Pénzügyi világunkc. szakszeminárium – TEMATIKA

TEMATIKA

 

Pénzügyi világunk c. szakszeminárium

 

Program megnevezése:                    Pénzügyi világunk c. szakszeminárium

Program típusa:                                 tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                     3 alkalom:2020.10.06., 2020.10.20., 2020.11.10.

                                                                 1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                          Görögkatolikus  Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon   Görögkatolikus Roma Szakkollégium  (3519 Miskolc, Görömbölyi u.24.);

online alkalmak esetén: GoogleMeet

 

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):

Prekopné Hriczó Mária – előadó

 

Leírás:

A diploma megszerzéséhez és a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez elengedhetetlenül szükséges azon gazdasági, pénzügyi alapismeretek elsajátítása, amelyek a mindennapi életük részét képezik. A szakszeminárium segítségével a szakkollégiumi tagok szert tesznek ezekre az elméleti és gyakorlati ismeretekre; képessé válnak az egyes élethelyzetek kihívásainak sokrétű, célravezető megválaszolására; részletesen megismerik a 21. századi pénzügyi rendszereket, különös tekintettek a bankok, biztosítók, NAV működésére, külön figyelmet fordítva arra, hogy a való életből vett gyakorlati példákon át ők maguk fedezzék fel az ismeretek tárházát, digitális eszközök segítségével, öntanulási folyamat során, csoportos projektmunka típusú feladatmegoldással (amelyek által a diákok digitális kompetenciái,írástudata is fejlődik, új tanulási formákat és csatornákat sajátítanak el). A szemináriumon megszerzett tudással nem csak önmaguknak, de környezetüknek is segítői, tanácsadói lehetnek, továbbá képessé válnak a témára vonatkozó észrevételeik kifejtésére, objektív véleményformálásra és -nyilvánításra.

 

Tematika:

 

1.alkalom: 2020.10.06.

 

15.00-20.00              I.      Bevételi források és kiadások

II.      Pénzkezelés

III.      Számlavezetés, banki szolgáltatások; e-banking

IV.      Befektetések

V.      Biztosítások

 

2. alkalom: 2020.10.20.

 

15.00-20.00              I.      Hitel – a szükséges rossz

II.      A modern világ hitelkínálata

III.      Lakáscélú hitelek, kis összegű kölcsönök, diákhitel

IV.      Hiteltermékek összehasonlítása; döntéshozatal

V.      Ügyfélkapu/cégkapu

 

3. alkalom: 2020.11.10.

 

15.00-20.00        I.      Az adózásról általában

II.      Adózással kapcsolatos problémák: adócsalás, adóelkerülés, feketegazdaság, árnyékgazdaság

III.      Társadalombiztosítás és biztosítási jogviszony, szociális hozzájárulási adó, személyi jövedelemadó

IV.      Bérszámítás

V.      Adókedvezmények és adóbevallás

 

 

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

  • életvezetési és pénzkezelési kompetenciák
  • digitális kompetenciák
  • matematikai kompetencia
  • pénzügyekhez kapcsolódó ismeretanyag bővülése
  • objektív véleményformálás- és nyilvánítás

 

Szakirodalom

·         Sándorné Új Éva: Gyakorlati pénzügyek példatár

·         dr. Vigvári András: Bevezetés a pénzügyekbe

·         Donald Marron: 30 másodperc gazdaságtan

·         GeneCallahan: Közgazdaságtan hús- vér embereknek

·         Meir Kohn: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok

Az előadás tematikája ppt-ben. 

Prekopné Hriczó Mária

 

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.