Megjelent a Szakkollégium új kiadványa

2020 januárjában megjelent a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium periodikájának legújabb száma, Lehetőség 2020/1 sorozatszámmal, Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból 3. címmel. Amint azt a cím is tükrözi, immáron harmadik alkalommal igyekeztünk összegyűjteni azon szakkollégistáink írásos munkáit, akik diplomaszerzés előtt állnak, és saját szakterületükön kiemelkedő tudományos eredményeket mutathatnak fel.

A periodikában három szakkollégista írásai jelentek meg:

  • Galyas Dalma: Fiatalkorúak a büntetés-végrehajtásban (részlet);
  • Hadházi Renáta Aranka: A Harry Potter regénysorozatban megjelenő nevek mitológia és egyéb szimbolikus jelentései;
  • Hadházi Renáta Aranka: Az emlékezés lehetőségei a holokausztirodalomban;
  • Lapos Bence: A videójátékok megjelenésének technikai, gazdasági és társadalmi hatásai.

A kiadvány az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával került kiadásra.

Elme Házában jártak szakkolisaink – közösségi tevékenység keretében

Mi is az Elme Háza? Röviden, a nevével ellentétben nem bolondok háza, hanem egy elme játékot, gondolkodást, csapatmunkát igénylő szórakozás. Mi a héten voltunk a Rítus nevű pályán pár szakkollégista társammal. A játék roppant szórakoztató és izgalmas volt. Emellett párszor a szívbaj kerülgetett bennünket az ijesztő hangok miatt. A pálya összehozza az embereket, mindenkinek lehetősége van megmutatni tudását és lelkesedését. Ezáltal megismerjük egymás erőségeit és gyengeségeit, valamint egy bizalmi kapocs alakul ki közöttünk, ugyanis a szobából való kijutás érdekében szükségünk van megbízni a másikban, és mindenkinek valami feladatot kiadni. Így megtanulhatjuk, hogy az életben sem kell mindent magunk csinálunk, hanem a megfelelő emberekkel kell magunkat körül vennünk.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Moziban jártunk a szakkollégistákkal

A szakkollégium hallgatói és munkatársai 2020. január 17-én közösségi tevékenység keretében moziban jártak. A szakkollégistáink választása a Tőrbe ejtve filmre esett. A mozi látogatás után élménybeszámolót tartottak és kötetlen beszélgetés keretében megosztották egymással a filmről alkotott véleményüket. A szakkollégisták közül, azok, akik ismerték Agatha Christie munkásságát és Poirot alakját, megegyeztek, hogy a film története, szereplői hasonlítanak az említett írónő könyveiben szereplő főhősökre. A remek alakítások, a szövevényes cselekmény, az ötletes történetvezetés, a humoros szituációk remek szórakozást és jó beszélgetési alapot nyújtott a hallgatók és munkatársak számára.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Cigány Arcú Jézus c. szakkurzus – Tematika

TEMATIKA

 

Cigány Arcú Jézus c. szakkurzus

 

Program megnevezése:                    Cigány Arcú Jézus c. szakkurzus

Program típusa:                               tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                  3 alkalom: 2020. 01.16., 2020.01.23., 2020.01.30.

                                                           1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                          Görögkatolikus  Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon   Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.

 

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):

Dr. Balogh Győző János – előadó

Leírás:

Modern időnkben elkerülhetetlen, hogy a gyorsan változó világgal együtt az idők jeleit követve gyors ütemben fel tudjuk venni a változás ritmusát, azért, hogy a ránk bízott emberi életeket Krisztus nyomdokain járva reménnyel tölthessük el. Ehhez viszont új megoldásokra van szükségünk. Mindenképpen szükséges egy gyors és hatékony paradigmaváltás, mely hatékonyabbá teszi azon missziós/keresztényi küldetésünket, melyet maga Jézus jelöl ki számunkra.

Kultúra, etnikum, bőrszín nem lehet kizáró oka az isteni örökségünknek. Ebben az országban, ahol megannyi kisebbségnek kellene együtt élnie keresztény értékrenden alapuló lelki-testvéri kötelékben, kulcskérdés lehet, hogy a történelmi egyházak milyen módszereket választanak az „emberek halászata” közben. „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” Ma az emberek leginkább személyek szeretnének lenni, kiválni a tömegből. Ez megköveteli, hogy az embereket külön-külön vezessük Krisztushoz, ne pedig tömegesen, ugyanis ma már nehéz halászni. Az Egyháznak pecázva kell utánamennie minden embernek, saját kultúrája tengerében…

 

 

Tematika:

1. alkalom: 2020.01.16.

15.00-20.00              I.      A missziológia alapjai

II.      A cigánymisszió szükségessége, bázisközösségei, lehetséges útjai, lépései

III.      A családpasztoráció, annak módjai, lehetőségei és kihívásai

 2. alkalom: 2020.01.23.

15.00-20.00              I.      A cigányok felelősségvállalása saját missziójukért

II.      A cigány keresztény közösségek kialakítása

III.      A cigány gyerekek egyházi keretek közötti nevelése, annak hatásai

3. alkalom: 2020.01.30.

15.00-20.00        I.      A cigány közösségek újra-evangelizálása

II.      A cigánypasztorációs paradigmaváltás, annak új feladatai és működési területei

III.      A külföldön zajló cigánypasztoráció ismérvei

 

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

  • szakkollégisták keresztény és cigány identitásának fejlesztése
  • missziótudat kialakítása
  • kommunikációs képességek fejlesztése
  • véleményformálási képesség fejlesztése

 

Szakirodalom

·         Dr. Balogh Győző János: Cigány arcú Jézus c. könyv

·         Vatikáni Zsinatok dokumentumai

·         Pápai enciklikák

·         Magyar Katolikus Katekizmus

 

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

A cigány arcú Jézus c. szakkurzus előadásanyaga.