Középiskolákat megszólító szakmai műhelyre került sor a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban

Új kihívások és intézményi válaszok a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók felsőoktatásba való bekerülésében címmel szervezett szakmai műhelyt szakkollégiumunk május 21-én. A szakmai műhely célja az volt, hogy áttekintsük, milyen kihívást fog jelenteni az érintett személyek és intézmények szintjén 2020-tól a felsőoktatásba való bekerülés szigorodó feltételrendszere – a középfokú nyelvvizsga és az emelt érettségi szükségessége az alap és osztatlan képzésbe való bejutáshoz. Ez a kérdéskör különösen aggasztó a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának esélyei szempontjából, akik jelenleg BAZ megye középiskoláiban tanulnak és 2020-ban vagy azt követően egyetemre szeretnének jelentkezni.

A szakmai műhelyre a BAZ megyei, érettségit adó középiskolák vezetőit, tankerületi vezetőket, szakképzési centrumok vezetőit, egyházi partnerintézmények képviselőit, roma szakkollégiumok vezetőit hívtuk meg. Mint kiderült, a meghívotti kör számára is fontos volt a felvetett kérdéskör, hiszen több mint 15 intézmény és tankerület képviseltette magát.

A program Makkai László igazgató atya köszöntőjével kezdődött. Az első előadáson Prof. Dr. Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának vezetője a felekezeti szakkollégiumokban rejlő erőforrásokról beszélt, megvizsgálva a felekezeti szakkollégiumok és más egyházi közösségek által generált társadalmi tőke szerepét. Igen tanulságos volt hallani professzor asszony gondolatébresztő előadásában többek között az egyházi közösségek kohéziós szerepéről, amelyet nemzetközi kitekintésben is betöltenek számos hátrányos helyzetű fiatal életében, ahogy arról is, hogy például az alacsony iskolázottságú szülők vallásossága szignifikáns hatással van gyerekeik felsőfokú továbbtanulására, elősegítve a társadalmi mobilitásukat. Kocsis Zsófia, a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának doktorandusz kutatója pedig a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatásba kerülését gátló és támogató tényezőket foglalta össze több recens kutatás eredményei alapján. Kitért egy kutatásra, amelyet a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ a közelmúltban végzett Hajdú-Bihar megyére kiterjedően a hátrányos helyzetű középiskolások körében, részletesen megvizsgálva társadalmi-családi hátterüket, továbbtanulási szándékukat, az erről alkotott víziók meglétét avagy hiányát, rámutatva számos olyan beavatkozási pontra is, amelyet az őket körülvevő oktatási-nevelési intézményi környezet eredményesen alkalmazhat a felsőfokú továbbtanulásuk elősegítésében. Az előadást követően azt a következtetést vontuk le, hogy BAZ megye területén is szükség van a közeljövőben egy hasonló kutatás elvégzésére, amely hiánypótló módon feltárná azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak a továbbtanulási esélyeit, akik jelenleg BAZ megye középiskoláiban tanulnak és 2020-ban vagy azt követően jelentkezhetnének egyetemre.

A két előadást követően Makkai László igazgató atya és Szemán Ágnes irodavezető szakkollégiumunk megalakulásáról, működéséről és eredményeiről beszélt, összefoglalva azt a komplex támogatási rendszert, amelyet a szakkollégium a roma és nem-roma egyetemista tagjainak kínál az ösztöndíjtól és kollégiumi elhelyezéstől a mentoráláson és nyelvtanuláson át a gyakornoki és tutori programig. Mozgó Mónika, a külső kapcsolatok koordinátora a szakkollégium nemrég indult programját, a Felsőoktatási Felkészítő Programot (FeFe) mutatta be a jelenlévőknek, mely a megye hátrányos helyzetű középiskolásait célozza meg, támogatva őket a nyelvvizsga megszerzésében és az egyetemre való bejutásban.

A szakmai műhelyt egy tartalmas kerekasztal beszélgetéssel zártuk, melynek keretében válaszokat kerestünk a felsőoktatásba való bekerülés változó feltételeire. Azt is megvizsgáltuk, hogy milyen intézményi szintű válaszok születhetnek vagy születtek már e kihívásra, és milyen intézmények közötti összefogás segítheti a hátrányos helyzetű középiskolások továbbtanulását. Számos hasznos javaslat hangzott el, hogyan lehet eredményesen összefogni a kérdéskörben, miként lehetne FeFe programunkat a középiskolákkal és a Miskolci Egyetemmel együttműködve minél hatékonyan megvalósítani. Nagy örömünkre közösen gondolkodhattunk arról, hogy a középiskolások továbbtanulási útjának egyengetésében miféle katalizátor szerepet tölthet be a jövőben a szakkollégium.

Köszönjük szépen minden megjelent vendégnek, hogy megtisztelt jelenlétével és aktívan részt vett a kialakult párbeszédben!

 

Szilágyi Eszter tutor