Virtuális mozgolódás a pénzügyi világban

Az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében a szakkollégiumunknak lehetősége nyílt hallgatói ismeretanyagát és gyakorlati tudását tovább bővíteni, olyan tudással, amely elengedhetetlen a mindennapi életben való eligazodáshoz.

2020. október-november hónapokban került megrendezésre a Pénzügyi világunk c. szakszeminárium, Prekopné Hriczó Mária könyvelő, középiskolai tanár közreműködésével. A három alkalmas, alkalmanként 5-5 órás (összesen 15 órás) szakszeminárium első, 2020.10.06.-i óráin szó esett a bevételek és kiadások fogalmáról, a mindennapi pénzkezelési feladatokról, a számlavezetésről a banki szolgáltatások köréről. A második és harmadik alkalmakat a COVID-19 vírusra tekintettel online formában kellett megrendeznünk, a Google Meet program segítségével. Az online megvalósítás, továbbá a pénzügyi világ elektronikus színtereinek megismerése teret adott a diákok számára digitális kompetenciáik fejlesztésére. A második, 2020.10.20.-i alkalmon a hitelek világa került mélyreszántóan bemutatásra, gyakorlati példákon keresztül, illetve az ügyfélkapu és a cégkapu működését is eltanulhatták a fiatalok. A 2020.11.10.-i harmadik alkalom az adózásról, a biztosítotti jogviszonyról és annak pilléreiről, továbbá a bérszámítás gyakorlati módszeréről és az adóbevallásról szólt. A 15 óra alatt a szakkollégisták több alkalommal csoportmunkában dolgoztak, egyénileg dolgoztak fel pénzügyi kérdéseket, ezzel egyidejűleg öntanulási folyamatuk is fejlődött.

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.