Virtuálisan folytatódik a munka a miskolci szakkoliban

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium 2019/2020-as tanévére vonatkozó szakmai programjának zökkenőmentes megvalósulása érdekében – átmeneti időszakra szóló – távoktatási tervet készítettünk Virtuális Szakkollégium címmel.

A Kormány vészhelyzettel kapcsolatos alapvető intézkedései között szerepelt, hogy a rendelet hatálybalépésének napjától a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos. ((41/2020. (III. 11.) Korm.rendelet)

A mi diákotthonunk lakói is 2020. március 13-ig elhagyták az épületet, a szobák és közös helyiségek fertőtlenítése megkezdődött. Minden ezidőre tervezett kollégiumi/szakkollégiumi programot elhalasztottunk egy hétre, hogy felkészülhessünk erre a helyzetre.

Célunk, hogy a 2019!2020-as tanév tavaszi szemeszterében a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a szakkollégisták számára lehetőséget biztosítsunk a tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenységünk folyamatos elérésére, az általuk vállalt programelemek teljesítésére, a kreditalapú tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság fenntartására.

Nem titkolt célunk továbbá, hogy a későbbiekben egy sokkal átfogóbb, komplex módszertan kidolgozása, mellyel elérhetővé tennénk a roma szakkollégium által nyújtott szolgáltatásokat olyan hallgatók számára is, akik külföldi tanulmányúton vagy cserediák-programban vesznek részt, illetve krízishelyzet miatt nem tudnak jelen lenni huzamosabb ideig a programokon.

Egy hét szünetet követően, március 23-ától virtuálisan folytatjuk a szakkollégiumi programelemek megvalósulását. Kedd esténként skype-on keresztül tart lelki bátorítást Makkai László atya a spirituális modul keretében. A belső és külső mentori konzultációk is zökkenőmentesen folynak telefonon, e-mailen, chat-en illetve egyéb elektronikus felületeken. A skype-os angol és lovári nyelvórák szintén azt a célt szolgálják, hogy a szakkollégisták mihamarabb teljesítsék a diplomájukhoz szükséges nyelvvizsga követelményeket. A korrepetálás pedig ahhoz járul hozzá, hogy a hátrányok kompenzálásával sikeresen teljesítsék a hallgatók az egyetemi számonkéréseket. Gazdagító programelemünk keretében Valahol Európában című szakkurzusunk is a végéhez közeledik, a Lehetőség című periodikánk következő száma pedig épp a nyomdában van. Online folytatódik a kortárs mentorálás és a közösségi szolgálat is, mely főként a tanuláshoz nyújt segítséget a rászoruló gyermekeknek. Élő színházi előadás megtekintésével szerveztünk kulturális programot, és virtuális üzemlátogatásra is sor került a Nestlé Hungária Kft-nél A szakkollégium közösségi animátorai pedig kártyapartit, örömolimpiát és egészséges táplálkozással kapcsolatos közös gondolkodást szerveztek online formában. A pszichológusi tehetség-tanácsadás, illetve a közismereti és kulturális modul tömbösített előadásai áprilisban kezdődnek meg virtuálisan.

A munka tehát folytatódik. Munkatársaink és külső megbízott oktatóink, mentoraink otthoni munkavégzés keretében lelkesen törekednek arra, hogy a szakkollégium által nyújtott lehetőségekkel továbbra is élhessenek a fiatalok. Senkit nem hagyunk magára, a kapcsolattartás folyamatos, és fontosnak tartjuk, hogy bátorítsuk, ösztönözzük őket. Reméljük, hamarosan újra találkozunk!

 

Mindenkit várunk vissza!