendszerről beszélgetett a szakkollégistákkal, addig a másik csoport a Miskolci Egyetem való oktatásról és lehetőségekről hallhatott. Ezt követően megcseréltük a két csoportot, hogy senki ne maradjon le semmiről. Búcsúzásként egy visszacsatolást kértünk tőlük a délutánról, amely során vendégeink azt mondták, hogy pozitív élményekkel várják a következő találkozás lehetőségét.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Cigány az űrben? – Közös mozilátogatás a szakkollégiumban

2018. április 23-án megnéztük szakkollégistáinkkal a moziban a Lajkó, cigány az űrben című filmet. A film a kommunista időkben játszódik, ahol a Szovjetunió űrprogramjába tekinthetünk be. A szovjetekkel barátságban lévő országok közül Magyarország is esélyt kap arra, hogy részt vegyen a programban. Fondorlatos események után egy cigány származású magyar fiú lesz az, aki permetező pilótából űrhajós kadéttá lép elő. A történet alapja, hogy nem mehet ám bárki az űrbe, ezért bizony meg kell küzdenie az országok képviselőinek egy tornán, amit maga Brezsnyev elvtárs felügyel. A történet azt a hírt igyekszik meglovagolni és kicsit kifordítva elmesélni, miszerint az első élőlény az űrben a Laika névre hallgató kutya volt. A film szerint azonban ez csak a médiában hangozhatott el ilyen módon, hiszen az első szovjet űrhajós valójában egy magyar cigány gyerek volt.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Felvételi felhívás

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium FELVÉTELt hirdet a 2018/2019-as tanév tavaszifélévére elsősorban roma és/vagy hátrányos helyzetű, illetve fontos társadalmi kérdések iránt érdeklődő, a cigányságot érintő problémákra fogékony hallgatók számára, akik a Miskolci Egyetemen, nappali vagy levelező tagozaton tanulnak.

Jelentkezni lehet 2018. augusztus 15.-ig elektronikusan a gkciganyszakkoli@gmail.com e-mail címen, vagy postai úton a 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23-24. címre küldött pályázati dokumentációval.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

1. a kitöltött jelentkezési lapot,

2. egy fényképes önéletrajzot,

3. az érettségi bizonyítvány másolatát,

4. a felsőoktatási intézmény által küldött felvételi értesítő másolatát (amennyiben felsőoktatási tanulmányaid 2018 szeptemberében kezded meg),

5. az előző két lezárt félév tanulmányi eredményéről szóló igazolást (NEPTUN rendszerből kinyomtatott leckekönyv, ha tanulmányaid 2018 szeptembere előtt megkezdted a felsőoktatási intézményben),

6. egy lelkészi ajánlást,

7. a jegyző által kiállított igazolást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról és a hátrányos helyzetről (amennyiben releváns).

Második nyilvános vitaest a szakkollégiumban

2017 tavaszán szakkollégistáink a közismereti és kulturális modul keretében elsajátították a vitakultúra alapismereteit. Annak érdekében, hogy ismereteiket a gyakorlatban is kamatoztatni tudják, az intézmény 2017 augusztusában egy nyilvános vitaestet szervezett, nagy sikerrel. A második vitaestre 2018. április 17.-én került sor, az alkalom levezetésére két szakkollégistánk önként jelentkezett.  Az esemény témája: Vita az alapjövedelem szükségességéről. A vitaestet szervező hallgatóink bátran vettették bele magukat a nehéz témába. A témában való jártasságukat mutatta, hogy számos problémát, érvet, lehetőséget ismertettek, majd egy alapgondolatot meghatározva indították el az estét. A vitaindító alapkérdésre ugyan nem kaptunk megoldást, de kiemelkedő vitázó képességgel bíró, a párbeszédre nyitott, a kihívásokra reménnyel tekintő szakkollégisták vettek részt az eseményen. Az est végén pizzavacsorával vendégeltük meg a jelenlévőket.

 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

HERNÁDSZENTANDRÁSI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

Hernádszentandrási tanulmányi kirándulásunknak több célja is volt. Megismerkedtünk az InDaHouse szervezetével. Beszélgetés keretén belül Benkő Fruzsina, az InDaHouse vezetője mutatta be önkéntes programjukat, társadalmi vállalkozásukat és gyermekfoglalkozásikat. Ezeket a fejlesztő foglalkozásokat egészen koragyermekkortól az érettségizőkkel bezárólag tartják a gyerekeknek.

Kisebb gyerekekhez  házhoz járnak önkéntesek fejlesztő foglalkozásokat tartani, a családjukat bevonva azzal a céllal, hogy az iskolához szükséges készségeiket fejlesszék, megakadályozva azt, hogy már első osztályban kialakuljon az a lemaradás, amit utána egyre nehezebb behozni.

A csapat másfél éve jár rendszeresen, azóta alakult ki egy kemény mag, akikre számítani lehet, és akik szakmailag is vezetik a csapatot. 2018-ban hetente tudtak járni a családokhoz, aminek emberi erőforrást illető feltétele volt, tehát elég önkéntes kellett, hogy a helyszínen legyen. Célunk, hogy hetente 4 önkéntes járja a házakat, és így 25 család gyerekeit lássák el. Szakmailag az a céljuk, hogy minden gyereknek egyéni fejlesztési tervet készítsünk és a szerint foglalkozzunk vele.

A tanodában hetente tartanak egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokat iskolás gyerekek számára. Munkájuk szakmai háttere kialakult, mentorok és feladatlapkészítők dolgoznak azért a háttérben minden héten, hogy a lehető leghatékonyabban tudják támogatni a gyerekek tanulását. 4 munkacsoport áll a tanodai munka mögött, melyek vezetését koordinátorok végzik.

 

2018 nyarára nagy projektbe fognak bele, hiszen megvettek egy romos házat, ami helyére adományokból és önkéntes munkából szeretnének felépíteni saját házukat, ahol fogadni tudják a gyerekeket.

A beszélgetés végén a félévzáró szakkollégiumi feladat felvezetése történt meg: Fruzsi részletesen bemutatott egy olyan konkrét szervezeti-társadalmi problémát, amivel az InDaHouse küzd, és amelyre a szakkollégistáknak kell a félév végéig megoldásokat kidolgozni kiscsoportokban, és azokat bemutatni egy esetverseny keretében.

Az ebédünkről a Bioszentandrás névre keresztel kiváló helyi vállalkozás gondoskodott. Megismertük a történetüket, bemutató termüket és biokertészetüket. Találkozhattunk a helyiekkel, akik dolgoznak ebben a programban és szívükön viselik a helyi közösség létfenntartó vállalkozását.

A délutáni programban a tanodába járó gyerekekkel játszottunk és beszélgettünk. Beszéltek nekünk az életükben bekövetkezett pozitív változásról, ami az InDaHouse érkezésével és segítségével kezdődött el. Megosztották velünk a terveiket, álmaikat.

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Második pályaorientációs nap

2018. április 11-én valósult meg a szakkollégium által tervezett második pályaorientációs nap, amelynek keretében az Avasi Közösségi Térben találkoztunk a családsegítő által gondozott fiatalokkal.Elsősorban szerettünk volt átadni számukra egy biztató jövőképet és megmutatni, hogy milyen fontos a tanulás. A gyerekek korosztálya nagyon változatos volt, azért különböző feladatokkal, játékokkal készültünk számukra ahhoz, hogy jobban megismerhessük egymást. A csapatjáték során a jó válaszokat, megoldott feladványokat szakkollégistáink matricákkal jutalmazták. A nap további részében a szakkollégisták mutatták be a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot és szakkollégiumot. Az uzsonnát követően kiscsoportokban beszélgettek a fiatalokkal és mesélték el történetüket, származásukat, hogy milyen nehézségeken mentek keresztül és milyen segítséget kaptak, amíg az egyetemre eljutottak.

      

Az elköszönés előtt szakkollégistáink megkínálták a gyerekeket a maguk által készített süteményből. Nagyon inspiráló napot tölthettünk együtt az Avasi Közösségi Térben. Reméljük, hogy bemutatott programunkkal és szakkollégistáink bátor kiállásával ösztönöztük a gyerekeket a továbbtanulásra.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Meghívó – Negyedik pályaorientációs nap

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket az általános- és középiskolás diákok számára rendezendő 4. pályaorientációs napjára!

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 9 óra.

 

Program:

9.00 – 9.30 Érkezés és regisztráció
9.30 – 10.00 Megnyitó: köszöntés és imádság (Makkai László)
10.00 – 11.30 A KRSZH és a miskolci cigány szakkollégium bemutatása (közreműködnek: szakkollégiumi hallgatók)
11.30 – 12.00 szünet
12.00 – 13.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal I.
Téma: a felsőoktatási rendszer és annak működése (kreditrendszer, alap- és mesterszakok, szakirányok, tantervek és órarend, neptun-rendszer, ösztöndíjak)
13.00 – 14.00 ebéd egy közeli étteremben
14.00 – 15.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal II.
Személyes továbbtanulási pályaképek bemutatása (karok, szakok bemutatása, jelentkezési és felvételi rendszer, beiratkozás, az egyes szakok által megszerzett diplomával való elhelyezkedési lehetőségek)
15.00 Elköszönés, hazautazás

 

Helyszín: Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

 

Kérem, 2018. április 30.-ig az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék, hogy intézményükből hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com, 06-30/723-1005!

 

Tisztelettel:

Miskolc, 2018. április 9.

 

 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – Harmadik pályorientációs nap

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket a Tanodák számára rendezendő 3. pályaorientációs napjára!

 

Időpont: 2018. április 23. (hétfő) 12 óra.

Kérem, hogy Tanodánként maximum 10 gyermekkel érkezzenek a rendezvényre!

 

Program:

12.00 – 12.30 Érkezés és regisztráció
12.30 – 13.00 Köszöntés és imádság
13.00 – 14.30 Szakkollégium bemutatása
14.30 – 14.50 szünet
14.50 – 15.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal I. Téma: a felsőoktatási rendszer és annak működése (kreditrendszer, alap- és mesterszakok, szakirányok, tantervek és órarend, neptun-rendszer, ösztöndíjak)
15.50 – 16.00 szünet
16.00 – 18.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal II. Továbbtanulási lehetőségek a Miskolci Egyetemen (karok, szakok bemutatása, jelentkezési és felvételi rendszer, beiratkozás, az egyes szakok által megszerzett diplomával való elhelyezkedési lehetőségek)
18.00 Elköszönés

 

Helyszín: Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

 

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy Tanodájukból hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com!

Miskolc, 2018. április 04.

 

 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – 2. Nyilvános vitaest

„Vita az alapjövedelem szükségességéről” – 2. Nyilvános vitaest

 

A Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium egy nyilvános közéleti – tudományos vitaestet szervez az érdeklődők számára.

Vitapartnerek: egyetemi hallgatók, szakkollégisták

Helyszín: Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium, Miskolctapolca (3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23-24.)

Időpont: 2018. április 17, kedd, 18.00-20.30.

 

A programon való részvétel ingyenes! A rendezvényen meleg étkezést biztosítunk!

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb 2018. április 15.-ig e-mailen a gkciganyszakkoli@gmail.com címen vagy telefonon (06-30/723-1005)! 

Kérdések esetén keresse munkatársunkat munkaidőben az alábbi telefonszámon: 06-30/723-1005! 

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.