Otthagyom a lábnyomom? – környezetgazdaságtani alapismeretek c. szakkurzus – Tematika

TEMATIKA

Otthagyom a lábnyomom? – környezetgazdaságtani alapismeretek c. szakkurzus

 

Program megnevezése:                    Otthagyom a lábnyomom? – környezetgazdaságtani alapismeretek c. szakkurzus

Program típusa:                               tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                  3 alkalom: 2019.03.12., 2019.03.19., 2019.03.26.;

                                                           1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                          Görögkatolikus  Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon    Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.

 

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner):

Sebestyénné Dr. Szép Tekla oktató – előadó

Leírás:

A szakkurzus célja bemutatni a környezetgazdálkodás, mint új tudományterület kialakulásának okait, mint a közgazdasági gondolkodás fejlődésének eredményét, és a tudományterület mai helyzetét. Rávilágítani a környezet és gazdaság kapcsolatának makro- és mikroökonómiai összefüggéseire, a környezetgazdaságtanban a vizsgálatokhoz alkalmazott eszközrendszerekre. Megismertetni és elsajátíttatni a környezetgazdálkodás gyakorlati módszereit és azok elméleti alapjait, a fenntartható fejlődés hatékonyságnövelési módszereit és a környezeti szempontú tervezés lényegét.

 

Tematika:

1. alkalom

15.00-20.00
 1. A fenntartható fejlődés elmélete, alapfogalmak.
 2. Különbségek a mainstream közgazdasági és a könyezetgazdaságtani gondolkodásban.
 3. A környezeti gondolkodás fejlődése.
 4. A gazdasági növekedés és a környezeti minőség kapcsolata.
 5. A környezet monetáris értékelése.

 2. alkalom

15.00-20.00
 1. A környezetszennyezés gazdaságtana.
 2. A környezetvédelem szabályozásának eszközei.
 3. Az Európai Unió környezetpolitikája.
 4. Az Európai Unió energiapolitikája.
 5. Hazai példák.

3. alkalom

15.00-20.00
 1. A Föld légköre és a klímaváltozás.
 2. Alternatív jóléti mutatók.
 3. Energia, mint erőforrás szerepe a gazdaságban; a világ energiafelhasználásának alakulása.
 4. A kőolaj szerepe a világgazdaságban.
 5. Globális forgatókönyvek a világ alakulására.

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

A szakkurzus eredményeként a résztvevők/hallgatók az alábbi kompetenciákkal bírnak:

 • a hallgató szakmai feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a megfelelő környezeti módszereket;
 • törekszik a szakmai és személyes kompetenciáinak fejlődését szolgáló önképzésre;
 • a tanult környezetgazdaságtani elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is;
 • nyitottá válik az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére;
 • környezetérzékennyé, gyakorlatorientált szemléletmódúvá válik.

Szakirodalom

1.      Kerekes S. (2007) : A környezetgazdaságtan alapjai. AULA Kiadó 238 p.

2.      Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 245p.

3.      Szlávik J. (2013): Fenntartható gazdálkodás Wolters Kluwer CompLex Kiadó, Budapest 273 p. ISBN 978 963 295 345 8

4.      Kerekes S. (2007): Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés 145p. http://miau.gau.hu/avir/intranet/debrecen_hallgatoi/tananyagok/jegyzet/21-Kornyezetgazdalkodas.pdf

5.      Gyulai I. (2012): A fenntartható fejlődés. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 105p.

6.      Buday-Malik A., Győrffy I., Nyiry A., Roncz J., Szép T., Tóthné Szita K. (2012): Energiagazdálkodás és fenntarthatóság Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetem