Megalakult hallgatói tanácsunk!

A tanács fő célkitűzése, hogy növeljék az aktivitást a kollégiumban, valamint az, hogy a közösséget szorosabbá kovácsolják, kiaknázzák a benne rejlő lehetőségeket.

Mindezek érdekében különböző programok kerülnek majd megrendezésre, havonta 3 alkalommal. Az animátorok mind-mind egy-egy területért felelősek. Van, aki a lelki programokért felel, van, aki a sportprogramokért, valamint olyan is, aki a közösségi programokért.

Mindezeket a megválasztott tanács elnöke koordinálja, ellenőrzi.

Az elért eredményeket, tapasztalatokat, havi szintű gyűléseken fogják megvitatni a tanács tagjai a hallgatókkal együtt. Itt teret kapnak a közös gondolkodásra, ötletelésre.

Bízunk abban, hogy a megalakult tanács nagyban segíti majd a hallgatók motiváltságát, inspirálják majd egymást, valamint egy erősebb közösséget eredményez majd.

A tagokon ez biztosan nem fog múlni, hiszen mindannyian egytől-egyig igazán lelkesek, tele ötletekkel. 😊

,,Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” Mt. 14,27

A jelmondatunkhoz hűen, nagy bátorsággal és hittel megkezdtük a második félév munkálatait a szakkollégistáinkkal. Igazán el kellett a bátor szív és a rendíthetetlen hit, hisz még tartott a vizsgaidőszak és a hallgatók igyekeztek minél jobban teljesíteni mind az egyetemen, mind pedig a szakkollégium életében is.

A tanév megnyitása az előző félév összegzése, zárása után történt meg. Ugyanis immáron 3. alkalommal kerül díjazásra az a végzős szakkollégista, aki az itt töltött évei alatt, példásan teljesített az egyetemen és főként a szakkollégiumban.

A Szakkollégiumért-díjat, Budai Katalin szociális munka alapszakon végzett hallgató kapta. Az itt töltött hosszú évek alatt kezdetben hallgatóként, majd a Hallgatói Önkormányzat elnökeként és nem utolsó sorban, szakkollégiumi gyakornokként segítette munkájával a kollégiumot.  Az utódok kijelölésével, azaz a Hallgatói Bizottság felállításával folytatódott az este, és kötetlen társalgással a vizsgaidőszak eredményeiről és leendő vizsgákról.

A következő spirituális modulon, már vizsgáktól mentesen ülhettek ott a kápolnánkban a hallgatók. Makkai László atya a nagyböjti kihívásokról beszélt a szakkollégistáknak.

Az élet más színterén is természetes a lemondás, azonban a Nagyböjti időszakban, mi Valakiért, Krisztus áldozatáért akarunk jobbak lenni. Ilyenkor az emberi lélek elcsendesedik, imádkozik, keresi élete értelmét. Az egyetemisták is meg tudják találni a böjti időszak értelmét, mert a kápolna mindig várja az imádkozó lelkeket. A böjt futását bevégezzük és a hitet sértetlenül tartsuk meg. Ez legyen számunkra a legfontosabb, ha másra nem lenne időnk.