Online kultúra – színházlátogatás a Szakkoliban

  1. május 14-15.-én a szakkollégistáknak lehetősége volt egy online közösségi tevékenységen részt venni.

A vírushelyzet bár megnehezíti a közösségek fenntartását, továbbépítését, a Szakkollégium igyekszik megtalálni azokat a lehetőségeket, amik lehetővé teszik az online térben való találkozást, a közös élményszerzést. Ezen törekvés keretében az intézmény lehetőséget biztosított a diákjainak, hogy 2021. május 14-15. között megtekintsék a Pesti Magyar Színház előadásában a klasszikus színdarabot, a Rómeó és Júliát. Ezáltal nem csak kulturális ismereteik fejlődhettek, de mindannyian részesei lehettek ugyanannak a világnak, amit az előadás köréjük varázsolt. Az élményeiket a hallgatók nem sokkal az előadás megtekintése után meg is osztották egymással.

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

Nyilvános vitaest a szakkollégiumban

A Történelmi egyházaink megismerése szakkurzus után nyilvános vitaestre került sor szakkollégiumunkba. A Kiss László atya által tartott szakkurzusban megismerkedtünk ez egyházak történelmi összefüggéseivel, alapvető hittételeivel. Erre alapozva hívtuk szakkollégistáinkat, és minden kedves érdeklődőt, hogy vegyenek részt az Egy Istenben hiszünk? c. vitaesten.

A kérdés kapcsán két csoportra osztva érveket és ellenérveket felvonultatva tartalmas beszélgetés alakult ki. Az egyik csoportban a katolikusokat, a másikban a protestánsokat képviselték a fiatalok. Abban mindannyian egyetértettek, hogy mindennapi életükre hatással van az imádság, az Istennel való kapcsolatunk és a szeretet vezérli napjainkat. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy bár vallási nézeteink sok esetben elérőek, mégis egy Isten az, akiben mindannyian, katolikusok, reformátusok és evangélikusok hiszünk.

A program az NTP-SZKOLL-20-0002 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.