Kötöttségek és önállóság- hazánk és az EU c. szakkurzus

TEMATIKA – Kötöttségek és önállóság- hazánk és az EU c. szakkurzus

 

Program megnevezése:                  Kötöttségek és önállóság- hazánk és az EU c. szakkurzus

Program típusa:                               tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                  3 alkalom: 2018.10.30., 2018.11.06., 2018.11.20.;

                                                               1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                         Görögkatolikus  Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon   Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.

 

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):

Dr. Kuttor Dániel oktató – előadó

Leírás:

Hazánk majd’ másfél évtizede az Európai Unió tagja, így alapvető érdekünk – különös tekintettel a szakkollégium hallgatóira –, hogy ismerjük és megismerjük az integráció történetét, fejlődését, intézményrendszerét, működési és döntési mechanizmusát.

Szükséges átlátnunk azt a gazdasági, társadalmi, politikai feltételrendszert, melyet az EU kínál Magyarország és polgárai számára.A kurzus a fent említett témákhoz kapcsolódó ismeretanyagok átadására vállalkozik. A hallgatók a kurzuson megszerzett háttértudásukkal képessé válnak a témában való önálló, objektív véleményformálásra és -nyilvánításra.

Tematika:

1. alkalom:

15.00-20.00               I.      Az integráció fogalma, elméleti megközelítése

           II.      Az európai együttműködés gondolatának történeti előzményei

         III.      Az európai integráció közvetlen előzményei a II. világháborút követően

         IV.      A nyugat-európai gazdasági integráció első szakasza

V.      Az Európai Közösségek északi bővülése

2. alkalom:

15.00-20.00               I.      A „Mediterrán régió” csatlakozása az Európai Közösségekhez

           II.      Az egységes belső piac megteremtésének folyamata

         III.      Az Európai Unió megalakulása és az integráció további bővülése

IV.      A 3 pillérű EU és az EU intézményrendszer, ill. működési mechanizmusa

V.      Közös és közösségi politikák:

VI.      Demográfia, migráció és kisebbségi politika, romák helyzete

3. alkalom:

15.00-20.00         I.      A Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása

     II.      A Közös fizetőeszköz, euró

   III.      Az Európai Unió déli és keleti bővülése; hazánk és az EK/EU kapcsolatának fejlődése

   IV.      Visegrádi együttműködés célja és helyzete

V.      Az integráció jövője, kihívások és lehetőségek, előnyök és hátrányok

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

Szakirodalom

•          Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról; Földkör Kiadó, Budapest, 2012.

•          Derek W. Urwin (szerk.: Palánkai Tibor): A közös Európa; Corvina Kiadó, Budapest, 1998.

•          Zsúgyel János: Az európai integráció és intézményeinek története; Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000.

•          Horváth Jenő: Az európai integráció története napról napra 1945-2002; Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

•          TimothyBainbridge: EU mindentudó; HVG Kiadó Rt., Budapest 2004.

 

2018.10.30.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.