Cigány Arcú Jézus c. szakkurzus – Tematika

TEMATIKA

 

Cigány Arcú Jézus c. szakkurzus

 

Program megnevezése:                    Cigány Arcú Jézus c. szakkurzus

Program típusa:                               tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                  3 alkalom: 2020. 01.16., 2020.01.23., 2020.01.30.

                                                           1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                          Görögkatolikus  Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon   Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.

 

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):

Dr. Balogh Győző János – előadó

Leírás:

Modern időnkben elkerülhetetlen, hogy a gyorsan változó világgal együtt az idők jeleit követve gyors ütemben fel tudjuk venni a változás ritmusát, azért, hogy a ránk bízott emberi életeket Krisztus nyomdokain járva reménnyel tölthessük el. Ehhez viszont új megoldásokra van szükségünk. Mindenképpen szükséges egy gyors és hatékony paradigmaváltás, mely hatékonyabbá teszi azon missziós/keresztényi küldetésünket, melyet maga Jézus jelöl ki számunkra.

Kultúra, etnikum, bőrszín nem lehet kizáró oka az isteni örökségünknek. Ebben az országban, ahol megannyi kisebbségnek kellene együtt élnie keresztény értékrenden alapuló lelki-testvéri kötelékben, kulcskérdés lehet, hogy a történelmi egyházak milyen módszereket választanak az „emberek halászata” közben. „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” Ma az emberek leginkább személyek szeretnének lenni, kiválni a tömegből. Ez megköveteli, hogy az embereket külön-külön vezessük Krisztushoz, ne pedig tömegesen, ugyanis ma már nehéz halászni. Az Egyháznak pecázva kell utánamennie minden embernek, saját kultúrája tengerében…

 

 

Tematika:

1. alkalom: 2020.01.16.

15.00-20.00              I.      A missziológia alapjai

II.      A cigánymisszió szükségessége, bázisközösségei, lehetséges útjai, lépései

III.      A családpasztoráció, annak módjai, lehetőségei és kihívásai

 2. alkalom: 2020.01.23.

15.00-20.00              I.      A cigányok felelősségvállalása saját missziójukért

II.      A cigány keresztény közösségek kialakítása

III.      A cigány gyerekek egyházi keretek közötti nevelése, annak hatásai

3. alkalom: 2020.01.30.

15.00-20.00        I.      A cigány közösségek újra-evangelizálása

II.      A cigánypasztorációs paradigmaváltás, annak új feladatai és működési területei

III.      A külföldön zajló cigánypasztoráció ismérvei

 

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

  • szakkollégisták keresztény és cigány identitásának fejlesztése
  • missziótudat kialakítása
  • kommunikációs képességek fejlesztése
  • véleményformálási képesség fejlesztése

 

Szakirodalom

·         Dr. Balogh Győző János: Cigány arcú Jézus c. könyv

·         Vatikáni Zsinatok dokumentumai

·         Pápai enciklikák

·         Magyar Katolikus Katekizmus

 

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

A cigány arcú Jézus c. szakkurzus előadásanyaga.