TEMATIKA – Rímmel mondom el – kreatív versírás szakszeminárium

Program megnevezése: Rímmel mondom el – kreatív versírás

Program típusa: tréning /workshop/ kurzus

Program ideje: 2 alkalom: 2022.10.08., 2022.10.09.;

1 alkalom 7 óra ill. 8 óra (1 óra = 45 perc)

Program helyszíne: Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium (3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.)

Bevont külső szakmai megvalósító neve (oktató/előadó/tréner):

Káli-Horváth Kálmán – roma származású magyar festő- és előadóművész, költő, kommunikációs szakember; a Budapesti Református Cigány Szakkollégium igazgatója.

 

Leírás:

„Az utóbbi években egyre gyakrabban lehet hallani a kreatív írás kifejezést. A kreatív írás nem pusztán egy divatos, efemer jelenség, hanem mára már sokak számára szükségszerűvé vált tevékenység. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a legfrissebb Nemzeti alaptanterv teljes struktúrájának sarkalatos pontját képezi, s noha expressis verbis még csak a kulcskompetenciák között jelenik meg: „A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái” (Nat 2020: 297), az életkorokra bontott, részletes kifejtésben egyértelmű elvárások, előírások jelzik a jelentőségét.”

A kreatív írást elsajátítása azért nélkülözhetetlen az értelmiség számára, mert ad egy pluszt a kifejezés szempontjából. Az ilyen tudással rendelkező személy, nem csupán az írás területén lesz hatékonyabb és kritikusabb, hanem a mindennapokban a munkájában. Rendelkezni azzal, hogy tudatosan figyelj meg dolgokat, kritikai attitűdökkel szemléld a környezeted, kreatívvá tesz és növeli a megoldási lehetőségeid és másoktól eltérő innovatív módszereket alkalmazhatsz. Fontos a kreatív írásban való önkifejezés és önismeret, nem hiába vált diszciplínává és oktatják egyetemi szinten. Kreatívnak lenni egy/több új ajtó a világra.

Tematika:

1.alkalom: 2022.10.08.

09:00-15:15 A nap témája: Költészet, vers. Bemutatkozás- elmesélem az életutam, mivel ebből kiderül a kapcsolódásom az íráshoz és a kreatív kifejezéshez, a művészetemhez. Ppt segítségével kitárul a hallgatók elé a költészet világa és a versírás rejtelmei, technikája. Játékos/ébresztő játékok, minden nagyobb etap előtt és után, a témához kapcsolódóan. Feladatlapok, csoportos és egyéni munkák. Előadásmódok gyakorlása. Versírás kezdetben egyszerű módon, versek elemzése. 3 költő életének, válságkorszakának a bemutatása, kilábalás története. Az önkifejezés fontosságának kiemelése. Előkészítő, betekintő a következő alkalomra, házi feladat készítése a másik időpontig.

 

2.alkalom: 2022.10.09.

09:00-16:00 A nap témája: Kreatív versírás. Bemelegítő játékok. A kreatív írás történetének az elmesélése, technikáinak és hatékonyságának a bemutatása. Az előző alkalommal adott házi ellenőrzése, kritikai szemléletmód alkalmazása. Csoportos feladatok, műkritikus és költő szerepek. Költői nyelvtan alkalmazása, erre épülő feladatlapok kiosztása és a csoportok látják el az ellenőrzést egymásnak. Kreatív versírás mint, egyéni feladat instrukciók szerint. Később mindenki előadja, majd összehasonlítani az első alkalommal készült verssel.

 

A program által fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák:

kognitív funkció fejlesztése, szerteágazó információ befogadás

-kommunikatív funkció: nyelvi interakciós készlet bővítése

-a kritikus szemléletmód

-önmegfigyelési és öntanulási folyamat elindítása

-magabiztosság erősítés a tudás által

-kommunikációs képességek és vitakultúra fejlesztése

-stilisztikai funkció: az irodalmi művek által gyarapszik a szókincs, az írás stílusbeli nyelvi repertoárja

-tudatos megfigyelés kialakulása

-hatékony, érdekérvényesítést növelő kommunikáció alkalmazása

-innovatív, megoldásközpontú munkavégzés, írásmód

 

Káli-Horváth Kálmán

A szakszemináriumról készült előadásanyag itt érhető el:  Kreatív versírás ppt.

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823/)

Elindult a szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0002 azonosítószámú projektje

2022. július 1-jén megkezdődött a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium NTP-SZKOLL-22-0002 azonosítószámú, Törjünk utat a tehetségnek! című projektjének megvalósítása.

A projekt a „Szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatása” c. konstrukció keretében, a Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatásával valósul meg. A projekt időtartama 12 hónap, a megvalósítási időszak 2022.07.01-2023.06.30. A projekt keretében elnyert támogatési összeg 2.300.000 Ft.

A program a szakkollégium 2022/23. tanévi komplex szakmai kínálatát egészíti ki hiánypótló elemekkel. A pályaorientációs napokon és az önkéntes felelősségvállalási programokon a hallgatók a felsőoktatás felé orientálnak roma, illetve hátrányos helyzetű fiatalokat, ezáltal társadalmi felelősségérzetük is erősödik, miközben növelik a tehetséges fiatalok továbbtanulásának esélyét és támogatják a jövő generációk tehetségeit céljaik megvalósításában. A szakszemináriumok és a vitaestek bővítik a programokon jelenlévők aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét. A közösségi programok erősítik a szakkollégiumi közösséget, a hallgatók szociális kompetenciáit. A projekt keretében elkészülő kiadványokban a diákok bemutathatják kreatív irodalmi műveiket és megismerhetjük az alumni szakkollégistákat.

A program az NTP-SZKOLL-22-0002 azonosítószámú projekt keretében, a Miniszterelnökség támogatásával valósul meg.

Facebook: Nemzeti Tehetség Program – 1823 (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823/)