Kiváló eredményeket értek el szakkollégistáink: „Esélyért” Díj, Kiemelt Nívódíj és Tanulmányi emlékérem

Szakkollégiumunk életében immár negyedik alkalommal nyert TDK dolgozatával „Esélyért” Díjat egy szakkollégistánk. Hadházi Renáta harmadéves magyar alapszakos hallgató, 2017 szeptemberétől tagja roma szakkollégiumunknak. Kitartó munkájának, korábbi eredményeinek köszönhető, hogy 2019 novemberében TDK 1. helyezést ért el. Dolgozatának címe: Hátrányos nyelvi helyzet, cigány – magyar kétnyelvűség vizsgálata egy szabolcsi iskola tanulóinak körében. Transzlingválás és nyelvi szocializáció. Felkészítő tanára és egyben mentora Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő.

A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2010-ben alapította az „Esélyért” Díjat, ezzel támogatni kívánja a szegénység és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, meg kívánja nyerni a hallgatókat és a kollégákat a szolidaritás gondolatának. Mindezen értékeket úgy kívánja erősíteni, hogy figyelembe veszi az Egyetem és a TDK alapelveit, melyek az alkotókészség kibontakoztatása, a szaktudás elmélyítése, a tehetség, az egyetemi teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése. “Esélyért” Díjjal ismeri el azon hallgatót és témavezetőjét, aki az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készített dolgozatot, vagy a dolgozatkészítője esélyegyenlőségi politika értelmében két nagy szegmenshez a fogyatékkal élőkhöz, valamint az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartozik. („Esélyért” Díj felhívása)

Renátát kértük, hogy foglalja össze dolgozatát:

Dolgozatom megírása közben arra törekedtem, hogy bebizonyítsam: az oktatásban hátrányként jelenik meg, hogy a gyerek anyanyelve nem ugyanaz, mint az iskola, az oktatás nyelve. A vizsgálat célja az volt, hogy felismerhetővé váljék a probléma, s ezzel a felismeréssel segíthessük a cigány-magyar együttélést, a cigány gyerekek iskolai sikerét. Dolgozatomban a Tiszavasváriban működő Transzlingvális műhely szerepét és fontosságát tárgyalom. A hospitálás és a kutatásom felismerhetővé tette, hogy a cigány közösségek közeli környezetükben nem a magyar nyelvet használják. Ennek különböző okai lehetnek, mint például a cigány kultúra, melynek része a saját nyelv, a hagyományokat őrző közösségek pedig elsődleges nyelvként adják tovább a kultúra nyelvét. Dolgozatom második részében a Bernstein-féle hipotézis mintájára elvégzett vizsgálatot mutattam be, melynek lényege, hogy a korlátozott kód, mint nyelvi hátrány jelen van napjainkban is. Ennek bizonyítására kutatást végeztem Polgáron tanuló gimnáziumi és szakiskolai diákok körében.

Burai Laura a XVII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene Találkozón és Versenyen kamaratársával együtt Kiemelt Nívódíjat és a Debreceni Egyetem Rektorának Különdíját is elnyerték. Laura osztatlan tanári – zenetanár (gordonka) szakos hallgatója a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenetudományi Intézetének, Benjáminnal 2016 óta muzsikálnak együtt, azóta barátok és zenésztársak. A versenyen előadott mű D. Sosztakovics d-moll szonátájának III-IV. tétele volt. A Rektori különdíjat a mű különösen jó előadásáért kapták.

Somosi Gábor villamosmérnök hallgató, kiemelkedő tanulmányi eredményéért a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi emlékérmének arany fokozatát nyerte el.

Gratulálunk Szakkollégistáinknak a kiemelkedő eredményekhez!