Mentor in my life című nemzetközi konferencián vettünk részt

A roma diákok mentorálásának lehetőségeiről, a mentorok szerepéről tanácskoztak szakkollégiumunk hallgatói és munkatársai Eperjesen, május 15-17 között.

 

A kelet-szlovákiai Eperjesi Egyetem volt a házigazdája annak a barátságos hangulatú nemzetközi konferenciának, amelyen a házigazdán kívül az opavai Sziléziai Egyetem (Csehország),  a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, továbbá a debreceni, nyíregyházi és a miskolci roma szakkollégium képviseltette magát. Miskolcról Balogh Jenő és Gagyi Norbert szakkollégisták és Szilágyi Eszter tutor vett részt az eseményen.

 

A konferencia egy nemzetközi projekt keretében valósult meg, melyet a Nemzetközi Visegrádi Alap támogat. A projekt fő célja, hogy olyan roma hallgatók élettörténeteit/narratíváit elemezze a bevont országokból, akik hátrányos helyzetű közösségekből jutottak be a felsőoktatásba. Az elemzés fókuszában a kiemelt támogató személyek azonosítása áll, ennek segítségével kívánja leírni a mentorálás, a formális és informális személyi támogatás jó gyakorlatait. Ehhez kapcsolódóan a konferencia első napján a résztvevő tíz roma fiatal igen tanulságos, sokszor megrázó történeteit hallgathattuk végig az iskolai pályafutásukról és az őket ebben támogató személyekről, legyenek azok szülők, elhivatott pedagógusok, roma szakkollégiumok vagy éppen egy általános iskola takarítónője, aki állandóan bátorította azt a roma fiút is, akiben más sajnos sok esélyt nem látott a továbbtanulásra.  Lehetőségünk nyílt összehasonlítani a részt vevő országok hasonlóságait és eltéréseit is e területen. A felsorolt jó gyakorlatok közül egyértelműen kiemelkedett a magyarországi roma szakkollégiumi hálózat, mely ebben a kelet-európai térségben egyedülálló módon biztosít egy átfogó, komplex támogatási rendszert a roma és más hátrányos helyzetű egyetemistáknak – az intenzív mentoráláson, tutoráláson kívül ösztöndíjat, kollégiumi elhelyezést, az önképzés számos formáját, nyelvtanulást, gyakornoki tapasztalatszerzést és nem utolsó sorban egy élő, keresztény, roma és nem-roma értelmiségi közösségbe való bekapcsolódás lehetőségét is kínálja.

A konferencia utolsó napja egy tanúsítvánnyal záruló képzés formájában valósult meg, ahol a roma fiatalok a mentorálás mikéntjéről tanulhattak a nemzetközi oktató-csapattól. A hallgatók megerősödtek segítő kompetenciáikban, rálátást kaptak a mentori munka szerepére és működésmódjára. Továbbá azt az izgalmas kérdést is körbejárták, hogy milyen személyiségjegyekkel rendelkező személyek alkalmasak leginkább a mentorálásra és milyen személyiségtipológiák mentén érdemes a mentor-mentorált párosítást megvalósítani.

 

„A konferencia a mi pályafutásunkról szólt, azon belül is arról, hogy kinek a segítségével sikerült eljutni az egyetemre, ő milyen személyiség volt, miben és hogyan segített, inkább lelkiekben támogatott, vagy inkább mint szakember. A képzés másnap ennek a folytatása volt. MBTI teszt alapján rangsoroltak minket, és elmondták, melyik személyiségtípusból lehet jó mentor, és melyek azok a személyiségtípusok, akiknek nehezebben lehet segítséget adni.

 

A hangulat oldott volt, nagyon nyíltak voltak az emberek, és kifejezetten pozitív élményeim vannak. Sok élménnyel gazdagodtam, beszélgethettem más országban élő Cigány Egyetemistákkal, megismerhettem a történetüket, és hogy az ő hazájukban milyen cigányként élni.”

(Gagyi Norbert szakkollégista)