MEGHÍVÓ – Nyilvános vitaest

MEGHÍVÓ 

Egy Istenben hiszünk? – Nyilvános vitaest

 

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium egy nyilvános közéleti – tudományos vitaestet szervez az érdeklődők számára.

 

Vendégelőadó: Kiss László, görögkatolikus teológus

Vitapartnerek: egyetemi hallgatók, szakkollégisták

Helyszín: ONLINE ZOOM alkalmazáson keresztül

Időpont: 2021. május 05. kedd, 17:00 – 20:00

 

A programon való részvétel ingyenes!

 

Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb 2021. áprilsi 30.-ig e-mailen a gkciganyszakkoli@gmail.com címen vagy telefonon (06-30/723-1005)! 

Kérdések esetén keresse munkatársunkat munkaidőben az alábbi telefonszámon: 06-30/723-1005! 

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Történelmi egyházaink megismerése című szakszeminárium

A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium az NTP-SZKOLL-20-0002 projektje keretében 2021 áprilisában megrendezte a Történelmi egyházaink megismerése című szakszemináriumát. A kialakult helyzetre tekintettel a 15 órás kurzus online formában valósult meg. Az alkalmakat Kiss László atya, a Miskolci Egyházmegyei Hivatal vezetője, görögkatolikus teológus tartotta.

Az alkalmakon az egyháztörténelem során történt események fényében vizsgáltuk meg a történelmi egyházi közösségek kialakulását. Célunk az volt, hogy a tudományos ismereteinket bővítsük keresztény közösségeink létrejöttét illetően, s hogy megismerjük azt a gondolkodásmódot, mely a különféle egyházi és lelkiségi hagyományokat övezi.

A Történelmi egyházaink megismerése című szakszeminárium 3 alkalomból állt, az első alkalmára 2021. április 13-án került sor. Az alkalom kezdetén László atya a későbbiekben visszatérő alapfogalmakat definiálta, majd rátért a történelmi adatok ismertetésére és a főbb dátumok kiemelése mellett leginkább a görög- és római katolikus egyház kialakulását mutatta be. Elmesélte, hogy az apostoli kor egyháza a Krisztus-esemény élményéből élt, majd elkezdődött a keresztények üldözése. Az üldözöttek, a vértanúk tanúságtétele példát mutatott társaiknak (és mutat a mai embereknek is). A keresztény vallásszabadsággal fejlődésnek indult a keresztény lelkiség és kultúra is. Az 1054-es egyházszakadás nyugat és kelet közösségei között mind a mai napig meghatározza a közösségek kapcsolatát, hasonlóságaikat és különbözőségeiket (már a szakadás oka is az volt, hogy köztük a liturgiában és az egyházi fegyelemben is ellentétek alakultak ki). A nyugati tradíció a latin (vagy közismertebb nevén:) római katolikus. A keleti rítuscsaládok között a legnépesebb és talán legismertebb a bizánci hagyomány, mely megalapozta a görögkatolikus egyház alapját. A jelenlegi magyarországi görögkatolikusságot az Ungvári Unió hozta létre 1646-ban. Az alkalom végén, a történelmi eseményeken végigvezetett hasonlóságok és különbségek ismertetése után László atya lehetőséget adott a kérdésekre.

A második alkalomra 2021. április 20-án került sor. Az előadás kezdetén László atya röviden összefoglalta az előző alkalmat. Majd a történelmi eseményeket követve rátért a reformációra, a Luther Márton indította egyházszakadásra. Elmesélte, hogy a 16. században elkezdett megrendülni a katolikus egyházba vetett bizalom. Hanyatlás volt megfigyelhető ekkorra az egyházfegyelemben, lelkiségben; az egyházi vezetők vagyonfelhalmozása, a világias életmód egyre inkább ellenszenvet szült a hívők körében. A reformáció eredetileg nem akart olyan szakadást, mint amit jelenleg megfigyelhetünk, hiteles egyházat akart azzal, hogy a Szentírás szavára irányította a figyelmet. A reformáció átalakította az egyházi vezetés struktúráját, a szentségi életet, a hagyományos vallásosságot. Az alkalom végén a szakkollégisták kérdéseket tettek fel László atya számára.

A harmadik, záró alkalomra 2021. április 27-án került sor. A visszatekintés után a reformátusokat ismerhettük meg, ami a Kálvin János nevét viselő kálvinista irány. Kiemelt hangsúly kap a reformátusoknál a Szentírás, és vele együtt a Sola Scriptura elv is kiemelendő az eredetileg Genfből kiindult mozgalomban. Megismerkedtünk a főbb egyházfegyelmi jellemzőkkel, a református gyülekezetek közös lelkiségi jellemzőivel. Majd több protestáns irányzatra is kitért az előadó, többek között beszélt az anglikán egyházról, baptistákról, metodistákról és az unitáriusokról. Az alkalom végén a hallgatóság kérdéseket tett fel László atya számára. Az előadássorozat végeztével Makkai László atya köszönte meg László atyának a tartalmas előadásokat, az egyháztörténeti áttekintést.

 

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Első Pályaorientációs Nap a szakkoliban

2021. április 24-én online pályaorientációs napra került sor szakkollégiumunkban. A járványügyi helyzetnek megfelelően a középiskolás fiatalokat az online térbe hívtuk, hogy beszélgessünk a szakkollégiumról, a 10 éves KRSZH-ról, a közelgő érettségiről.

A köszöntő és a bemutatkozások után szakkollégistáink tartottak prezentációt a szakkollégium egyes szakmai és közösségi elemeiből. Élményeiken, tapasztalataikon keresztül mutatták be az általuk készített prezentációban a szakkollégiumi programokat. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat bemutatásánál kiemelték, hogy az idén fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli. A visszatekintésben kedves emlékek, tanévnyitó konferenciák, tanulmányi versenyek, közös programok elevenedtek meg. Bemutattuk a fiatalok számára a 10 éves évfordulóra készült hálavideót, melynek címe Szakkollégium született (2011-2021) Adj időt a hálának. A szakkollégiumi felvételivel kapcsolatban átbeszéltük, hogyan tudnak jelentkezni az augusztusi bevonótáborba.

A szünetet követően a felsőoktatásra került a hangsúly. A szakkollégistáink beszéltek saját szakjukról, bemutatták a Miskolci Egyetemi életet. Ezt követően az érettségiről kezdtek beszélgetni, tanácsot adtak, hogy az írásbeli feladatoknál mire figyeljenek, hogyan győzzék le az idegességüket. Majd egy rövid szünet után kötetlen beszélgetéssel, a kérdések megválaszolásával zártuk a programot.

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Lehetőség 2021/1 kiadvány megjelenése

A 2021-es évben először jelentkezik a Görögkatolikus Roma Szakkollégium Lehetőség kiadványa, mely az Egyéni Tanulmányi Terv módszertana a szakkollégiumi tehetséggondozásban címet viseli. Az alábbiakban Csorba Mónika tanulmányi vezető előszavából és a bevezetésből idézünk.

„A Görögkatolikus Roma Szakkollégium már a 2011-es indulásakor belefoglalta szakmai programjába az egyéni tanulmányi tervek alkalmazásának lehetőségét. Az első két tanév arról szólt, hogy figyelembe véve a hallgatói élethelyzeteket, szükségleteket és javaslatokat, pontosítsuk és specifikáljuk a szakkollégium szakmai tevékenységét. Az egyéni tanulmányi terv egy finn modellen alapul, célja, hogy segítse a hallgatót abban, hogy az egyetemi és szakkollégiumi tanulmányait tudatosan tervezze. A szakkollégium párhuzamosan végez hátránykompenzáló és tehetséggondozó tevékenységet. Ez utóbbi szerves részét képezi az egyéni tanulmányi terv. Egy uniós támogatásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy 2014-ben elkészíttessünk erre vonatkozóan egy módszertani csomagot, melyet szeretettel osztunk meg a kedves Olvasóval.”

„Az ETT célja, hogy a szakkollégiumi tagok egyéni és szakmai fejlődésének sarokpontjait meghatározza, nyomon kövesse és értékelje.„

A fentiek figyelembe vétele mellett készültek el a módszertani csomag dokumentumai. A 2013/14. tanév II. félévében a szakkollégium a módszertanilag alátámasztott, kidolgozott ETT bevezetését, implementációját célozta meg, melyet a tanév végén annak értékelése és szükséges mértékű korrigálása követett, hogy a 2014/15. tanévtől az ETT véglegesített formáját alkalmazhassa a szakkollégium működése keretében.”

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

A végtelenbe és tovább

2021.04.26.-án vasárnap a szakkollégisták egy online közösségi tevékenységen vehettek részt az NTP-SZKOLL-20-002 projektünk keretében. Az erről szóló beszámolót Budai Katalin szakkollégista tollából az alábbiakban olvashatják.

„Hosszú idő után végre utazhattunk a kollégista társaimmal. Habár ez egy rendhagyó utazás volt, és csak másfél órát vett igénybe, mi a fénysebesség segítségével bejártuk

az egész kozmikus teret. A galaktikus útikalauzaink, a Svábhegyi Csillagvizsgáló 2 kiváló csillagásza segítségével mindent megtudhattunk a csillagközi űrutazásról a fantázia és a valóság keretein b

elül. Kiderült számukra, hogy a Star Wars-ben és a Star Trek-ben milyen módon tudták az űrhajóik átlépni fénysebességet, és hogy a Millenium Falcon, Han Solo és első tisztje Csubakka járműve volt mindközül a leggyorsabb. Még számos a sci-fi világa kiváló remekműveinek a titkait tárták föl előttünk, mint pl. a Dűne és a Csodaidők.

Miközben meghajlítottuk az időt és a teret, féreglyukakon át lerövidítettük az utunkat, megvizsgáltuk Einstein relativitás elméletének az érvényesülését és azt, hogy az asztrofizika és az űrutazás tudománya hogyan áll napjainkban. Úticélunk a földhöz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri volt, aminek távolsága 4,5 fényév. Arra is rájöttünk, hogy az idő relativitása miatt, ha fénysebességgel utazunk, akkor az számunkra lassabban telik, mint a Földön, így lassabban öregszünk a Földön maradtakhoz képest. Megtudtuk annak az okát is, miért nem lehetséges a hibernálás, és azt is, miért jó elkerülni a fekete lyukakat. Az űrutazás során letesztelték a tudásunk a Kahoot játék segítségével, szórakoztató versengés vette kezdetét. Volt még könyv ajánló és az utasok kérdéseire is válaszoltak a kalauzaink.

Földön túli élményben lehetett részünk a Svábhegyi Csillagvizsgáló által szervezett, Fantázia és valóság: csillagközi űrutazás című, online előadásának köszönhetően.

Az előadás végeztével, azaz a tesztrepülést követően, a megbeszélésen, a kapitányunk koordinálásával a legénység minden tagja mesélt az utazáson szerzett tapasztalatairól, csupa pozitív dolgok hangzottak el.  Többek között az is, hogy mivel ilyen sikeres lett a tesztrepülés, ezért amint lehetséges, élesben is (személyesen) részt veszünk majd egy ilyen utazáson.”

 

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

MEGHÍVÓ – 1. Pályaorientációs Nap (online)

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket a középiskolás fiatalok és minden érdeklődő számára rendezendő online 1. Pályaorientációs Napjára!

Időpont: 2021. április 24. (szombat) 10 óra

Program:

10:00 – 10:15 Megérkezés az online alkalmazásba
10:15 – 10:30 Megnyitó, köszöntő, napirend
10:30 – 10:45 Szakkolisok bemutatkozása
10:45 – 12:00 Szakkollégisták prezentációi, KRSZH és a miskolci roma szakkollégium bemutatása
12:00 – 12:30 Ebédszünet
12:30 – 13:30 Felsőoktatás, továbbtanulás lehetőségei, Miskolci Egyetem
13:30 – 14:30 Közelgő érettségi vizsga átbeszélése
14:30 – 14:50 Szünet
14:50 – 16:00 Kötetlen beszélgetés

 

Helyszín: MEET online alkalmazás

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék részt vételüket a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com!

A rendezvény linkjét a jelentkezés után kapják meg email-ben!

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

TEMATIKA – Történelmi egyházaink megismerése c. szakszeminárium

Program megnevezése:                    Történelmi egyházaink megismerése c. szakszeminárium

Program típusa:                                 tréning / workshop / kurzus

Program ideje:                                      3 alkalom: 2021.04.13., 2021.04.20., 2021.04.27.

                                                                  1 alkalom 5 óra (1 óra = 45 perc), összesen 15 óra

Program helyszíne:                            Online Zoom alkalmazáson keresztül

Bevont külső szakmai megvalósító neve(oktató/előadó/tréner):

Kiss László – főiskolai előadó

 

Leírás:

A Történelmi egyházaink megismerése szakszeminárium alkalmai során figyelmünket az egyháztörténelem azon epizódjaira összpontosítjuk, melyek történelmi egyházi közösségek kialakulását tárják elénk.

Célunk egyrészt, hogy tudományos ismereteinket bővítsük keresztény közösségeink létrejöttét illetően, s hogy megismerjük azt a gondolkodásmódot mely a különféle egyházi és lelkiségi hagyományokat övezi. Ismereteink bővítése nem öncélú folyamat, hanem ahhoz segít minket, hogy egymás hagyományait és lelkiségét tiszteletben tudjuk tartani, s ezáltal kölcsönösen gazdagodjunk. Ökumenikus szemlélet kialakítása a célunk, miközben jelenkori hagyományaink és szokásaink gyökereit kutatjuk.

A mindössze három alkalomból álló szakszeminárium a teljesség igénye nélkül ragadja ki az egyháztörténelem gazdag szellemi kincstárából azokat a meghatározó tényeket és adatokat, melyek a történelmi keresztény felekezetekre leginkább jellemzők.

 

 

Tematika:

1. alkalom: 2021.04.13.

 

15.00-20.00 Egyetemes egyház és részegyházak

Latin (római) katolikusság és az egyesült egyházak (görögkatolikusság)

 

2. alkalom: 2021.04.20.

 

15.00-20.00 A reformáció és következményei 1. rész

A lutheránus (evangélikus) közösségek

 

3. alkalom: 2021.04.27.

 

15.00-20.00 A reformáció és következményei 2. rész

Főbb irányzatok, közöttük kiemelten a kálvinizmus (református) közösségek

Az előadás tematikája pdf-ben.

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

  • szakkollégisták keresztény identitásának fejlesztése
  • ökumenizmus szellemiségének fejlesztése
  • elfogadás, tolerancia képességének fejlesztése
  • kommunikációs képességek fejlesztése
  • véleményformálási képesség fejlesztése

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Szeretet nélkül semmik vagyunk! – Megemlékezés a Romák Világnapja alkalmából

1971-ben az I. Roma Világkongresszuson április 8-át a Romák Világnapjává nyilvánították. Ekkor többek között a roma nép zászlaját, mottóját, szimbólumát és himnuszát is elfogadták. A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium hallgatói minden évben megemlékeznek a jeles napról valamilyen esemény formájában. A napjainkban zajló világjárvány okozta nehézségek mindannyiunk életét megnehezítik, az egyetemeken bevezetett távoktatás után szakkollégiumunk is digitális rendszerre állt át.

Ezeknek az eseményeknek a fényében a közösségi szolgálatot vállalt szakkollégisták csapata elkezdett ötletelni arról, hogyan ünnepeljünk idén. A számos ötlet közül legjobban az tetszett, hogy a 2020 novemberében megjelent Bikamipesko Manush! / Szeretet nélkül semmik vagyunk! – Mesék a szakkollégisták tollaiból című mesekönyvünkből kerüljenek felolvasásra mesék. A könyvben a miskolci roma szakkollégium hallgatóinak meséit gyűjtöttük egybe, miután az egyik szakkollégiumi félévzáró feladatuk során meseírói szerepben próbálhatták ki magukat. Ez a válogatás a fiatalabb korosztályt célozza meg. A szakkollégistáknak nem szerettünk volna korlátokat szabni, sem akadályozni az írói szabadságukat. Amit kértünk, hogy legyen tanulságos a meséjük. Végül minden egyes mű több lett, mint amit vártunk. Egy darab a szakkollégistákból, az életükből.

Az ötletet továbbgondolva szakkollégistáink felkértek a hozzájuk közel álló prominens személyeket a mesék felolvasására.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya Somosi Gábor László „A király örököse” című meséjét olvassa fel. Elérhető az alábbi linken: https://youtu.be/L7GClISFD_8

Dr. Orosz Atanáz püspök atya Budai Katalin „A megválaszolatlan kérdés” című meséjét meséli el. Elérhető az alábbi linken: https://youtu.be/XOfCfnFOq8c

Langerné Victor Katalin helyettes-államtitkár asszony Kohut Brigitta „A család” című meséjét olvasta fel. Elérhető az alábbi linken: https://youtu.be/OYSWzKZQpGY

Hangácsi Zsuzsanna alumni szakkollégistánk Oláh András Dávid „A daloló varjú” című meséjét olvassa fel. Elérhető az alábbi linken: https://youtu.be/zCiGEd2B8pU

Káli-Horváth Kálmán a Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom) igazgatója Sipos Anna „Kornél” című meséjével kápráztat el bennünket. Elérhető az alábbi linken: https://youtu.be/rPX3iaZU4hU

A mesék vágásában segítségünkre volt alumni szakkollégistánk, Lapos Bence. Gitáron közreműködik szakkollégistánk, Juhász Katalin.

Hálásan köszönjük, hogy mindannyian elfogadták szakkollégistáink felkérését és felolvasták a meséket! Reméljük, hogy általuk örömöt szereztünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Amennyiben szeretnének egy példányt a kiadványból, vegyék fel velünk a kapcsolatot a gkciganyszakkoli@gmail.com email címen. A könyv kereskedelmi forgalomba nem került.

Fogadják szeretettel a meséket!