Felvételi felhívás a 2020/2021-es tanévre

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon,  Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2020-2021-as tanévre, elsősorban roma és/vagy hátrányos helyzetű, illetve fontos társadalmi kérdések iránt érdeklődő, a cigányságot érintő problémákra fogékony hallgatók számára, akik a Miskolci Egyetemen, nappali vagy levelező tagozaton tanulnak.

Amit kínálunk:

 • akár 50 ezer Forint ösztöndíj havonta!
 • színes tanulmányi program
 • mentori rendszer
 • felzárkóztatás és hátránykompenzálás a nehezebb tantárgyakból
 • személyes odafigyelés, egyetemi tanulmányi előmenetel segítése
 • nyelvtanulási lehetőség
 • közösségi és hitéleti programok
 • ingyenes nyomtatás és fénymásolás
 • ingyenes laptop- és bicikli kölcsönzési lehetőség
 • kellemes és kulturált egyetemi kollégiumi férőhely Miskolctapolcán.

A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 04.

Jelentkezni a következő módokon lehet: elektronikusan a gkciganyszakkoli@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a 3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24. címre.

A küldött pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a következőket:

 

 1. a kitöltött jelentkezési lapot,
 2. egy fényképes önéletrajzot,
 3. az érettségi bizonyítvány másolatát,
 4. a felsőoktatási intézmény által küldött felvételi értesítő másolatát (amennyiben felsőoktatási tanulmányaid 2020 szeptemberében kezded meg),
 5. az előző két lezárt félév tanulmányi eredményéről szóló igazolást (NEPTUN rendszerből kinyomtatott leckekönyv, ha tanulmányaid 2020 szeptembere előtt megkezdted a felsőoktatási intézményben),
 6. egy lelkészi ajánlást,
 7. a jegyző által kiállított igazolást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról és a hátrányos helyzetről (amennyiben releváns).

A pályázati dokumentáció beérkezését követően a jelentkezőket írásban értesítjük a felvételi eljárás második szakaszáról.

 

Letölthető jelentkezési lap és további információk a szakkollégiumról: http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu/

Online jelentkezésre is van lehetőség: http://szakkoli.gorogkatolikuskoli.hu/h%C3%ADrek/jelentkezes/?

 

További információ:

Mozgó Mónika (kapcsolati koordinátor)
3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.
Mobil: +36 30/7231005
E-mail: gkciganyszakkoli@gmail.com

Itthonról is Valahol Európában

A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium az NTP-SZKOLL-19-0003 projektje keretében 2020 áprilisában megrendezte „Valahol Európában” című szakszemináriumát. A kialakult helyzetre tekintettel a 15 órás kurzus online formában valósult meg.

Az órák alatt feldolgozott témakör az Európai Unió volt. A hallgatók az első blokkban az Unió kialakulásának történetével, hátterével, alapjaival ismerkedhettek meg. A második 5 órás előadás során az EU főbb intézményeit és politikáit vették górcső alá, míg végezetül költségvetési kérdéseket tárgyaltak. A szemináriumot Dr. Lipták Katalin, a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetének tanszékvezetője, egyetemi docens tartotta meg.

A kurzus célja az volt, hogy túllépve országunk határain bővítse a résztvevők ismereteit az Európai Unióra vonatkozóan – ennek megfelelően a hallgatók az egyes altémákkal kapcsolatos kérdéseikre is válaszokat kaphattak. Érdekes és izgalmas kérdések, ötletek merültek fel részükről, és jó volt látni, hallani, hogy a mai fiatalok érdeklődnek az őket körülvevő világról és annak nagyobb összefüggéseiről. Elmondásuk szerint sok új információval lettek gazdagabbak, az előadó személye és szakmai felkészültsége pedig mindannyiukat megnyerte.

 

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Virtuálisan folytatódik a munka a miskolci szakkoliban

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium 2019/2020-as tanévére vonatkozó szakmai programjának zökkenőmentes megvalósulása érdekében – átmeneti időszakra szóló – távoktatási tervet készítettünk Virtuális Szakkollégium címmel.

A Kormány vészhelyzettel kapcsolatos alapvető intézkedései között szerepelt, hogy a rendelet hatálybalépésének napjától a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos. ((41/2020. (III. 11.) Korm.rendelet)

A mi diákotthonunk lakói is 2020. március 13-ig elhagyták az épületet, a szobák és közös helyiségek fertőtlenítése megkezdődött. Minden ezidőre tervezett kollégiumi/szakkollégiumi programot elhalasztottunk egy hétre, hogy felkészülhessünk erre a helyzetre.

Célunk, hogy a 2019!2020-as tanév tavaszi szemeszterében a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a szakkollégisták számára lehetőséget biztosítsunk a tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenységünk folyamatos elérésére, az általuk vállalt programelemek teljesítésére, a kreditalapú tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság fenntartására.

Nem titkolt célunk továbbá, hogy a későbbiekben egy sokkal átfogóbb, komplex módszertan kidolgozása, mellyel elérhetővé tennénk a roma szakkollégium által nyújtott szolgáltatásokat olyan hallgatók számára is, akik külföldi tanulmányúton vagy cserediák-programban vesznek részt, illetve krízishelyzet miatt nem tudnak jelen lenni huzamosabb ideig a programokon.

Egy hét szünetet követően, március 23-ától virtuálisan folytatjuk a szakkollégiumi programelemek megvalósulását. Kedd esténként skype-on keresztül tart lelki bátorítást Makkai László atya a spirituális modul keretében. A belső és külső mentori konzultációk is zökkenőmentesen folynak telefonon, e-mailen, chat-en illetve egyéb elektronikus felületeken. A skype-os angol és lovári nyelvórák szintén azt a célt szolgálják, hogy a szakkollégisták mihamarabb teljesítsék a diplomájukhoz szükséges nyelvvizsga követelményeket. A korrepetálás pedig ahhoz járul hozzá, hogy a hátrányok kompenzálásával sikeresen teljesítsék a hallgatók az egyetemi számonkéréseket. Gazdagító programelemünk keretében Valahol Európában című szakkurzusunk is a végéhez közeledik, a Lehetőség című periodikánk következő száma pedig épp a nyomdában van. Online folytatódik a kortárs mentorálás és a közösségi szolgálat is, mely főként a tanuláshoz nyújt segítséget a rászoruló gyermekeknek. Élő színházi előadás megtekintésével szerveztünk kulturális programot, és virtuális üzemlátogatásra is sor került a Nestlé Hungária Kft-nél A szakkollégium közösségi animátorai pedig kártyapartit, örömolimpiát és egészséges táplálkozással kapcsolatos közös gondolkodást szerveztek online formában. A pszichológusi tehetség-tanácsadás, illetve a közismereti és kulturális modul tömbösített előadásai áprilisban kezdődnek meg virtuálisan.

A munka tehát folytatódik. Munkatársaink és külső megbízott oktatóink, mentoraink otthoni munkavégzés keretében lelkesen törekednek arra, hogy a szakkollégium által nyújtott lehetőségekkel továbbra is élhessenek a fiatalok. Senkit nem hagyunk magára, a kapcsolattartás folyamatos, és fontosnak tartjuk, hogy bátorítsuk, ösztönözzük őket. Reméljük, hamarosan újra találkozunk!

 

Mindenkit várunk vissza!