Író-olvasó találkozó a Görögkatolikus Roma Szakkollégium szervezésében

2018. november 27-én a Miskolci Egyetem Könyvtárában író-olvasó találkozón láttuk vendégül Káli-Horváth Kálmán művész urat, a Budapesti Református Cigány Szakkollégium igazgatóját. A művész a 2018-as év elején megjelent Meztelen zsoltár c. verseskötetéről beszélgetett Makkai László igazgató úrral. E színes, kulturális eseményen egyetemi hallgatók, szakkollégisták, oktatók, könyvtár munkatársai vettek részt.

 

A free-presszionista alkotó tehetségét mutatja, hogy nem csak a festészet terén, hanem számos más területen, mint a versmondás, versírás, kommunikációs terület is láthatóvá válnak adottságai.

A hangulatos beszélgetésben is kitűnt Káli-Horváth Kálmán sokszínűsége, amely verseiben is megjelenik. Életének fontos állomásai, pillanatai, Isten keresése és a saját megtérése mind hozzájárultak versei gondolati világához. A költő tanúbizonyságot tett arról, hogy Isten jelenléte nélkül élete más irányt vett volna.

A hallgatóság sok mindent megtudott róla, hiszen nyíltan beszélt hányattatott életéről. Fontos tudni, hogy gyermekéveit árvaházban töltötte Tiszadobon, már itt megmutatkozott fogékonysága a művészetek iránt. Meghatározó élmény volt számára a „Ki mit tud?” verseny és a Duna TV-ben eltöltött 10 év. Találkozónk végén a költőtől személyesen hallgathattuk meg verseit.

 

 

 

 

 

Köszönjük Káli-Horváth Kálmán művész úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat és bemutatta verseit!

Köszönjük a Miskolci Egyetemi Könyvtárának lehetőséget és a vendéglátást!

MEGHÍVÓ – Társadalmi felelősségvállalás

MEGHÍVÓ

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja az avasi családokat a MESZEGYI Avasi TSZK-ban tartandó Mikulás az Avason programjára!

A program célja, hogy a szakkollégisták megismerjék az Avason élő rászoruló családok társadalmi és szociális helyzetét, felelősséget vállalva a környezetükben élő hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásában. A közösségi családi ünnepségen a szakkollégisták és az avasi családok az adventi készületben együtt ünnepelhetik Szent Miklós napját.

Időpont: 2018. december 05. (szerda) 16 óra

Program:

16:00-16:15 Köszöntő
16:15-17:00 A Szakkollégium és a KRSZH bemutatása. Szakkollégisták bemutatkozása, életútjuk elmesélése.
17:00-18:00 Kézműves foglalkozás
18:00-18:20 Mikulásváró dalok éneklése, közös zenélés.
18:20-19:00 Mikulás érkezése, ajándékozás

 

Helyszín: MESZEGYI Avasi Területi Szolgáltatási Központ

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44.

Miskolc, 2018. november 26.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Hazánk és az Európai Unió c. szakkurzus beszámoló

Kötöttségek és önállóság – Hazánk és az EU

A „Kötöttségek és önállóság – Hazánk és az EU” című szakkurzus keretében Dr. Kuttor Dániel, a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális Gazdaságtan Tanszékének vezetője tartott előadás-sorozatot szakkollégiumunkban. Az első alkalom 2018. október 30.-án került megrendezésre, a következő alkalmakat pedig 2018. november 6.-án és 2018. november 20.-án tartottuk meg. Az előadások fő témája az Európai Unió és Magyarország kapcsolata volt, melyet több, igen változatos szempontból közelítettünk meg. Kezdetben szó esett a Brexitről, az aktuális európai k onfliktusokról, az uniós tagság nyújtotta lehetőségekről, a tagállamokra vonatkozó kötöttségekről, megszorításokról és az államok közti szövetség jövőjéről is. A kurzusokon felmerült Európa nemzetközi megítélésének kérdése, az egyes nemzetek adóssága, az angolok kilépése és a németek erős befolyásoló szerepe is. Külön figyelmet fordítottunk a migrációs kérdésekre, azon belül is a bevándorlás és a migráció fogalmi tisztázására, a világszintű vándorlási folyamatokra, az Unióban érvényes betelepítési kvótára, valamint a nemzetközi migrációs tevékenységek várható hatására és a jövőbeli várható vándorlási folyamatokra. Végezetül, de nem utolsó sorban beszéltünk az uniós roma politikáról is.

Az előadás-sorozatot informatívnak és érdekesnek tartottam, remélem, hogy a jövőben is alkalmunk nyílik majd hasonló alkalmakon részt venni, bővíteni ismereteinket.

Szabó Fanni – szakkollégista

2018. november 21.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Második Pályaorientációs Nap a Szakkoliban

A 2018/19-es tanév őszi félévének 2. Pályaorientációs Napját rendeztük meg 2018. november 20-án Szakkollégiumunkban. A délelőtti programon a Don Bosco Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 11.-es és 12.-es diákjainak egy csoportját láttuk vendégül.

Makkai László igazgató úr köszöntőjével kezdtük a programot. Igazgató úr kiemelte a szakkollégiumunk által nyújtott lehetőségeket. Arra kérte a diákokat, hogy jegyezzenek meg három t-betűs szót: „Több telik tőled!” A motiváció mindig fontos, és ha hisznek magukban a fiatalok, akkor többre is lesznek képesek, többre lesznek hivatottak.

A szakkollégisták bemutatkozása után kis csoportokban beszélgettünk a középiskolás diákokkal, fontos témákat érintve. A csoportokat szakkollégistáink vezették forgó rendszerben. A témák között volt a továbbtanulás, azon belül érintve a KRSZH-t, a szakkollégiumot és a Miskolci Egyetemet. Beszélgettünk olyan kérdésekről, mint a diákok lehetőségei, egyetem vagy szakma, arról, hol találhatnak a továbbtanulással kapcsolatban információt, kitől kérhetnek segítséget, szó esett az érettségiről, a pályaválasztásról is. A személyes jövőkép is előkerült a beszélgetésben. Felmértük, mennyire reális a jövőképük, ismerik-e önmagukat, lehetőségeiket, képességeiket, mik az erőforrásaik.

A tartalmas beszélgetéseket összegezve köszöntük el a fiataloktól, felajánlva segítségünket az érettségi és a továbbtanulás útján.

2018. november 20.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Közös mozilátogatás a Szakkollégiumban

A szakkollégium munkatársai és hallgatói a Legendás állatok Grindelwald bűntettei c. mozifilmet tekintették meg. A filmnézést követően a hallgatók egy kötetlen beszélgetés keretében megosztották egymással élményeiket és gondolataikat. A program célja a szakkollégiumi közösség építése, valamint a mindennapi hajtásból és a szorgalmi időszak terheitől való elszakadás, a megpihenés voltak.

 

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – 2. Pályaorientációs Nap

 

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket a középiskolás diákok számára rendezendő 2. Pályaorientációs Napjára!

Időpont: 2018. november 20. (kedd) 9 óra

Program:

09.00 – 09.30 Érkezés és regisztráció
09.30 – 09.45 Köszöntés
09.45 – 10.30 Szakkollégium és a szakkollégisták bemutatása
10.30 – 10.40 szünet
10.50 – 11.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal I. Téma: Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat és a roma szakkollégiumok bemutatása, továbbtanulás, érettségi folyamata és kérdései. Pályaválasztás segítése, kiscsoportos foglalkozás. A középiskolások jövőképe.
11.50 – 12.10 szünet
12.10 – 13.00 Beszélgetés a szakkollégistákkal II. Továbbtanulási és választási lehetőségek a Miskolci Egyetemen (karok, szakok bemutatása, jelentkezési és felvételi rendszer, beiratkozás, az egyes szakok által megszerzett diplomával való elhelyezkedési lehetőségek)
13.00 – 13.10 Elköszönés


Helyszín
: Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com!

Tisztelettel:

Miskolc, 2018. november 14.

Szemán Ágnes

ügyintéző

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

A dán nagykövet látogatása Szakkollégiumunkban

Dánia nagykövete, Őexc. Kirsten Geelan kétnapos látogatást tett Miskolcon 2018. október 29-én és 30-án. A látogatás célja, hogy a nagykövetasszony szeretné jobban megismerni Magyarországot. Ennek érdekében szeretne kapcsolatot teremteni a megyei jogú városok vezetésével, oktatási intézményeivel, kiemelkedő szervezeteivel és vezető üzleti partnereivel. Mindezeken felül leginkább a régió hátrányos helyzetűekért tett intézkedései iránt érdeklődött. A Miskolci Egyetemen tett látogatása során is arra volt kíváncsi, hogy az intézmény milyen programokkal teremt esélyt a hátrányból induló fiatalok számára. Erre vonatkozóan tartottak kerekasztal beszélgetést hétfőn délután a Miskolci Egyetem Sopron-termében. A találkozón Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora köszöntötte  Őexc. Kirsten Geelan nagykövetasszonyt, majd röviden bemutatta az egyetem karait és a selmeci hagyományokat. Elmondta, hogy az észak-magyarországi régió számára a Miskolci Egyetem nagy jelentőséggel bír az általa nyújtott széleskörű képzések tekintetében. Dr. Illésné dr. Kovács Mária, a Bölcsészettudományi Kar dékánja a kar által kínált képzésekről, azok régiószintű fontosságáról, Dr. Szabó-Tóth Kinga, tudományos-nemzetközi dékánhelyettes pedig a jó gyakorlatok adoptálását tartja fontosnak a tanárképzés és a társadalomtudományok oktatása vonatkozásában. A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium munkatársai az egyetemmel való együttműködés egyik eredményeként a gyakornoki programot emelték ki. Az angol nyelvű tolmácsolás Dr. Jakab Nóra, oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettesnek köszönhető.

A dán nagykövet a kétnapos ittléte során kiemelt szerepet tulajdonított annak, hogy a szakkollégiumban személyesen is látogatást tegyen. Hatalmas megtiszteltetés volt ez számukra, hogy sűrű programja ellenére egy tartalmas órát töltött az intézményben. Kedden délelőtt a szakkollégium munkatársai és hallgatói nagy szeretettel fogadták őt. Szilágyi Eszter, tanulmányi programkoordinátor a szakkollégium céljait, szakmai és tanulmányi programját, valamint az eddig elért eredményeit angol nyelvű előadásában tárta nagykövetasszony elé. Kérdésére válaszolva, a szakkollégium munkatársai kiemelték az egyházak, azon belül is a görögkatolikusok, szerepét a romapasztorációban, a hallgatói utánpótlásra tett törekvéseit és az alumni utánkövetést. A kollégium épületének megtekintését követően a szakkollégium vendégkönyvébe írt jókívánságával búcsúzott.

Író-olvasó találkozó Káli-Horváth Kálmánnal

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket író-olvasó találkozónkra Káli-Horváth Kálmánnal. A találkozón legújabb 2018-ban megjelent kötete a Meztelen zsoltál kerül bemutatásra. A művész úrral Jászter Beáta szerkesztő-riporter beszélget.

Időpont: 2018. november 27-én kedden 17:00.

Helyszín: Miskolci Egyetem Könyvtára