PÁLYÁZATI KIÍRÁS – KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE A GÖRÖGKATOLIKUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUMBAN

A kiírás célja és témája:

A Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium pályázatot hirdet kutatási ösztöndíj elnyerésére a szakkollégisták számára a 2018. év nyári időszakára.

Az alábbi kutatási témával lehet pályázni az ösztöndíjra:

A hallgató egy 15 oldalas tanulmány keretében mutassa be saját települését, az alábbi tématerületek mindegyikének érintésével:

 • a település története, főbb jellemzői (földrajzi elhelyezkedés, lakosságszám stb.),
 • a roma és nem roma lakosság aránya, kapcsolatrendszere, a két társadalmi csoport együttélésének főbb jellemzői,
 • az oktatás helyzete a településen,
 • a foglalkoztatás helyzete a településen,
 • vallási élet a településen: a lakosság vallásossága, felekezeti megoszlása, az egyházak szerepe a településen, kitérve arra a kérdésre, hogy milyen szerepet tölt be az egyház a helyi közösségek formálásában.

Az elkészülő tanulmánnyal kapcsolatos további elvárás, hogy valamilyen egyéni adatgyűjtésre alapozzon: a hallgató készítsen legalább három interjút a település helyi vezetőivel (polgármester, roma nemzetiségi önkormányzat vezetője, iskolaigazgató, lelkész stb.), vagy végezzen kérdőíves kutatást a fenti tématerületeken, továbbá a településsel             kapcsolatban elérhető statisztikai adatokat lehetőleg használja az elemzése során.[1] A hallgató törekedjen az önálló gondolatok megfogalmazására (pl. társadalmi összefüggések felismerése és leírása, javaslatok a település jövőjével, fejlesztésével kapcsolatban stb.), illetve a plágium teljes mértékben való elkerülésére: az összes szó szerint átvett vagy parafrazeált szöveghelyet hivatkozással kell ellátni.

A pályázati kiírás meghirdetésével a Szakkollégium célja az, hogy a szakkollégisták jobban megismerkedjenek a saját szűkebb környezetük társadalmi valóságával, egyúttal a társadalomkutatói munkát valódi kutatási helyzetben gyakorolhassák, fejlesztve a tudományos információszerzés és adatelemzés technikáit, illetve a tudományos dolgozatírási készségeket. A Szakkollégium publikációs lehetőséget is biztosítani kíván a szakkollégistáknak: a hallgatók elkészült munkáiból egy válogatás a Lehetőség c. szakkollégiumi periodikában fog megjelenni.

A kutatási ösztöndíj megpályázásának, elnyerésének feltételei:

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynek feltétele, hogy a hallgató a mellékelt pályázati adatlapot hiánytalanul kitölti és határidőre benyújtja. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

Az a szakkollégista jogosult kutatási ösztöndíjban részesülni, aki:

 • a 2017/18. tanévben a szakkollégiumi vállalásainak eleget tett, ösztöndíja emiatt nem csökkent;
 • a Miskolci Egyetemmel a hallgatói jogviszonyát a 2018/2019. tanévre vonatkozóan nem kívánja megszakítani, és a szakkollégiumba a jelentkezését a 2018/2019. tanévre benyújtotta.

Megpályázható kutatási ösztöndíjak száma: maximum 10. A nyertes hallgatókkal a Szakkollégium meghosszabbítja a tagsági jogviszonyt 2018. augusztus 31-ig.

A kutatási ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató 2018. július 31-ig egy öt oldalas fejezetet/részletet elküld a készülő tanulmányából, továbbá a teljes, 15 oldalas tanulmányt 2018. augusztus 23-ig (a bevonótábor kezdetéig) benyújtja a Szakkollégiumnak. A fejezetet/részletet, illetve a kész dolgozatot a név feltüntetésével a gkciganyszakkoli@gmail.com címre kell elküldeni a megadott időpontig.

A tanulmányhoz mellékelni lehet:

 • a hallgató által készített fotókat a településről,
 • az elkészült interjúk kérdésvázlatát,
 • az elkészült interjúk kivonatát, jegyzetét,
 • a használt kérdőívsablont (kérdéssort),
 • a használt statisztikai táblázatokat,
 • a település térképét.

A tanulmánynak a csatolt mellékletek nélkül kell elérnie a 15 oldalt! Kötelező formátum: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz, normál margó.

[1] A megadott témával és módszertani elvárásokkal kapcsolatban a Szakkollégium munkatársa, Szilágyi Eszter 2018. június 16-án 9 órától 10 óráig, a Juniális c. szakkollégiumi rendezvényt megelőzően nyújt tájékoztatást az ösztöndíj nyerteseinek.

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük