Rendkívüli közlemény

Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország Kormánya vészhelyzetet hirdetett ki a 41/2020 számú Korm. rendeletében, egyúttal megkezdte a rendkívüli jogrenddel összefüggő jogalkotási folyamatot.

Ennek értelmében,

  1. Diákotthonunkban a vendégek fogadása határozatlan időre nem megengedett.
  2. Intézményünkbe belépőknek kötelező a kézmosás a kijelölt helyeken. Továbbá az irodai helyiségek és közösségi terek szellőztetése gyakori rendszerességgel kötelező.
  3. A szobák fertőtlenítését elrendelem, a fertőtlenített szobák, egyéb helységek határozatlan időre bezárásra kerülnek.

A fenti utasítások visszavonásig érvényesek!

  1. március 12.

 

Makkai László

igazgató

Kiváló eredményeket értek el szakkollégistáink: „Esélyért” Díj, Kiemelt Nívódíj és Tanulmányi emlékérem

Szakkollégiumunk életében immár negyedik alkalommal nyert TDK dolgozatával „Esélyért” Díjat egy szakkollégistánk. Hadházi Renáta harmadéves magyar alapszakos hallgató, 2017 szeptemberétől tagja roma szakkollégiumunknak. Kitartó munkájának, korábbi eredményeinek köszönhető, hogy 2019 novemberében TDK 1. helyezést ért el. Dolgozatának címe: Hátrányos nyelvi helyzet, cigány – magyar kétnyelvűség vizsgálata egy szabolcsi iskola tanulóinak körében. Transzlingválás és nyelvi szocializáció. Felkészítő tanára és egyben mentora Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő.

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2010-ben alapította az „Esélyért” Díjat, ezzel támogatni kívánja a szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, meg kívánja nyerni a hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése. „Esélyért” Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozatkészítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. („Esélyért” Díj felhívása)

Renátát kértük, hogy foglalja össze dolgozatát:

Dolgozatom megírása közben arra törekedtem, hogy bebizonyítsam: az oktatásban hátrányként jelenik meg, hogy a gyerek anyanyelve nem ugyanaz, mint az iskola, az oktatás nyelve. A vizsgálat célja az volt, hogy felismerhetővé váljék a probléma, s ezzel a felismeréssel segíthessük a cigány-magyar együttélést, a cigány gyerekek iskolai sikerét. Dolgozatomban a Tiszavasváriban működő Transzlingvális műhely szerepét és fontosságát tárgyalom. A hospitálás és a kutatásom felismerhetővé tette, hogy a cigány közösségek közeli környezetükben nem a magyar nyelvet használják. Ennek különböző okai lehetnek, mint például a cigány kultúra, melynek része a saját nyelv, a hagyományokat őrző közösségek pedig elsődleges nyelvként adják tovább a kultúra nyelvét. Dolgozatom második részében a Bernstein-féle hipotézis mintájára elvégzett vizsgálatot mutattam be, melynek lényege, hogy a korlátozott kód, mint nyelvi hátrány jelen van napjainkban is. Ennek bizonyítására kutatást végeztem Polgáron tanuló gimnáziumi és szakiskolai diákok körében.

Burai Laura a XVII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozón és Versenyen kamaratársával együtt Kiemelt Nívódíjat és a Debreceni Egyetem Rektorának Különdíját is elnyerték. Laura osztatlan tanári – zenetanár (gordonka) szakos hallgatója a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenetudományi Intézetének, Benjáminnal 2016 óta muzsikálnak együtt, azóta barátok és zenésztársak. A versenyen előadott mű D. Sosztakovics d-moll szonátájának III-IV. tétele volt. A Rektori különdíjat a mű különösen jó előadásáért kapták.

Somosi Gábor villamosmérnök hallgató, kiemelkedő tanulmányi eredményéért a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi emlékérmének arany fokozatát nyerte el.

Gratulálunk Szakkollégistáinknak a kiemelkedő eredményekhez!

       

TEMATIKA – Valahol Európában c. szakszeminárium

TEMATIKA – Valahol Európában c. szakszeminárium

 

Program megnevezése:                    Valahol Európában c. szakszeminárium

Program típusa:                                 tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                     3 alkalom: 2020.04.07., 2020.04.14., 2020.04.21.

                                                                  1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                            Görögkatolikus  Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon   Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.

 

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner): Dr. Lipták Katalin – előadó

 

Leírás:

A szakkollégium 2020 tavaszára egy szakmai kirándulást tervez Brüsszelbe, ahol az Európai Unióval és intézményeivel ismerkedhetnek majd meg a hallgatók. A Valahol Európában c. szakszeminárium egyfelől lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók felkészülten, megfelelő tudással a hátuk mögött vehessenek részt a kiránduláson. Másfelől ráépül a szakkollégiumban a korábbi NTP pályázatokból megrendezett szakkurzusok (Globalizációs kurzus, Kötöttségek és önállóság – hazánk és az EU c. szakkurzus) tananyagára, tovább bővítené a már megszerzett ismeretek körét mind elméleti, mind gyakorlati síkon. A kurzusnak köszönhetően a hallgatók megismerkednének az Európai Unió intézményeivel, azok felépítésével, tagjaival, működési mechanizmusával. Interaktív feladatokon keresztül betekintést kaphatnak az Európai Parlament tényleges működésébe, maguk is kipróbálhatják a választások, a szavazás, a véleménynyilvánítás rendszerét. Ennek segítségével alkalmassá válnak a témában való objektív véleményformálásra és annak közönség előtt történő bemutatására, vitára bocsátására is.

 

Tematika:

1. alkalom: 2020.04. 07.

15.00-20.00 I.      Az európai identitás; integráció

II.      Az Európai Unió fejlődéstörténete

III.      A négy alapszabadság


2.  
alkalom: 2020.04.14.

15.00-20.00 I.      Az Európai Unió fő intézményei

II.      Közösségi politikák

III.      Strukturális és kohéziós politika

IV.      Az Unió jogalkotási folyamata


3. alkalom: 2020.04.21.

15.00-20.00 I.      AZ EU költségvetése

II.      Pénzügyi tervezési keretidőszakok

III.      Költségvetési bevételek és kiadások

IV.      Támogatások


A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

  • Az Európai Unióra vonatkozó ismeretek körének bővülése
  • kommunikációs képességek fejlesztése
  • érveléstechnika, vitakészség fejlesztése
  • vélemény-nyilvánítási képesség fejlesztése 

Szakirodalom

·         Nagy Z., Győrffy I., Sebestyénné Szép T. (2014): Mérföldkövek az európai integráció történetében Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 149 p. (ISBN: 978-615-5216-59-6

·         J. McCormick, J. Olsen (2013): The European Union Politics and Policies, 5th Edition, p.400

·         Kengyel Ákos (szerk.) (2010): Az Európai Unió közös politikái. Akadémiai Kiadó. Budapest

·         Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVGORAC, Bp. 2011.

·         General Report on the Activities of the European Union 2018. European Comission Brussels, 154 p.

A Valahol Európában c. szakkurzus előadásanyaga.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvános vitaest a szakkollégiumban

Szakkollégiumunk számára évről-évre fontos, hogy a hallgatói vitakultúra fejlesztő eseményeken vegyenek részt. A nyilvános vitaesttel a célunk az, hogy a szakkollégisták megismerkedjenek a strukturált beszélgetések szabályaival, gyakorolják a hatékony érvelés és cáfolás technikáit, megtanulják megkülönböztetni a valódi érveket az érvnek látszó állításoktól, és megértsék a kiegyensúlyozott, demokratikus vita lényegét és értelmét.

2020. február 25-én Lajhóné Tóth Andrea szociális munkás volt a vendégünk, a vitaest témája: „Család és/vagy tanulás?”. Andrea már elmúlt 40 éves, amikor megszerezte a diplomáját a Miskolci Egyetem szociális munka szakán. Háromgyermekes édesanya, családját és környezetét is inspirálja a tanulásra. Mindezek mellett a korábbiakban Szakkollégiumunk belső mentora volt, most középiskolás diákokat mentorál. A témafelvetés az ő élettörténetével kezdődött. Andrea elmondta, hogy ugyan a tanulás és a család összeegyeztetése igazi kihívás, az egyensúly megtalálása volt számára a fontos.

A vitaest a demokratikus vita szabályainak megfelelően, remek érvekkel és ellenérvekkel megjelenve zajlott le arra vonatkozóan, hogy vajon lehetséges-e egyszerre továbbtanulni és családot alapítani, avagy sem. Hallgatóink tapasztalataiknak és életkoruknak megfelelően reagáltak és érveltek a vitában.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Közösségi sport – Lézerharc a Factoryban

A szakkollégium hallgatói és dolgozói február 20-án közösségi sport program keretében lézerharcolni voltak a miskolci Factory Arénában. A küzdelem egy nagy pincerendszerben zajlott, így még izgalmasabbá téve a programot. A társaság két csapatban küzdött meg egymással, mindenki kapott puskát és egy fejpántot, ami érzékelte a találatokat. Míg a védekező csapat bement, hogy elfoglalja helyét, addig a másik csapat türelmesen várakozott. Ezután elkezdődött a harc: a támadócsapat vigyázva elindult, majd megkezdődött az összecsapás, drámai zene kíséretében. A csapatok közti csata végén jelentős győzelemmel a piros csapat nyert. Ezután következett az egyéni verseny: mindenki mindenki ellen játszott. Ez volt az este legizgalmasabb része, hiszen nem csak 8, hanem rögtön 16 embert kellett szemmel tartani, nehogy idő előtt elfogyjon az életünk. A program után mindenki fáradtan, de remek élményekkel feltöltve tért vissza a szakkollégiumba.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.