Beszámoló az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projektről

A „Közösségben a tehetségek!” elnevezésű, NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt 2017.07.01. és 2018.06.30. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 2.400.000 Ft volt.

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium részéről egy szakmai vezető és egy gazdasági ügyintéző vett részt. A kötelezően megvalósítandó, 15 órás „A globalizáció gazdasági és politikai kihívásai” című szakkurzust Dr. Kuttor Dániel, a Miskolci Egyetem oktatója tartotta meg. A kurzus során a hallgatók általános nemzetközi tájékozottságának erősítése volt a cél. Továbbá napjaink gazdasági és politikai folyamatainak ismertetése mellett a közéleti témák iránti értelmiségi attitűd megerősítését is előtérbe helyezte a szakkurzus. A szintén kötelező elemként vállalt informatikai szakszemináriumot Szemán Gábor e.v. tartotta meg, hallgatóink IKT képességeit fejlesztette, az adott területen jelentkező szociális és oktatási hátrányból fakadó hátrányaikat kompenzálta tanulmányaik segítése érdekében.

A szakkollégiumi honlap frissítését, aktualizálását, a projekt eredményeit mutató beszámolók és dokumentációk feltöltését Szűcs Tibor egyéni vállalkozó végezte a projekt teljes megvalósítási időszaka alatt. Az aktualizálásnak és frissítésnek köszönhetően a szakkollégium által megvalósított programokról tágabb képet kaphatnak a honlapra látogatók, könnyebbé vált a honlapon való tájékozódás, folyamatos a nyilvánosság biztosítása, hozzáférhető a projektben megvalósult programok beszámolói, képei.

A választható programelemek között megvalósításra került négy (egyenként 6 órás) pályaorientációs nap, amelyek lehetőséget adtak hallgatóinknak identitástudatuk, társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésére, miközben olyan középiskolás és általános iskolás diákoknak mutatták be a szakkollégiumi programot, egyetemi életet, a továbbtanulás lehetőségeit, akik a jövőben maguk is intézményünk tagjaivá válhatnak. A négy pályaorientációs nap alkalmával szakkollégistáink társadalmi szerepvállalása erősödött. Bátor fellépésükkel erősítették a roma és hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulás iránti érdeklődését. A foglalkozások sikerét mutatja, hogy a 4 alkalmon összesen 171 fő vett részt.

A megvalósított kulturális jellegű közösségi programokon 27 fő vett részt. A három alkalom során két színházlátogatáson és egy mozifilm megtekintésén vettünk részt. Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

A 2,5 órás nyilvános közéleti vitaestek két alkalommal kerültek megrendezésre, ezeken összesen 34 fő vett részt. 2017 tavaszán szakkollégistáink a közismereti és kulturális modul keretein belül elsajátították a vitakultúra alapismereteit, ezen területen való fejlődésük elősegítésére szerveződtek az alkalmak. A gyakorlatban a hallgatók hatékonyan használták az érvelés és cáfolás technikáját, minden esetben sikerrel megvalósították a kiegyensúlyozott, demokratikus vitákat. Az első vitaest előtt szakkollégistáink felkészülését egy szociálpedagógus szakember és szakkollégium munkatársai segítették.

A támogatási összeg felhasználásával sor került az intézmény időszakos kiadványának összeállítására és nyomtatására, amely Lehetőség 2018/1 számmal, Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból címmel jelent meg. A kiadvány lehetővé tette azt is, hogy három szakkollégistánk (Lakatos Zsuzsanna Lívia, Szabó Fanni, Szajkó Cintia) tudományos írása publikálásra kerüljön, ezzel is segítve egyéni kutatásaik elmélyítését, érdeklődési körük, íráskészségük fejlesztését.

A pályázat segítségével a szakkollégium eszköztára is bővült, beszerzésre került egy laptop, egy rádiósmagnó, és egy flipchart tábla. Ezen eszközök beszerzésével szakkollégistáink programjainak megvalósulásához járultunk hozzá.

A projekt időtartama alatt kiemelt együttműködő partnerünk volt a Miskolci Egyetem, melynek köszönhetően a globalizációs szakkurzus előadói feladatait a Világ- és Regionális Gazdaság Intézet globális gazdasági, politikai trendek területén jártas oktatója, Dr. Kuttor Dániel vállalta el. A szakkurzus alatt szakkollégistáink megkedvelték oktatójukat és segítségével sikerrel bővítették tudásukat.

A projektben vállalt célok az alábbiak voltak:

  • tehetség kibontakozásának elősegítése,
  • a hallgatók általános tájékozottságának növelése,
  • a szakkollégisták társadalmi és közéleti szerepvállalásának megerősítése,
  • vitakultúrával kapcsolatos képességeik továbbfejlesztése,
  • az egyéni tehetség kibontakozásának társas-közösségi megerősítése, interperszonális kompetenciák fejlesztése,
  • tudományos íráskészség és elemzési készség fejlesztése,
  • a program eredményeinek népszerűsítése.

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták IKT kompetenciájának, szervezőkészségének, önállóságának, interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy egyetemi tanulmányaikat még gördülékenyebben tudták teljesíteni az elmúlt tanévben. A szakkollégium egészén belül bővültek a tehetségazonosítással, -segítéssel, -fejlesztéssel kapcsolatos ismeretek is. Mindezek együttes, hosszú távú hatásaként értelmezhető, hogy a szakkollégisták a szakmai kiválóságot a társadalmi felelősségvállalással ötvöző értelmiségivé válnak, valamint az, hogy a tehetségsegítés területe tovább erősödik a szakkollégiumban.

Köszönjük a támogatást!

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében valósult meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával.

Miskolc, 2018.06.25.